Veelgestelde vragen over Jehovah’s Getuigen

Geloven Jehovah’s Getuigen in Jezus?

Lees waarom geloof in Jezus essentieel is voor echte christenen.

Geloven Jehovah’s Getuigen in Jezus?

Lees waarom geloof in Jezus essentieel is voor echte christenen.

Waarom gaan Jehovah’s Getuigen naar mensen die al een geloof hebben?

Wat is onze motivatie om bij mensen aan te bellen die hun eigen geloof hebben?

Hoe bezien Jehovah’s Getuigen begrafenissen?

De beslissingen die Jehovah’s Getuigen nemen over begrafenissen zijn gebaseerd op wat ze geloven over de dood. Door welke principes laten ze zich leiden?

Wat geloven Jehovah’s Getuigen?

Lees een samenvatting van onze fundamentele leerstellingen.

Geloven Jehovah’s Getuigen in Jezus?

Lees waarom geloof in Jezus essentieel is voor echte christenen.

Geloven Jehovah’s Getuigen dat ze als enigen het ware geloof hebben?

Zei Jezus dat er veel wegen zijn die naar redding leiden?

Geloven Jehovah’s Getuigen dat ze de enigen zijn die gered worden?

De Bijbel legt uit wie de kans krijgen om gered te worden.

Zijn Jehovah’s Getuigen tolerant tegenover andere religies?

Lees hoe tolerantie echte christenen kenmerkt.

Waarom aanvaarden Jehovah’s Getuigen geen bloedtransfusies?

Er zijn veel misvattingen over Jehovah’s Getuigen en bloedtransfusies. Wat is ons standpunt?

Zijn Jehovah’s Getuigen tegen vaccinatie?

Twee Bijbelse principes die ons helpen een persoonlijke beslissing te nemen over vaccineren.

Geloven Jehovah’s Getuigen in het creationisme?

Wist u dat sommige creationistische opvattingen in strijd zijn met de Bijbel?

Hoe bezien Jehovah’s Getuigen wetenschap?

Gaan hun geloofsovertuigingen en de wetenschap samen?

Geloven Jehovah’s Getuigen in het Oude Testament?

Zijn delen van de Bijbel achterhaald? Wat hebben christenen aan de waardevolle geschiedenis en praktische raad in de Hebreeuwse Geschriften?

Waarom hebben Jehovah’s Getuigen sommige van hun geloofsopvattingen veranderd?

Het is geen verrassing dat er soms aanpassingen nodig zijn. Ook in Bijbelse tijden moesten de aanbidders van God hun zienswijze weleens aanpassen.

Waarom gebruiken Jehovah’s Getuigen het kruis niet bij hun aanbidding?

We zijn christenen maar gebruiken geen kruis bij onze aanbidding. Waarom niet?

Doen Jehovah’s Getuigen aan interreligieuze samenwerking?

Op welke Bijbelgedeelten is hun standpunt gebaseerd?

Hoe gebruiken Jehovah’s Getuigen donaties?

Gebruiken Jehovah’s Getuigen donaties om zelf rijk te worden?

Vanwaar de naam Jehovah’s Getuigen?

Lees waar onze naam vandaan komt.

Hoeveel Getuigen van Jehovah zijn er wereldwijd?

Lees hier hoe we het aantal Getuigen berekenen.

Wie was de stichter van Jehovah’s Getuigen?

Lees waarom Charles Taze Russell niet de stichter van een nieuwe religie was.

Hoe wordt het werk van Jehovah’s Getuigen gefinancierd?

We gebruiken niet de methoden die door veel kerken worden gehanteerd.

Moeten Jehovah’s Getuigen tienden betalen?

Zijn Jehovah’s Getuigen verplicht een bepaald bedrag te doneren?

Hebben Jehovah’s Getuigen betaalde geestelijken?

Is er onderscheid tussen geestelijken en leken? Wie mogen er evangeliseren?

Hebben Jehovah’s Getuigen ook vrouwelijke predikers?

Welke rol spelen vrouwen bij de wereldwijde prediking van Jehovah’s Getuigen?

Hoe zijn de gemeenten van Jehovah’s Getuigen georganiseerd?

Lees hoe we via deze regeling leiding en richtlijnen krijgen gebaseerd op de Bijbel.

Wat is het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen?

Zijn de leden ervan de leiders van onze organisatie?

Wat is de Watch Tower Bible and Tract Society?

Hoe wordt het gebruikt bij het werk van Jehovah’s Getuigen?

Waarom reageren Jehovah’s Getuigen niet op elke beschuldiging die tegen ze wordt geuit?

Als Getuigen van Jehovah te maken krijgen met beschuldigingen en vragen, passen ze Bijbelse principes toe en proberen ze te onderscheiden of het een ‘tijd om zich stil te houden’ is of een ‘tijd om te spreken’ (Prediker 3:7).

Waarom gaan Jehovah’s Getuigen langs de deuren?

Lees wat Jezus’ eerste discipelen van hem moesten doen.

Proberen Jehovah’s Getuigen redding te verdienen door huis aan huis te evangeliseren?

Lees wat wij geloven over redding en hoe iemand gered kan worden.

Waarom gaan Jehovah’s Getuigen naar mensen die al een geloof hebben?

Wat is onze motivatie om bij mensen aan te bellen die hun eigen geloof hebben?

Zetten Jehovah’s Getuigen mensen onder druk om van religie te veranderen?

Is het evangelisatiewerk van Jehovah’s Getuigen proselitisme? Heeft iemand het recht om van religie te veranderen?

Wat houdt de Bijbelstudie in die Jehovah’s Getuigen aanbieden?

Bij de gratis interactieve Bijbelcursus van Jehovah’s Getuigen kunt u uw eigen Bijbelvertaling gebruiken. U mag ook familie en vrienden uitnodigen om mee te doen.

Hebben Jehovah’s Getuigen zendelingen?

Wie doen zendingswerk, en waarom? Krijgen sommigen een specifieke opleiding voor dit werk?

Hebben Jehovah’s Getuigen ook vrouwelijke predikers?

Welke rol spelen vrouwen bij de wereldwijde prediking van Jehovah’s Getuigen?

Waarom noemen Jehovah’s Getuigen de plaats waar ze bijeenkomen niet ’kerk’?

Lees waar de term ’Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen’ vandaan komt en waarom we die gebruiken.

Waarom gebruiken Jehovah’s Getuigen het kruis niet bij hun aanbidding?

We zijn christenen maar gebruiken geen kruis bij onze aanbidding. Waarom niet?

Waarom vieren Jehovah’s Getuigen het Avondmaal des Heren op een andere manier dan andere religies?

Het Avondmaal des Heren, of het Laatste Avondmaal, is de belangrijkste gebeurtenis voor Jehovah’s Getuigen. Details over de viering staan in de Bijbel.

Doen Jehovah’s Getuigen aan interreligieuze samenwerking?

Op welke Bijbelgedeelten is hun standpunt gebaseerd?

Hebben Jehovah’s Getuigen hun eigen Bijbel?

Het gebruik van verschillende Bijbelvertalingen kan een studie van de Bijbel interessanter maken. Drie redenen waarom het de moeite waard is om de Nieuwewereldvertaling daarbij te gebruiken.

Is de Nieuwe-Wereldvertaling nauwkeurig?

Waarom verschilt de Nieuwe-Wereldvertaling van veel andere vertalingen?

Geloven Jehovah’s Getuigen in het Oude Testament?

Zijn delen van de Bijbel achterhaald? Wat hebben christenen aan de waardevolle geschiedenis en praktische raad in de Hebreeuwse Geschriften?

Waarom zijn Jehovah’s Getuigen politiek neutraal?

Vormen ze een bedreiging voor de staatsveiligheid?

Waarom doen Jehovah’s Getuigen niet mee aan nationalistische ceremonies?

Willen ze een maatschappelijk of politiek statement maken?

Hoe verging het Jehovah’s Getuigen in de tijd van de Holocaust?

Feiten waarvan u misschien nog niet op de hoogte was.

Waarom doen Jehovah’s Getuigen niet mee aan oorlogen?

Jehovah’s Getuigen staan erom bekend dat ze niet meedoen aan oorlogen. Wat is de reden?

Doen Jehovah’s Getuigen aan hulpverlening bij rampen?

Hoe we na een ramp geloofsgenoten en anderen praktische hulp verlenen.

Aanvaarden Jehovah’s Getuigen medische behandelingen?

Sommigen denken dat Jehovah’s Getuigen alle medische zorg afwijzen. Is dat zo?

Zijn Jehovah’s Getuigen tegen vaccinatie?

Twee Bijbelse principes die ons helpen een persoonlijke beslissing te nemen over vaccineren.

Waarom aanvaarden Jehovah’s Getuigen geen bloedtransfusies?

Er zijn veel misvattingen over Jehovah’s Getuigen en bloedtransfusies. Wat is ons standpunt?

Welke kijk hebben Jehovah’s Getuigen op onderwijs?

Op welke principes baseren Jehovah’s Getuigen hun keuzes als het gaat om een schoolopleiding?

Dwingen Jehovah’s Getuigen hun kinderen om hun geloof aan te hangen?

Zoals de meeste ouders hebben Jehovah’s Getuigen het beste met hun kinderen voor. Ze leren hun kinderen wat zij denken dat goed voor ze is.

Maken Jehovah’s Getuigen gezinnen kapot of maken ze die juist sterker?

Jehovah’s Getuigen worden er weleens van beschuldigd gezinnen kapot te maken. Maar ligt de oorzaak eigenlijk wel bij de Getuigen?

Hebben Jehovah’s Getuigen regels voor daten?

Is daten gewoon een vorm van ontspanning of houdt het meer in?

Hoe denken Jehovah’s Getuigen over echtscheiding?

Helpen Jehovah’s Getuigen echtparen met huwelijksproblemen? Moeten Getuigen hun ouderlingen om toestemming vragen voor een echtscheiding?

Verbieden Jehovah’s Getuigen bepaalde films, boeken of muziek?

Aan welke basisprincipes moet een christen denken bij de keuze van entertainment?

Waarom vieren Jehovah’s Getuigen bepaalde feestdagen niet?

Lees het antwoord op drie belangrijke vragen over Jehovah’s Getuigen en feestdagen.

Waarom vieren Jehovah’s Getuigen geen Kerstmis?

Veel mensen vieren kerst terwijl ze op de hoogte zijn van de oorsprong ervan. Waarom doen Jehovah’s Getuigen dat niet?

Waarom vieren Jehovah’s Getuigen geen Pasen?

De meeste mensen denken dat Pasen een christelijke feestdag is. Waarom vieren Jehovah’s Getuigen het niet?

Waarom vieren Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen?

God keurt verjaardagsvieringen af. Kijk eens naar vier redenen waarom hij dat doet.

Wat kun je verwachten op een bruiloft van Jehovah’s Getuigen?

Het belangrijkste onderdeel is de huwelijkstoespraak, maar specifieke gebruiken en gewoonten kunnen per plaats verschillen.

Waarom vieren Jehovah’s Getuigen het Avondmaal des Heren op een andere manier dan andere religies?

Het Avondmaal des Heren, of het Laatste Avondmaal, is de belangrijkste gebeurtenis voor Jehovah’s Getuigen. Details over de viering staan in de Bijbel.

Hoe bezien Jehovah’s Getuigen begrafenissen?

De beslissingen die Jehovah’s Getuigen nemen over begrafenissen zijn gebaseerd op wat ze geloven over de dood. Door welke principes laten ze zich leiden?

Zijn Jehovah’s Getuigen christenen?

Lees de redenen waarom we christenen zijn en op welke punten we anders zijn dan andere religieuze groeperingen die zich christenen noemen.

Zijn Jehovah’s Getuigen een protestantse religie?

Twee redenen waarom de leringen van Jehovah’s Getuigen verschillen van die van andere niet-katholieke groeperingen die zich christelijk noemen.

Zijn Jehovah’s Getuigen een Amerikaanse sekte?

Kijk eens naar vier punten over deze internationale organisatie.

Zijn Jehovah’s Getuigen zionisten?

We baseren ons geloof op de Heilige Schrift, waarin de ene etnische groep niet boven de andere wordt verheven.

Zijn Jehovah’s Getuigen een sekte?

Vergelijk twee veelvoorkomende opvattingen over sekten met de feiten over Jehovah’s Getuigen.

Hoeveel Getuigen van Jehovah zijn er wereldwijd?

Lees hier hoe we het aantal Getuigen berekenen.

Hoe word ik een Getuige van Jehovah?

Mattheüs 28:19, 20 zet drie stappen uiteen.

Wordt er van me verwacht dat ik een van Jehovah’s Getuigen word als ik de Bijbel met ze bestudeer?

Jehovah’s Getuigen geven gratis Bijbelles aan miljoenen mensen wereldwijd. Maar moet u een Getuige van Jehovah worden als u de Bijbel met ons bestudeert?

Kan iemand uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen stappen?

Er zijn twee manieren waarop iemand dat kan doen.

Mijden Jehovah’s Getuigen voormalige geloofsgenoten?

Soms is het nodig om iemand uit te sluiten, en dat kan hem helpen om naar de gemeente terug te gaan.