Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Hebben Jehovah’s Getuigen de Bijbel aan hun leringen aangepast?

Nee. We hebben juist onze leringen aangepast als we ontdekten dat die niet helemaal overeenkwamen met de Bijbel.

Voordat we in 1950 begonnen met het uitgeven van de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift, bestudeerden we de Bijbel al lange tijd. We gebruikten vertalingen die toen beschikbaar waren en hebben aan de hand daarvan onze leringen vastgesteld. Hier vindt u een paar leringen van Jehovah’s Getuigen waar we al heel lang in geloven, zodat u zelf kunt bepalen of ze overeenkomen met wat de Bijbel echt leert.

  1. Wat we geloven: God is geen drie-eenheid. In Zion’s Watch Tower van juli 1882 stond: „Onze lezers weten dat wij in Jehovah God en Jezus en de heilige geest geloven. Maar de leer dat hierbij sprake is van drie Goden in één persoon, of, zoals sommigen het uitdrukken, één God in drie personen, verwerpen wij als volledig onschriftuurlijk.”

    Wat de Bijbel zegt: „Jahweh is onze God, en Jahweh alleen!” (Deuteronomium 6:4, Petrus Canisiusvertaling). „Er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven” (1 Korinthiërs 8:6, De Nieuwe Bijbelvertaling). Jezus zelf zei: „De Vader is groter dan Ik” (Johannes 14:28, Willibrordvertaling).

  2. Wat we geloven: Er is geen eeuwige pijniging in een brandende hel. De titel van Zion’s Watch Tower van juni 1882 was: „Het loon van zonde is de dood”. Die titel was gebaseerd op Romeinen 6:23 uit de King James Version. In het tijdschrift stond: „Die uitspraak is heel duidelijk en eenvoudig. Wat is het vreemd dat zo velen die beweren de Bijbel als het Woord van God aan te nemen, deze positieve uitspraak blijven tegenspreken en zeggen dat ze geloven — en dat de Bijbel leert — dat het loon van zonde eeuwig leven in pijniging is.”

    Wat de Bijbel zegt: „De ziel die zondigt, die zal sterven” (Ezechiël 18:4, 20, NBG-vertaling 1951). De uiteindelijke straf voor tegenstanders van God is geen eeuwige pijniging, maar „eeuwig verderf” (2 Thessalonicenzen 1:9, Herziene Statenvertaling).

  3. Wat we geloven: Gods Koninkrijk is een echte regering, geen hartentoestand. Zion’s Watch Tower van december 1881 zei over Gods Koninkrijk: „Het oprichten van dit koninkrijk zal vanzelfsprekend de omverwerping van alle koninkrijken der aarde met zich meebrengen.”

    Wat de Bijbel zegt: „In de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan” (Daniël 2:44, Statenvertaling, 1977).

Hebben Jehovah’s Getuigen de Nieuwe-Wereldvertaling nodig om hun leringen te ondersteunen?

Nee. We gebruiken bij onze evangelisatie nog steeds verschillende Bijbelvertalingen. Hoewel we de Nieuwe-Wereldvertaling kosteloos aanbieden als onderdeel van ons gratis Bijbelstudieprogramma, geven we ook graag Bijbelles aan mensen die liever een andere vertaling gebruiken.

Meer info

VRAGEN OVER DE BIJBEL

Staat de Drie-eenheidsleer in de Bijbel?

Veel religies onderwijzen dat God een drie-eenheid is. Leert de Bijbel dat ook?

VRAGEN OVER DE BIJBEL

Wat is de hel? Is het een plaats van eeuwige pijniging?

Worden slechte mensen gestraft in een brandende hel? Is dat de straf voor de zonde? Lees de antwoorden uit de Bijbel.

WIE DOEN NU JEHOVAH’S WIL?

Hoe werd de Bijbelse waarheid opnieuw ontdekt?

Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we een juist begrip hebben van wat de Bijbel leert?