Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Maken Jehovah’s Getuigen gezinnen kapot of maken ze die juist sterker?

Getuigen van Jehovah doen veel moeite om gezinnen sterker te maken, zowel die van henzelf als die van anderen. We respecteren God als degene die de gezinsregeling heeft bedacht (Genesis 2:21-24; Efeziërs 3:14, 15). In de Bijbel geeft hij principes die mensen over de hele wereld hebben geholpen een sterk en gelukkig huwelijk te hebben.

Wat Jehovah’s Getuigen doen om gezinnen sterker te maken

We doen ons best om de adviezen uit de Bijbel toe te passen omdat we daardoor geholpen worden betere huwelijkspartners en ouders te zijn (Spreuken 31:10-31; Efeziërs 5:22–6:4; 1 Timotheüs 5:8). De wijsheid uit de Bijbel helpt zelfs een gezin dat in religieus opzicht verdeeld is om gelukkig te zijn (1 Petrus 3:1, 2). Kijk eens naar de volgende uitspraken van personen die een huwelijkspartner hebben die een Getuige van Jehovah is geworden:

  • „De eerste zes jaar was ons huwelijk een en al frustratie en ruzie. Maar nadat Ivete een Getuige van Jehovah was geworden, werd ze liefdevoller en geduldiger. Doordat zij veranderde, is ons huwelijk gered.” — Clauir (Brazilië)

  • „Toen mijn man, Chansa, aan een Bijbelcursus van Jehovah’s Getuigen begon, was ik het daar niet mee eens omdat ik dacht dat ze gezinnen kapotmaakten. Daarna ben ik gaan inzien dat de Bijbel ons juist geholpen heeft in ons huwelijk.” — Agness (Zambia)

In ons evangelisatiewerk laten we de mensen zien hoe het toepassen van de wijsheid uit de Bijbel ze kan helpen om

Als iemand Getuige wordt, leidt dit dan tot verdeeldheid in een huwelijk?

Soms is dat inderdaad het geval. Een rapport uit 1998 van het onderzoeksinstituut Sofres toonde bijvoorbeeld aan dat er in 1 op de 20 huwelijken waarin één van de twee partners een Getuige was geworden, hierna serieuze problemen waren ontstaan.

Degenen die Jezus’ leringen volgen, zouden volgens hem soms te maken krijgen met problemen in het gezin (Mattheüs 10:32-36). Volgens de historicus Will Durant werden christenen in het Romeinse Rijk „ervan beschuldigd verdeeldheid in het gezin te brengen”. * Sommige Getuigen van Jehovah worden in deze tijd van hetzelfde beschuldigd. Betekent dit dan dat de Getuige de oorzaak van de verdeeldheid is?

Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens deed naar aanleiding van de aanklacht dat Jehovah’s Getuigen gezinnen kapotmaken de volgende uitspraak: „De oorzaak van het conflict is het feit dat niet-gelovige gezinsleden weigeren de godsdienstvrijheid van het gelovige gezinslid te accepteren en te respecteren.” Het Hof zei verder: „Dit is een situatie die in alle huwelijken kan voorkomen waarin partners niet hetzelfde geloof hebben en Jehovah’s Getuigen zijn daarop geen uitzondering.” * Maar zelfs als Getuigen met religieuze intolerantie geconfronteerd worden, proberen ze het volgende advies uit de Bijbel toe te passen: „Vergeldt niemand kwaad met kwaad. (...) Zijt indien mogelijk, voor zover het van u afhangt, vredelievend jegens alle mensen” (Romeinen 12:17, 18).

Waarom Jehovah’s Getuigen er voorstander van zijn alleen binnen hun eigen geloof te trouwen

De Getuigen houden zich aan de Bijbelse instructie om „alleen in de Heer” te trouwen, oftewel alleen te trouwen met iemand die hetzelfde geloof heeft (1 Korinthiërs 7:39). Dit gebod is zowel Bijbels als praktisch. Een artikel in de Journal of Marriage and Family uit 2010 zei bijvoorbeeld dat „huwelijkspartners met hetzelfde geloof en dezelfde religieuze gebruiken” * vaak een betere relatie hebben.

Aan de andere kant zullen de Getuigen hun leden die getrouwd zijn met een niet-Getuige, niet aanmoedigen om te scheiden. De Bijbel zegt: „Indien een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij het nochtans goedvindt bij hem te wonen, dan moet hij haar niet verlaten; en wanneer een vrouw een ongelovige man heeft en hij het nochtans goedvindt bij haar te wonen, moet zij haar man niet verlaten” (1 Korinthiërs 7:12, 13). Jehovah’s Getuigen houden zich aan dit gebod.

^ ¶17 Zie Caesar en Christus, blz. 757.

^ ¶18 Zie de uitspraak in de zaak Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia, blz. 26, 27, alinea 111.

^ ¶20 Zie de Journal of Marriage and Family, jaargang 72, nummer 4, (augustus 2010), blz. 963.