Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Hoe denken Jehovah’s Getuigen over echtscheiding?

We laten onze kijk op het huwelijk en echtscheiding bepalen door wat erover in de Bijbel staat. God heeft het huwelijk bedoeld als een blijvende verbintenis tussen een man en een vrouw. Volgens de Bijbel is seksuele immoraliteit de enige grond voor echtscheiding (Mattheüs 19:5, 6, 9).

Voorzien Getuigen in hulp voor echtparen met huwelijksproblemen?

Ja, bijvoorbeeld door middel van:

  • Publicaties. We publiceren regelmatig materiaal dat huwelijken kan versterken, zelfs huwelijken die niet meer te redden lijken. Zie bijvoorbeeld de artikelen ‘Toegewijd zijn in het huwelijk’, ‘Hoe leer je vergeven?’ en ‘Het vertrouwen herstellen’.

  • Bijeenkomsten. Op onze gemeentevergaderingen, kringvergaderingen en congressen bespreken we praktische adviezen uit de Bijbel over het huwelijk.

  • Ouderlingen. Ouderlingen kunnen echtparen persoonlijke hulp geven en ze wijzen op Bijbelteksten als Efeziërs 5:22-25.

Moeten Getuigen hun ouderlingen om toestemming vragen voor een echtscheiding?

Nee. Zelfs als een echtpaar met huwelijksproblemen de hulp van ouderlingen inschakelt, hebben ouderlingen niet de autoriteit om het echtpaar te vertellen wat ze moeten doen (Galaten 6:5). Maar als iemand ervoor kiest van zijn of haar partner te scheiden zonder dat er een geldige Bijbelse reden voor is, is hij of zij Bijbels gezien niet vrij om te hertrouwen (1 Timotheüs 3:1, 5, 12).

Hoe denken Getuigen over uit elkaar gaan?

De Bijbel moedigt echtparen aan bij elkaar te blijven, ook als de omstandigheden niet ideaal zijn (1 Korinthiërs 7:10-16). Veel problemen kunnen opgelost worden door oprecht te bidden, Bijbelse principes toe te passen en liefde te tonen (1 Korinthiërs 13:4-8; Galaten 5:22).

Toch hebben sommige christenen, in extreme situaties zoals de volgende, besloten om bij hun huwelijkspartner weg te gaan:

  • Het moedwillig niet nakomen van de onderhoudsplicht (1 Timotheüs 5:8).

  • Grove lichamelijke mishandeling (Psalm 11:5).

  • Als iemands geestelijke leven absoluut gevaar loopt. Een partner kan bijvoorbeeld proberen de Getuige ertoe te dwingen op de een of andere manier Gods geboden te overtreden. In dat geval zou de bedreigde huwelijkspartner kunnen beslissen dat bij de ander weggaan de enige manier is om ‘God als regeerder meer te gehoorzamen dan mensen’ (Handelingen 5:29).