Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HULP VOOR HET GEZIN | HUWELIJK

Als het huwelijk tegenvalt

Als het huwelijk tegenvalt

DE UITDAGING

Jullie leken zo veel gemeen te hebben — totdat jullie trouwden. Inmiddels zijn jullie door teleurstellingen uit elkaar gegroeid, waardoor jullie je meer lotgenoten dan echtgenoten voelen.

U kunt uw relatie verbeteren. Maar eerst gaan we bekijken wat de oorzaak van de teleurstelling kan zijn.

HOE HET KOMT

De harde realiteit. Door de dagelijkse routine van werken, kinderen opvoeden en met schoonfamilie omgaan, kan het geluksgevoel langzaam verdwijnen. Ook onverwachte problemen — zoals financiële tegenslag of een familielid dat chronisch ziek is — kunnen het huwelijk onder druk zetten.

Schijnbaar onoverkomelijke verschillen. In de verkeringstijd zijn stellen vaak geneigd om verschillen te negeren. Maar als een stel eenmaal getrouwd is, ontdekken ze hoe erg ze verschillen in de manier waarop ze communiceren, met geld omgaan en problemen oplossen. Verschillen die eerst alleen een beetje vervelend waren, kunnen dan onoverkomelijk lijken.

Emotionele afstand. In de loop van de tijd kunnen onvriendelijke woorden of daden en onopgeloste ruzies zich opstapelen. Hierdoor kan een van beiden zich emotioneel gaan terugtrekken of, erger nog, een emotionele band met iemand anders ontwikkelen.

Onrealistische verwachtingen. Sommigen stappen in het huwelijk met het idee dat ze ’de ware’ gevonden hebben. Dat klinkt misschien heel romantisch, maar het kan het begin van het einde zijn. Zodra er namelijk problemen ontstaan, verdwijnt het ideaalbeeld en ontstaat bij beiden het gevoel dat ze de verkeerde keus hebben gemaakt.

 WAT U KUNT DOEN

Focus op de goede eigenschappen. Probeer het volgende: Schrijf drie goede eigenschappen van uw partner op. Houd dat lijstje bij u, bijvoorbeeld achter op een kleine trouwfoto of op uw mobiel of tablet. Kijk er regelmatig op om u eraan te herinneren waarom u met uw partner getrouwd bent. U op de goede eigenschappen van uw partner concentreren bevordert de vrede en helpt u goed met verschillen om te gaan. — Bijbels principe: Romeinen 14:19.

Maak tijd voor elkaar. Vóór jullie trouwen maakten jullie waarschijnlijk tijd om samen dingen te doen, en dat lieten jullie niet aan het toeval over. Waarom zouden jullie nu niet net zoiets doen? Spreek regelmatig af om samen iets leuks te doen, net als toen jullie verkering hadden. Dat zal jullie helpen naar elkaar toe te groeien en beter met onverwachte problemen om te gaan. — Bijbels principe: Spreuken 5:18.

Praat over uw gevoelens. Als uw partner u pijn heeft gedaan door wat hij of zij heeft gezegd of gedaan, kunt u het dan door de vingers zien? Lukt dat niet, ga de ander dan niet negeren. Praat het rustig uit zodra het kan, liefst dezelfde dag nog. — Bijbels principe: Efeziërs 4:26.

Als uw partner u gekwetst heeft, kunt u dat dan door de vingers zien?

Herken het verschil tussen wat u voelt en wat uw partner bedoelt. Waarschijnlijk is geen van beiden erop uit om de ander te kwetsen. Maak uw partner dat duidelijk door uw oprechte excuses aan te bieden als u hem of haar gekwetst lijkt te hebben. Overleg daarna wat jullie kunnen doen om te voorkomen dat jullie elkaar onbedoeld kwetsen. Volg het Bijbelse advies: „Wordt vriendelijk jegens elkaar, teder meedogend, elkaar vrijelijk vergevend” (Efeziërs 4:32).

Wees realistisch in uw verwachtingen. De Bijbel erkent dat mensen die trouwen „moeite en zorg” zullen hebben (1 Korinthiërs 7:28, Groot Nieuws Bijbel). Als u daar tegenaan loopt, trek dan niet te snel de conclusie dat u beter niet had kunnen trouwen. Werk er samen aan om meningsverschillen op te lossen en „blijft elkaar verdragen en elkaar vrijelijk vergeven” (Kolossenzen 3:13).