Aan de Galaten 5:1-26

5  Voor zo’n vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd daarom stand+ en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.+  Luister! Ik, Paulus, zeg jullie dat als je je laat besnijden, je niets aan Christus hebt.+  Ik herinner elke man die zich laat besnijden er nog eens aan dat hij zich dan aan de hele wet moet houden.+  Jullie zijn gescheiden van Christus, jullie die proberen via de wet rechtvaardig verklaard te worden.+ Jullie vallen buiten zijn onverdiende goedheid.  Wat ons betreft, door geest hopen en wachten we vol verlangen op rechtvaardigheid door geloof.  Want in eendracht met Christus Jezus heeft besnijdenis of onbesnedenheid geen enkele waarde,+ maar geloof dat werkt via liefde wel.  Jullie liepen zo goed.+ Wie heeft jullie verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?  Dit soort redenaties komt niet van degene die jullie roept.  Door een beetje zuurdesem* gaat het hele deeg gisten.+ 10  Ik ben ervan overtuigd dat jullie die in eendracht met de Heer zijn+ er niet anders over zullen gaan denken. Maar degene die jullie in verwarring brengt,+ wie het ook is, zal de straf krijgen die hij verdient. 11  Broeders, als ik nog steeds de besnijdenis zou prediken, waarom word ik dan vervolgd? In dat geval zou de martelpaal*+ geen struikelblok meer zijn. 12  Ik wilde dat de mannen die jullie in de war proberen te brengen, zichzelf zouden castreren.* 13  Jullie zijn geroepen om vrij te zijn, broeders. Misbruik die vrijheid alleen niet om je vleselijke verlangens te bevredigen,+ maar dien elkaar door liefde.+ 14  Want de hele wet wordt in één gebod vervuld,* namelijk: ‘Je moet je naaste liefhebben als jezelf.’+ 15  Pas op: als jullie elkaar blijven bijten en verscheuren,+ zullen jullie elkaar naar de ondergang helpen.+ 16  Maar ik zeg: blijf de leiding van de geest volgen,*+ dan zul je nooit toegeven aan vleselijke verlangens.+ 17  Want het vlees gaat met zijn verlangens in tegen de geest, en de geest tegen het vlees. Ze staan tegenover elkaar, zodat je niet doet wat je wilt doen.+ 18  En als je door geest wordt geleid, sta je niet onder de wet. 19  De werken van het vlees zijn duidelijk te zien: seksuele immoraliteit,*+ onreinheid, schaamteloos gedrag,*+ 20  afgoderij, spiritisme,*+ vijandschap, ruzie, jaloezie, woede-uitbarstingen, meningsverschillen, verdeeldheid, sekten, 21  afgunst, dronkenschap,+ wilde feesten en dat soort dingen.+ Ik waarschuw jullie van tevoren voor die dingen, zoals ik jullie al eerder heb gewaarschuwd: wie zulke dingen doet, zal Gods Koninkrijk niet erven.+ 22  Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld,* vriendelijkheid, goedheid,+ geloof, 23  zachtaardigheid, zelfbeheersing.+ Er is geen wet die tegen zulke dingen is. 24  Bovendien hebben degenen die bij Christus Jezus horen, het vlees met zijn hartstochten en begeerten aan de paal gehangen.+ 25  Als we naar de geest leven, laten we ons dan ook naar de geest blijven gedragen.*+ 26  Laten we niet verwaand worden,+ geen competitiegeest aanwakkeren+ en niet jaloers op elkaar worden.

Voetnoten

Of ‘eunuch zouden worden’, waardoor ze zich niet meer konden houden aan de wet die ze zo belangrijk vonden.
Of mogelijk ‘samengevat’.
Lett.: ‘blijf door geest wandelen’.
Grieks: porneia. Zie Woordenlijst.
Grieks: aselgeia. Zie Woordenlijst.
Of ‘toverij’, ‘gebruik van verdovende middelen of geneesmiddelen’.
Of ‘lankmoedigheid’.
Of ‘door geest ordelijk blijven wandelen’.

Aantekeningen

Media