Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Adviezen voor het gezinsleven

Toegewijd zijn in het huwelijk

Toegewijd zijn in het huwelijk

Zij: „Ik merkte al een tijdje dat Michael *, mijn man, afstandelijk was en ook koeltjes deed tegen onze kinderen. Zijn gedrag was veranderd kort nadat we internet hadden gekregen, en ik vermoedde dat hij op de computer naar porno keek. Op een avond, toen de kinderen al naar bed waren, confronteerde ik hem ermee, en hij bekende dat hij naar pornosites keek. Ik was er kapot van. Ik kon niet geloven dat mij dit overkwam. Ik had helemaal geen vertrouwen meer in hem. En tot overmaat van ramp had een man op mijn werk laten merken dat hij een oogje op me had.”

Hij: „Een tijdje geleden ontdekte mijn vrouw, Maria, een foto op onze computer en sprak me daarop aan. Toen ik toegaf dat ik regelmatig pornosites bezocht, was ze woedend. Ik schaamde me verschrikkelijk en voelde me heel schuldig. Ik dacht dat het het einde van ons huwelijk was.”

HOE zou het met de relatie van Michael en Maria zijn afgelopen? U denkt misschien dat het kijken naar pornografie Michaels grootste probleem was. Maar Michael kwam erachter dat deze slechte gewoonte eigenlijk een symptoom was van een ernstiger probleem — een gebrek aan toewijding of echte betrokkenheid. * Toen Michael en Maria trouwden, zagen ze uit naar een leven waarin ze liefde en plezierige ervaringen zouden delen. Maar zoals bij veel echtparen gebeurt, werd hun huwelijk minder belangrijk voor ze en leken ze uit elkaar te groeien.

Hebt u het gevoel dat de band tussen u en uw partner in de loop van de jaren minder sterk is geworden? Zou u daar verandering in willen brengen? Dan moet u antwoord krijgen op drie vragen: Wat betekent het uw huwelijkspartner toegewijd te zijn? Welke dingen kunnen dat ondermijnen? En wat kunt u doen om u sterker aan uw partner verbonden te voelen?

Wat is toewijding?

Hoe zou u toewijding binnen het huwelijk omschrijven? Velen zouden zeggen dat het voortkomt uit plichtsbesef, misschien tegenover  de kinderen, of tegenover God, die het huwelijk heeft ingesteld (Genesis 2:22-24). Dat zijn op zich uitstekende motieven, die ertoe zullen bijdragen dat een huwelijk moeilijke tijden kan doorstaan. Maar om in een huwelijk gelukkig te zijn, is plichtsbesef niet voldoende.

Het was de bedoeling van Jehovah God dat het huwelijk intense vreugde en voldoening zou geven. Hij wil dat een man ’zich verheugt met zijn vrouw’ en dat een vrouw haar man liefheeft en voelt dat haar man haar liefheeft als zijn eigen lichaam (Spreuken 5:18; Efeziërs 5:28). Om zo’n band te krijgen, moet een echtpaar elkaar leren vertrouwen. Het is al net zo belangrijk om een vriendschap voor het leven op te bouwen. Als man en vrouw elkaars vertrouwen winnen en eraan werken elkaars beste vrienden te worden, zal hun toewijding aan elkaar sterker worden. Ze zullen een band krijgen die de Bijbel beschrijft als zo hecht dat het lijkt of de twee personen „één vlees” zijn. — Mattheüs 19:5.

Toewijding kan daarom vergeleken worden met de mortel die de stenen van een sterk huis aan elkaar bindt. Mortel is een combinatie van verschillende bestanddelen, zoals zand, cement en water. Zo wordt ook toewijding gevormd door een combinatie van dingen als plichtsbesef, vertrouwen en vriendschap. Waardoor kan die band verslappen?

Wat maakt het zo moeilijk?

Toewijding vraagt om hard werk en zelfopoffering. U moet bereid zijn uw eigen voorkeuren te laten varen om uw partner een plezier te doen. Toch is het idee om aan andermans wensen tegemoet te komen — te geven zonder te vragen ’wat levert het mij op?’ — bij velen niet populair en sommigen staat het zelfs tegen. Maar hoeveel egoïstische mensen kent u die een gelukkig huwelijk hebben? Waarschijnlijk niet veel of helemaal geen. Hoe komt dat? Iemand die egoïstisch is zal zich waarschijnlijk niet betrokken blijven voelen als hij iets moet opofferen, vooral als kleine concessies die hij doet hem niet meteen iets opleveren. Zonder toewijding zal een echtpaar uit elkaar groeien, hoe sterk hun gevoelens ook waren toen ze verliefd op elkaar werden.

De Bijbel erkent realistisch dat het huwelijk hard werken is. Er wordt in gezegd: „De gehuwde man is bezorgd voor de dingen van de wereld, hoe hij de goedkeuring van zijn vrouw kan verwerven”, en: „De gehuwde vrouw is bezorgd voor de dingen van de wereld, hoe zij de goedkeuring van haar man kan verwerven” (1 Korinthiërs 7:33, 34). Helaas onderkennen zelfs partners die meestal onzelfzuchtig zijn niet altijd die zorgen en opofferingen bij de ander. Als een echtpaar geen waardering voor elkaar toont, zal hun huwelijk waarschijnlijk meer ’verdrukking in hun vlees’ veroorzaken dan als ze dat wel zouden doen. — 1 Korinthiërs 7:28.

Wil uw huwelijk moeilijke tijden doorstaan en gedijen in goede tijden, dan moet u uw relatie als iets blijvends gaan bezien. Hoe kunt u die kijk op uw huwelijk krijgen en hoe kunt u uw partner helpen gehecht aan u te blijven?

Toewijding versterken

Een belangrijke factor is nederig de raad toepassen uit Gods Woord, de Bijbel. Daar zult u zelf baat bij hebben, en uw partner ook (Jesaja 48:17). Kijk eens naar twee dingen die u kunt doen.

Maak tijd vrij voor uw partner

1. Geef uw huwelijk prioriteit.

’Vergewis u van de belangrijker dingen’, schreef Paulus (Filippenzen 1:10). God vindt de manier waarop man en vrouw met elkaar omgaan heel belangrijk. Een man die zijn vrouw eert, zal door God geëerd worden. En een vrouw die haar man respecteert, is „van grote waarde” in de ogen van God. — 1 Petrus 3:1-4, 7.

 Hoe belangrijk is uw huwelijk voor u? Meestal is het zo dat hoe belangrijker u iets vindt, hoe meer tijd u eraan besteedt. Vraag u af: Hoeveel tijd heb ik de afgelopen maand opzijgezet om samen met mijn partner door te brengen? Welke specifieke dingen heb ik gedaan om mijn partner te laten merken dat we nog steeds goede vrienden zijn? Als u weinig of geen tijd in uw huwelijk investeert, kan het voor uw partner moeilijk zijn in uw toewijding te geloven.

Vindt uw partner dat u toegewijd bent? Hoe kunt u daarachter komen?

SUGGESTIE: Schrijf de volgende vijf categorieën op een stuk papier: geld, werk, huwelijk, ontspanning en vrienden. Geef dan met de getallen 1 tot en met 5 aan welke prioriteit die categorieën volgens u voor uw partner hebben. Vraag hem of haar hetzelfde voor u te doen. Geef daarna de lijst aan elkaar. Als uw partner vindt dat u niet genoeg tijd en energie in uw huwelijk investeert, bespreek dan welke veranderingen u misschien moet aanbrengen om elkaar meer toegewijd te zijn. Vraag u ook af: wat kan ik doen om meer belangstelling te tonen voor de dingen die mijn partner belangrijk vindt?

Ontrouw begint in het hart

2. Vermijd elke vorm van ontrouw.

Jezus Christus zei dat „een ieder die naar een vrouw blijft kijken ten einde hartstocht voor haar te hebben, in zijn hart reeds overspel met haar heeft gepleegd” (Mattheüs 5:28). Als iemand seks heeft buiten het huwelijk, brengt hij of zij de verbintenis een verwoestende klap toe, volgens de Bijbel een grond voor echtscheiding (Mattheüs 5:32). Maar wat Jezus zei laat zien dat iemand al een verkeerd verlangen kan hebben lang voordat hij ook daadwerkelijk overspel pleegt. Dat verkeerde verlangen koesteren, is op zich al een vorm van verraad.

Om uw partner toegewijd te blijven moet u zich plechtig voornemen niet naar pornografie te kijken. Wat anderen ook mogen zeggen, pornografie is vergif voor een huwelijk. Een vrouw omschrijft wat ze ervan vindt dat haar man naar porno kijkt: „Mijn man zegt dat porno ons liefdesleven spannender maakt. Maar ik krijg er alleen maar het gevoel door dat ik waardeloos ben, alsof hij aan mij niet genoeg heeft. Ik huil mezelf in slaap als hij naar porno zit te kijken.” Vindt u dat deze man zijn huwelijksband sterker maakt of dat hij die ondermijnt? Denkt u dat hij het makkelijker voor zijn vrouw maakt om zich volledig  voor het huwelijk in te zetten? Behandelt hij haar als zijn beste vriendin?

De gelovige Job toonde dat hij zijn huwelijk en zijn God toegewijd was door ’een verbond met zijn ogen’ te sluiten. Hij was vastbesloten ’zich niet opmerkzaam te betonen ten opzichte van een maagd’ (Job 31:1). Hoe kunt u Jobs voorbeeld volgen?

Het is niet alleen belangrijk pornografie te mijden, maar ook uit te kijken dat u geen ongepaste band krijgt met iemand van de andere sekse. Het is waar dat veel mensen het niet schadelijk voor het huwelijk vinden om met iemand anders te flirten. Maar Gods Woord waarschuwt: „Het hart is verraderlijker dan iets anders en niets ontziend. Wie kan het kennen?” (Jeremia 17:9) Houdt uw hart u misschien voor de gek? Vraag u af: Voor wie ben ik het meest attent — voor mijn partner of voor iemand anders? Aan wie vertel ik goed nieuws als eerste — aan mijn partner of aan iemand anders? Als mijn partner me zou vragen minder om te gaan met een bepaald persoon van het andere geslacht, hoe zou ik dan reageren? Zou ik boos worden of zou ik de gevraagde verandering zonder problemen aanbrengen?

SUGGESTIE: Als u zich tot iemand anders aangetrokken voelt, beperk uw contact met die persoon dan tot het hoognodige en houd het altijd puur zakelijk. Blijf niet stilstaan bij dingen waarin deze persoon volgens u beter is dan uw partner. Concentreer u in plaats daarvan op de positieve eigenschappen van uw man of vrouw (Spreuken 31:29). Denk terug aan de redenen waarom u verliefd werd op uw partner. Vraag u af: is mijn partner die eigenschappen echt kwijtgeraakt of zie ik ze gewoon niet meer?

Neem het initiatief

Michael en Maria, die in het begin werden aangehaald, besloten hulp in te roepen om hun problemen op te lossen. Natuurlijk is dat nog maar de eerste stap. Maar doordat Michael en Maria bereid waren hun problemen onder ogen te zien en hulp te zoeken, lieten ze allebei duidelijk merken dat ze hun huwelijk heel belangrijk vonden en dat ze bereid waren hard te werken om er een succes van te maken.

Of u nu een stabiel huwelijk hebt of een huwelijk vol problemen, uw partner moet erop kunnen vertrouwen dat u vastbesloten bent uw huwelijk tot een succes te maken. Doe alles wat nodig is om uw man of vrouw daarvan te overtuigen. Bent u bereid dat te doen?

^ ¶3 De namen zijn veranderd.

^ ¶5 Hoewel het in dit voorbeeld gaat om een man die naar pornografie kijkt, zou een vrouw die dat doet ook een gebrek aan toewijding tonen.

OM OVER NA TE DENKEN:

  • Op welke activiteiten kan ik bezuinigen om meer tijd voor mijn partner te hebben?

  • Wat kan ik doen om mijn partner ervan te verzekeren dat ik me helemaal wil inzetten voor ons huwelijk?