Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HULP VOOR HET GEZIN | HUWELIJK

Hoe voorkom je ruzies?

Hoe voorkom je ruzies?

DE UITDAGING

Kunnen u en uw partner dingen nooit eens rustig bespreken? Hebt u het gevoel dat u altijd in een mijnenveld loopt waar elke stap die u doet een verhitte woordenstrijd kan veroorzaken?

Als dat zo is, dan valt daar zeker iets aan te doen. Maar eerst moet u weten hoe het komt dat u en uw partner zo vaak ruzie hebben.

HOE HET KOMT

Misverstanden.

Jillian * geeft toe: „Soms zeg ik iets tegen mijn man en komt het er heel anders uit dan ik bedoeld had. Of ik ben ervan overtuigd dat ik hem iets verteld heb, terwijl ik dat alleen maar heb gedroomd. Dat is echt weleens gebeurd!”

Meningsverschillen.

Hoe goed u en uw partner ook bij elkaar lijken te passen, u zult soms anders over dingen denken. Dat komt doordat geen twee mensen precies gelijk zijn. Dat kan een huwelijk interessant maken of juist spanningen veroorzaken. Bij veel echtparen leidt het tot spanningen.

Slechte rolmodellen.

„Mijn ouders hadden vaak ruzie en zeiden altijd beledigende dingen tegen elkaar,” vertelt Rachel, „dus toen ik zelf getrouwd was, praatte ik tegen mijn man zoals mijn moeder tegen mijn vader praatte. Ik had nooit geleerd om respect te tonen.”

Dieper liggende factoren.

Vaak gaat een verhitte discussie eigenlijk over iets anders dan de directe aanleiding ervoor. Een ruzie die bijvoorbeeld begint met „Je komt altijd te laat!” gaat misschien niet over het belang van punctualiteit, maar over het gevoel van een van de partners dat de ander geen rekening met hem of haar heeft gehouden.

Wat de oorzaak ook is, vaak ruzie maken kan een nadelige invloed hebben op de gezondheid en kan zelfs een voorbode van echtscheiding zijn. Dus hoe kun je ruzies voorkomen?

WAT JE KUNT DOEN

Om ruzies te voorkomen, is het goed om te achterhalen waardoor ze eigenlijk ontstaan. Probeer op een rustig moment samen met uw partner het volgende.

1. Schrijf allebei op waar een recente ruzie over ging. Een man zou bijvoorbeeld kunnen schrijven: „Je bent de hele dag met je vriendinnen weggeweest en je hebt me niet eens gebeld om te zeggen waar je was.” Een vrouw schrijft misschien: „Je was boos omdat ik tijd met mijn vriendinnen heb doorgebracht.”

2. Bespreek het volgende open en eerlijk: Was de kwestie echt zo ernstig? Had u eroverheen kunnen stappen? Soms is het omwille van de vrede misschien voldoende te accepteren dat je het niet met elkaar eens bent en de kwestie met liefde te ’bedekken’. — Bijbels principe: Spreuken 17:9.

Als u en uw partner tot de conclusie komen dat het niets voorstelde, bied dan uw verontschuldigingen aan en beschouw de zaak als afgedaan. — Bijbels principe: Kolossenzen 3:13, 14.

Misschien vindt een van beiden de kwestie wel ernstig, of denkt u daar allebei zo over. Dan zou u het volgende kunnen doen.

3. Schrijf allebei op hoe u zich tijdens de ruzie voelde. Een man schrijft dan misschien: „Ik had het gevoel dat je liever bij je vriendinnen was dan bij mij.” Een vrouw schrijft misschien: „Ik had het gevoel dat je me behandelde als een kind dat zich bij haar vader moet melden.”

4. Lees vervolgens wat uw partner heeft opgeschreven. Wat was het dieper liggende probleem waar hij of zij tijdens de ruzie mee zat? Wat had er gedaan kunnen worden om de onderliggende oorzaken aan te pakken zonder ruzie te maken? — Bijbels principe: Spreuken 29:11.

5. Bespreek wat u van deze stappen hebt geleerd. Hoe kunt u het gebruiken om een volgende ruzie te voorkomen?

^ ¶7 De namen zijn veranderd.