Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HULP VOOR HET GEZIN | HUWELIJK

De gulden middenweg kiezen

De gulden middenweg kiezen

DE UITDAGING

U en uw partner zijn het ergens niet over eens. U zou hier op de volgende manieren mee om kunnen gaan:

  1. U kunt uw hakken in het zand zetten tot u uw zin krijgt.

  2. U kunt het opgeven en uw partner alweer zijn zin geven.

  3. U kunt samen een middenweg kiezen.

„Maar ik hou niet van een middenweg”, zegt u misschien. „Daarmee krijgt niemand zijn zin!”

Een compromis hoeft niet alleen maar verliezers op te leveren — niet als het op een goede manier gesloten wordt. Maar voordat we in dit artikel bekijken hoe je een compromis sluit, zijn er een paar dingen die we over deze belangrijke vaardigheid moeten weten.

GOED OM TE WETEN

Elkaar tegemoetkomen vereist teamwork. Voordat u trouwde, was u misschien gewend alles zelf te beslissen. Nu ligt het anders en gaat het huwelijk vóór eigen belangen. Bezie dat niet als een nadeel, maar kijk naar de voordelen. „Een oplossing die je met z’n tweeën bedenkt, is vaak beter dan de oplossingen die je los van elkaar zou verzinnen”, zegt Alexandra.

Om er samen uit te komen, moet je open-minded zijn. „Je hoeft het niet eens te zijn met alles wat je partner zegt of denkt, maar je moet oprecht bereid zijn om zijn of haar standpunt te overwégen”, schrijft relatietherapeut John Gottman. „Als je met je armen over elkaar blijft zitten en met je hoofd nee schudt (of dat denkt), wanneer je partner een probleem met je probeert uit te praten, dan kom je nooit ergens.” *

Een tussenoplossing vraagt om zelfopoffering. Niemand vindt het leuk om zijn leven te delen met iemand wiens wil wet is. Het is veel beter als beide partners zelfopofferend zijn. „Soms geef ik mijn man z’n zin om hem een plezier te doen, en soms krijg ik m’n zin”, zegt June. „Daar gaat het om in een huwelijk: geven en nemen — niet alleen maar nemen.”

 WAT U KUNT DOEN

Een goed begin . . . De toon waarop een gesprek begint, is vaak ook de toon waarop het eindigt. Als je een gesprek onvriendelijk begint, is de kans klein dat je er samen uitkomt. Volg dus de volgende raad uit de Bijbel op: „Kleed u dus met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld” (Kolossenzen 3:12, Groot Nieuws Bijbel). Die eigenschappen zullen u en uw partner helpen ruzie te vermijden en samen een oplossing te verzinnen. — Bijbels principe: Kolossenzen 4:6.

Zoek naar punten van overeenkomst. Als het zoeken naar een tussenoplossing alleen maar tot verhitte discussies leidt, kan het zijn dat u en uw partner zich te veel focussen op punten waar u anders over denkt. Probeer in plaats daarvan vast te stellen waar u het met elkaar over eens bent. Probeer het volgende eens:

Maak allebei een lijst met twee kolommen. Noteer in de eerste kolom de punten die u echt belangrijk vindt. In de tweede kolom noteert u waar u de ander in tegemoet wilt komen. Bespreek de lijstjes dan samen. Misschien ontdekt u dat u bij de belangrijke punten toch wel op één lijn zit. Als dat zo is, moet een tussenoplossing haalbaar zijn. En zelfs als ze onverenigbaar zijn, is het probleem beter te overzien omdat alles op papier staat.

Brainstorm. Sommige meningsverschillen zijn misschien vrij makkelijk op te lossen. Maar bij complexere problemen kunnen man en vrouw hun band versterken door te brainstormen en zo een oplossing te bedenken waar ze in hun eentje nooit op zouden komen. — Bijbels principe: Prediker 4:9.

Wees bereid om je mening bij te stellen. De Bijbel zegt: „Laat niettemin ook een ieder van u afzonderlijk zijn vrouw zo liefhebben als zichzelf; de vrouw daarentegen moet diepe achting voor haar man hebben” (Efeziërs 5:33). Als man en vrouw veel liefde en respect voor elkaar hebben, zijn ze bereid het standpunt van de ander te overwegen — en zelfs van gedachten te veranderen. Cameron zegt: „Er zijn dingen waar je eerst geen zin in hebt, maar die je later — dankzij je partner — toch leuk gaat vinden.” — Bijbels principe: Genesis 2:18.

^ ¶12 Uit het boek De zeven pijlers van een goede relatie.