Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Mensen in nood

Mensen in nood

Geeft God om mensen in nood?

„Laat uw levenswijze vrij zijn van de liefde voor geld (...) Want hij [God] heeft gezegd: ’Ik wil u geenszins in de steek laten noch u ooit verlaten.’” — Hebreeën 13:5.

HOE GOD ZIJN ZORG TOONT

Als een aanbidder van Jehovah God zware tijden doormaakt, kan Gods zorg op verschillende manieren blijken. Een daarvan is de liefdevolle steun van geloofsgenoten. * In Jakobus 1:27 staat: „De vorm van aanbidding die van het standpunt van onze God en Vader uit bezien rein en onbesmet is, is deze: voor wezen en weduwen zorgen in hun verdrukking.”

De eerste christenen kwamen elkaar te hulp. Toen bijvoorbeeld voorspeld werd dat Judea zwaar getroffen zou worden door een hongersnood, besloten de christenen in de Syrische stad Antiochië „een ondersteuning te zenden ten dienste van de broeders die in Judea woonden” (Handelingen 11:28-30). Het resultaat was dat hun geloofsgenoten kregen wat ze nodig hadden. Met deze spontane hulp lieten ze zien wat christelijke liefde in actie inhoudt (1 Johannes 3:18).

Hoe kunnen mensen hun situatie verbeteren?

„Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen.” — Jesaja 48:17, 18.

GOD GEEFT ONS PRAKTISCHE HULP

Miljoenen mensen hebben ondervonden dat de wijsheid in de Bijbel praktisch en onovertroffen is. Spreuken 2:6, 7 zegt: „Jehovah zelf geeft wijsheid; uit zijn mond zijn kennis en onderscheidingsvermogen afkomstig. En voor de oprechten zal hij praktische wijsheid als een schat wegleggen.” Als mensen die bron van wijsheid aanboren, zal hun situatie verbeteren.

Ze vermijden bijvoorbeeld schadelijke en dure gewoonten, zoals een drugs- of alcoholverslaving (2 Korinthiërs 7:1). Ze worden ook eerlijk en gewetensvoller en krijgen meer verantwoordelijkheidsgevoel. Daardoor neemt hun kans op een baan toe en worden ze betere werknemers. In Efeziërs 4:28 staat: „Wie steelt, stele niet meer, maar laat hij liever hard werken, (...) opdat hij iets aan een behoeftige kan uitdelen.”

Is Bijbelse wijsheid echt een hulp?

De wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar werken.’ — Mattheüs 11:19.

RESULTATEN DIE VOOR ZICH SPREKEN

Wilson in Ghana had geen vast werk en zijn contract was bijna afgelopen. Op zijn laatste werkdag moest hij de auto van de directeur wassen en vond hij geld in de kofferbak. Zijn chef zei dat hij het geld moest houden. Maar Wilson, die een Getuige van Jehovah is, weigerde te stelen en gaf het geld terug aan de directeur. Om die reden kreeg hij een fulltimebaan aangeboden, en later kreeg hij ook nog eens promotie.

Géraldine uit Frankrijk raakte haar baan kwijt omdat haar cheffin iets tegen Jehovah’s Getuigen had. Maar de moeder van de cheffin zei tegen haar dochter dat ze een grote fout had gemaakt. Ze zei: „Als je een werknemer zoekt die betrouwbaar is en zijn werk serieus neemt, kun je geen betere vinden dan een Getuige van Jehovah.” De cheffin verzamelde informatie over de Getuigen en Géraldine kreeg haar baan terug.

Toen Sarah, een alleenstaande moeder in Zuid-Afrika, het financieel zwaar had, ondervond ze christelijke liefde doordat gemeenteleden haar gezin eten gaven en vervoer aanboden. Later zeiden haar kinderen: „We hebben veel ouders in de gemeente.”

En zo zouden we nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. Ze bevestigen allemaal wat in Spreuken 1:33 staat: „Wat hem betreft die naar mij [Jehovah] luistert, hij zal in zekerheid verblijven.”

^ ¶5 Er zijn landen waar de regering voorzieningen treft voor mensen in behoeftige omstandigheden. Als die voorzieningen er niet zijn, rust de verantwoordelijkheid om voor zulke personen te zorgen in de eerste plaats op hun familieleden (1 Timotheüs 5:3, 4, 16).