Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Adviezen voor het gezinsleven

Goed met geld omgaan

Goed met geld omgaan

Hij: „Ik vind dat Laura, * mijn vrouw, geld uitgeeft aan onnodige dingen, in ieder geval aan dingen die we volgens mij niet nodig hebben. En ze kan absoluut niet sparen! Dat is vooral een probleem wanneer we onverwachte uitgaven hebben. Ik zeg vaak dat het geld in haar zak brandt, ze moet het gewoon meteen uitgeven.”

Zij: „Ik ben dan wel niet zo goed in sparen, maar mijn man heeft geen idee hoeveel alles kost — eten, meubels, het huishouden. En ik ben het vaakst thuis. Ik weet wat we nodig hebben en dat koop ik, ook als het weer tot een ’discussie’ over geld leidt.”

VEEL echtparen vinden het heel moeilijk om rustig over geld te praten. Geen wonder dat het een van de meest voorkomende oorzaken van echtelijke ruzies is.

Wanneer echtparen geen evenwichtige kijk op geld hebben, kan dat leiden tot stress, onenigheid, en emotionele en zelfs geestelijke schade (1 Timotheüs 6:9, 10). Ouders die niet goed met geld kunnen omgaan, moeten soms meer werken, waardoor ze hun kinderen en elkaar minder emotionele en geestelijke steun kunnen geven. En door hun slechte voorbeeld krijgen hun kinderen een verkeerde kijk op geld.

’Geld is tot bescherming’, erkent de Bijbel (Prediker 7:12). Maar geld is pas een bescherming voor uw huwelijk en uw gezin als u er niet alleen mee leert omgaan maar ook leert er met uw partner over te praten. * Gesprekken over geld hoeven niet tot ruzie te leiden, maar kunnen de band tussen man en vrouw juist versterken.

Waarom leidt geld eigenlijk zo vaak tot huwelijksproblemen? En welke praktische dingen kunt u doen om op een constructieve manier over geld te praten in plaats van er ruzie over te maken?

Waar liggen de uitdagingen?

Vaak hebben meningsverschillen over geld eigenlijk te maken met wantrouwen en angst. Een man die wil dat zijn vrouw verantwoording aflegt van elke cent die ze uitgeeft, zegt daarmee misschien in feite dat hij er niet echt op vertrouwt dat ze goed met geld kan omgaan. En een vrouw die klaagt dat haar man niet genoeg spaart, geeft daarmee misschien aan dat ze bang is dat er in de toekomst iets zal gebeuren waardoor het gezin financieel in de problemen komt.

Nog een factor die meespeelt is de achtergrond van huwelijkspartners. „Mijn vrouw komt uit een gezin dat goed met geld kon omgaan”, vertelt Matthew, die nu acht jaar getrouwd is. „Ze maakt zich niet zo bezorgd als ik. Mijn vader was een alcoholist en een kettingroker en zat vaak langere perioden zonder werk. We moesten het geregeld zonder de noodzakelijke dingen stellen, en ik ben daardoor ontzettend bang voor schulden geworden. Daarom ben ik soms onredelijk naar mijn vrouw toe als het over geld gaat.” Wat kunt u, ongeacht de oorzaak van de spanning, doen om geld een positieve rol in uw huwelijk te laten spelen in plaats van er ruzie over te maken?

Wat vindt u belangrijker: geld of uw huwelijk?

Vier praktische adviezen

De Bijbel is geen financieel handboek, maar bevat wel praktische adviezen die een echtpaar kunnen helpen problemen in verband met geld te vermijden. Sta eens stil bij die adviezen en probeer onderstaande tips uit.

1. Leer rustig over geld te praten.

„Bij hen die te zamen beraadslagen, is wijsheid” (Spreuken 13:10). Afhankelijk van uw achtergrond kan het zijn dat u het vervelend vindt met anderen, en vooral met uw partner, over geld te praten. Toch is het verstandig dat u leert dit belangrijke onderwerp te bespreken. Probeer bijvoorbeeld eens aan uw partner uit te leggen welke kijk uw ouders op geld hadden en welke invloed dat op u gehad heeft. Doe ook moeite te begrijpen welke invloed de achtergrond van uw partner op zijn of haar kijk heeft gehad.

U hoeft niet te wachten met praten over geld tot er een probleem ontstaat. Een Bijbelschrijver vroeg: „Zullen er twee samen wandelen tenzij zij elkaar volgens afspraak ontmoet hebben?” (Amos 3:3) Hoe kunt u dit principe toepassen? Als u een specifieke tijd afspreekt om over de financiën te praten, is de kans kleiner dat er door misverstanden ruzie over ontstaat.

SUGGESTIE: Kies een vast tijdstip om over de financiën van het gezin te praten. U kunt dat bijvoorbeeld op de eerste dag van de maand of op een vaste dag in de week doen. Maak het gesprek niet te lang, bij voorkeur niet langer dan een kwartier. Kies een tijdstip waarop u beiden waarschijnlijk ontspannen bent. Spreek af om op bepaalde tijden niet over geld te praten, bijvoorbeeld aan tafel of wanneer u zich samen met de kinderen ontspant.

2. Spreek af hoe het inkomen wordt bezien.

„Neemt de leiding in het betonen van eer aan elkaar” (Romeinen 12:10). Als u de kostwinner bent, kunt u respect voor uw partner tonen door uw inkomen niet als uw eigen geld te zien maar als het geld van het gezin (1 Timotheüs 5:8).

Als u beiden een inkomen hebt, kunt u respect voor elkaar tonen door elkaar te vertellen over uw inkomen en over grote uitgaven. Wanneer u een van die dingen voor uw partner verbergt, kunt u het vertrouwen ondermijnen en de relatie beschadigen. Het is niet per se nodig met uw partner te overleggen over iedere cent die u uitgeeft. Maar door over grotere aankopen te overleggen laat u zien dat u prijs stelt op de mening van uw partner.

SUGGESTIE: Spreek af welk bedrag u beiden kunt uitgeven zonder te overleggen, of dat nu € 20, € 200 of een ander bedrag is. Overleg altijd met uw partner als u meer wilt uitgeven.

3. Zet plannen op papier.

„De plannen van de ijverige mens leveren iets op” (Spreuken 21:5, Willibrordvertaling). Eén manier om plannen te maken voor de toekomst en te voorkomen dat uw harde werk tevergeefs is, is een gezinsbudget op te stellen. Nina, die vijf jaar getrouwd is, zegt: „Je inkomen en uitgaven op papier zien is heel verhelderend. Je kunt niet om de feiten heen.”

Een budget opstellen hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Darren is al 26 jaar getrouwd en heeft twee zoons. Hij vertelt: „In het begin gebruikten we een systeem met enveloppen. We verdeelden het geld voor die week over verschillende enveloppen. We hadden bijvoorbeeld enveloppen voor eten, ontspanning en zelfs voor de kapper. Als we ergens tekortkwamen, leenden we uit een andere envelop, maar we zorgden altijd dat het geld zo snel mogelijk in die envelop terugkwam.” Als u bijna nooit contant betaalt maar internetbankiert of een betaalpas gebruikt, is het helemaal belangrijk dat u een planning maakt en uw uitgaven in de gaten houdt.

SUGGESTIE: Schrijf al uw vaste lasten op. Spreek af welk percentage van uw inkomen u wilt sparen. Maak vervolgens een lijst van variabele kosten, zoals eten, en energie- en telefoonrekeningen. Houd vervolgens een aantal maanden bij wat uw daadwerkelijke uitgaven zijn. Pas zo nodig uw leefstijl aan om niet in de schulden te raken.

4. Verdeel de taken.

„Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want — dat is zeker — samen zwoegen loont” (Prediker 4:9, 10, De Nieuwe Bijbelvertaling). In sommige gezinnen doet de man de financiën, maar er zijn ook gezinnen waar de vrouw dit afhandelt (Spreuken 31:10-28). Veel echtparen kiezen er echter voor het werk te verdelen. Mario, die al 21 jaar getrouwd is, vertelt: „Mijn vrouw betaalt de rekeningen en de kleinere uitgaven. Ik doe de belasting, afbetalingen en huur. We houden elkaar op de hoogte en werken samen.” Hoe u het ook doet, het gaat erom dat u als team samenwerkt.

SUGGESTIE: Overleg wie welke verantwoordelijkheid op zich neemt, en houd daarbij rekening met elkaars sterke en zwakke punten. Evalueer na een paar maanden hoe het gaat en wees bereid veranderingen aan te brengen. Om meer waardering te krijgen voor het werk dat uw partner doet, zoals rekeningen betalen of boodschappen doen, kunt u af en toe de taken eens omwisselen.

Wat gesprekken over geld moeten overbrengen

Gesprekken over geld hoeven niet schadelijk te zijn voor de relatie. Leah, die vijf jaar getrouwd is, heeft dat gemerkt: „Mijn man en ik hebben geleerd open en eerlijk over geld te praten. Het resultaat is dat we nu als team samenwerken en dat we naar elkaar toe gegroeid zijn.”

Als een echtpaar bespreekt waaraan ze hun geld willen besteden, praten ze over hun verwachtingen en dromen en bevestigen ze hun verbondenheid aan elkaar. Wanneer ze overleggen voordat ze een grote aankoop doen, tonen ze respect voor de mening en gevoelens van de ander. Als ze elkaar de vrijheid geven zonder overleg bepaalde bedragen uit te geven, laten ze zien dat ze elkaar vertrouwen. Dat zijn de ingrediënten van een liefdevolle relatie. Zo’n relatie is veel meer waard dan geld, dus waarom zou u daar ruzie over maken?

^ ¶3 De namen zijn veranderd.

^ ¶7 De Bijbel zegt dat ’de man het hoofd van zijn vrouw is’, dus hij is hoofdverantwoordelijk voor de manier waarop het geld van het gezin gebruikt wordt, terwijl hij ook de verplichting heeft zijn vrouw op een liefdevolle, onzelfzuchtige manier te behandelen (Efeziërs 5:23, 25).

OM OVER NA TE DENKEN:

  • Wanneer hebben mijn partner en ik voor het laatst een rustig gesprek over geld gehad?

  • Wat kan ik zeggen en doen om waardering te tonen voor de financiële bijdrage die mijn partner aan het gezin levert?