Doorgaan naar inhoud

Kan de Bijbel me helpen een gelukkig gezinsleven te krijgen?

Het antwoord uit de Bijbel

Ja. Hier volgen een paar wijze adviezen uit de Bijbel die miljoenen mannen en vrouwen hebben geholpen een gelukkig gezinsleven te krijgen:

  1. Zorg dat u wettig getrouwd bent. Als het huwelijk als een levenslange verbintenis wordt bezien, is dat de basis voor een gelukkig gezin (Mattheüs 19:4-6).

  2. Toon liefde en respect. Dat houdt bijvoorbeeld in dat u uw partner zo behandelt als u zelf behandeld wilt worden (Mattheüs 7:12; Efeziërs 5:25, 33).

  3. Vermijd harde woorden. Wees vriendelijk, zelfs als uw partner iets kwetsends zegt (Efeziërs 4:31, 32). Het is zoals in Spreuken 15:1 staat: „Een zacht antwoord keert woede af, maar een woord dat smart veroorzaakt, doet toorn opkomen.”

  4. Blijf elkaar trouw. Toon alleen romantische en seksuele belangstelling voor uw partner (Mattheüs 5:28). De Bijbel zegt: „Het huwelijk zij eerbaar onder allen en het huwelijksbed zonder verontreiniging” (Hebreeën 13:4).

  5. Voed uw kinderen op met liefde. Wees niet te toegeeflijk maar ook niet te streng (Spreuken 29:15; Kolossenzen 3:21).