Doorgaan naar inhoud

Waarom vieren Jehovah’s Getuigen geen Kerstmis?

Waarom vieren Jehovah’s Getuigen geen Kerstmis?

Veelvoorkomende misvattingen

 Fabel: Jehovah’s Getuigen vieren geen Kerstmis omdat ze niet in Jezus geloven.

 Feit: We zijn christenen en we geloven dat alleen Jezus Christus ons kan redden (Handelingen 4:12).

 Fabel: Jullie halen gezinnen uit elkaar omdat jullie vinden dat mensen geen kerst mogen vieren.

 Feit: We vinden het gezin heel belangrijk en we gebruiken de Bijbel om gezinnen sterker te maken.

 Fabel: Jullie missen het gevoel van vrijgevigheid, goede wil voor de mensen en vrede op aarde dat bij kerst hoort.

 Feit: We streven ernaar elke dag vrijgevig en vreedzaam te zijn (Spreuken 11:25; Romeinen 12:18). De manier waarop we evangeliseren en onze bijeenkomsten houden is in overeenstemming met Jezus’ instructie: ‘Voor niets heb je gekregen, voor niets moet je geven’ (Mattheüs 10:8). Bovendien vestigen we de aandacht op Gods Koninkrijk als de ware hoop voor vrede op aarde (Mattheüs 10:7).

Waarom vieren Jehovah’s Getuigen geen Kerstmis?

  •   Jezus gaf het gebod zijn dood te herdenken en niet zijn geboorte (Lukas 22:19, 20).

  •   Jezus’ apostelen en eerste volgelingen vierden geen Kerstmis. Een katholieke encyclopedie zegt dat ‘het kerstfeest pas na het jaar 243 werd ingesteld’, meer dan een eeuw nadat de laatste apostel was gestorven (New Catholic Encyclopedia).

  •   Er zijn geen bewijzen dat Jezus op 25 december geboren werd. Zijn geboortedatum staat niet in de Bijbel.

  •   We geloven dat Kerstmis niet door God wordt goedgekeurd omdat de oorsprong ervan in heidense gebruiken en riten ligt (2 Korinthiërs 6:17).

Maakt het iets uit?

 Veel mensen vieren kerst terwijl ze weten dat het een heidense oorsprong heeft en niet door de Bijbel ondersteund wordt. Ze vragen zich misschien af: Waarom zou een christen zo’n afwijkend standpunt innemen? Maakt het iets uit?

 De Bijbel moedigt ons aan om zelf na te denken en groot belang te hechten aan de waarheid (Romeinen 12:1, 2; Johannes 4:23, 24). Dus hoewel het ons wel interesseert hoe anderen over ons denken, houden we ons altijd aan Bijbelse principes, ook als we daarmee een afwijkend standpunt innemen.

 Zelf kiezen we ervoor om geen Kerstmis te vieren, maar we respecteren het recht van anderen om dat wel te doen. We zullen iemand hierin altijd vrijlaten.