Doorgaan naar inhoud

Wanneer werd Jezus geboren?

Wanneer werd Jezus geboren?

Het antwoord uit de Bijbel

 De Bijbel noemt geen specifieke datum voor de geboorte van Jezus, zoals blijkt uit de volgende naslagwerken:

  •   „De geboortedatum van Jezus is onbekend” (De Katholieke Encyclopaedie).

  •   „De historische datum van Jezus is niet bekend” (Katholieke online encyclopedie).

 Hoewel de Bijbel geen direct antwoord geeft op de vraag wanneer Jezus werd geboren, worden er wel twee details over zijn geboorte genoemd waaruit veel mensen concluderen dat hij niet op 25 december werd geboren.

Niet in de winter

  1.   De inschrijving. Kort voor Jezus’ geboorte gaf Caesar Augustus het bevel dat „de gehele bewoonde aarde zich moest laten inschrijven”. Iedereen moest dat in „zijn eigen stad” doen, wat voor sommigen betekende dat ze een reis van meer dan een week moesten maken (Lukas 2:1-3). Dat bevel werd waarschijnlijk gegeven om belastingheffing en dienstplicht makkelijker te maken en zou op elk moment onpopulair zijn geweest. Maar Augustus zou zijn onderdanen niet nog meer hebben willen irriteren door ze zo’n lange reis tijdens de koude winter te laten maken.

  2.   Schapen: Schaapherders ’verbleven buitenshuis en hielden ’s nachts de wacht over hun kudden’ (Lukas 2:8). Het boek Jezus en zijn tijd zegt hierover: „Tijdens de winter (meestal van november tot het joodse Paasfeest), als het gras schaars werd en er regen en kou dreigden, konden de schapen niet langer buiten blijven en moesten ze onder dak worden gebracht. Omdat Lucas vermeldt dat de herders ’in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten’, is de traditionele datum voor Kerstmis heel waarschijnlijk niet juist.”

In het begin van de herfst

 We kunnen ongeveer berekenen wanneer Jezus werd geboren door terug te tellen vanaf zijn dood op 14 Nisan, tijdens het Pascha in de lente van het jaar 33 (Johannes 19:14-16). Jezus was ongeveer dertig toen hij begon met zijn bediening, die drie en een half jaar duurde. Hij werd dus in het begin van de herfst van het jaar 2 v.Chr. geboren (Lukas 3:23).

Waarom wordt Kerstmis op 25 december gevierd?

 Als er geen bewijzen zijn dat Jezus op 25 december geboren werd, waarom wordt Kerstmis dan op die dag gevierd? De Katholieke Encyclopaedie zegt: „Kerstmis werd in Rome bewust op deze dag geplaatst ter kerstening [verchristelijking] van het heidense feest van de geboorte der ’Onoverwinnelijke Zon’ op de zonnestilstand.” Het boek Een jaar vol feesten zegt: „Het was vooral Augustinus die de gelovigen de opdracht gaf (...) nieuwe betekenissen en christelijke waarden met de oeroude rituelen te verbinden.”