Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 24

Hoe wordt ons wereldwijde werk gefinancierd?

Hoe wordt ons wereldwijde werk gefinancierd?

Nepal

Togo

Groot-Brittannië

Onze organisatie produceert en verspreidt elk jaar honderden miljoenen bijbels en andere publicaties zonder daar geld voor te vragen. We bouwen en onderhouden Koninkrijkszalen en bijkantoren. We voorzien in het onderhoud van duizenden Bethelieten en zendelingen, en we verlenen hulp bij rampen. Dus misschien vraag je je af: hoe wordt dat allemaal gefinancierd?

Niet door tienden, contributies of collectes. Hoewel de kosten van ons predikingswerk hoog zijn, bedelen we niet om geld. Ruim een eeuw geleden stond in de tweede Engelse uitgave van ons tijdschrift De Wachttoren dat we geloven dat Jehovah achter ons staat en dat we ‘nooit zullen bedelen of mensen om ondersteuning zullen vragen’ — en dat hebben we ook nooit gedaan! — Mattheüs 10:8.

Ons werk wordt ondersteund door vrijwillige bijdragen. Veel mensen waarderen ons Bijbelse onderwijzingswerk en geven een bijdrage. De Getuigen zelf geven graag hun tijd, energie, geld en andere middelen zodat Gods wil op heel de aarde gedaan kan worden (1 Kronieken 29:9). In de Koninkrijkszaal en op congressen en andere grote bijeenkomsten staan bijdragenbussen waar iedereen die dat wil een bijdrage in kan doen. Ook kan iemand een bijdrage doen via onze website, jw.org. Meestal komt het geld van mensen die niet rijk zijn, net zoals de arme weduwe die door Jezus werd geprezen toen ze twee kleine muntjes in de schatkist van de tempel deed (Lukas 21:1-4). Iedereen kan regelmatig ‘iets opzijleggen’ en geven ‘wat hij in zijn hart heeft besloten’ (1 Korinthiërs 16:2; 2 Korinthiërs 9:7).

We zijn ervan overtuigd dat Jehovah mensen zal blijven motiveren om hem te ‘eren met hun waardevolle dingen’ en het Koninkrijkswerk te ondersteunen, zodat zijn wil gedaan kan worden (Spreuken 3:9).

  • Wat maakt onze organisatie anders dan andere religies?

  • Hoe worden de vrijwillige bijdragen gebruikt?