Doorgaan naar inhoud

Vrede op aarde: Hoe?

Het antwoord uit de Bijbel

Er zal vrede op aarde komen, niet door mensen, maar door Gods Koninkrijk, een regering in de hemel met Christus Jezus als Koning. Kijk wat de Bijbel over deze geweldige hoop zegt.

  1. God zal „oorlogen [doen] ophouden tot het uiteinde der aarde”, waarmee hij de belofte waarmaakt om te zorgen voor „vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft” (Psalm 46:9; Lukas 2:14, De Nieuwe Bijbelvertaling).

  2. Gods Koninkrijk zal vanuit de hemel over de hele aarde regeren (Daniël 7:14). Het is een wereldregering en zal dus een eind maken aan nationalisme, de oorzaak van veel conflicten.

  3. Jezus, de Regeerder van Gods Koninkrijk, wordt de „Vredevorst” genoemd en zal ervoor zorgen dat er ’aan vrede geen einde zal zijn’ (Jesaja 9:6, 7).

  4. Mensen die willen blijven vechten zullen niet onder Gods Koninkrijk mogen leven, want „al wie geweld liefheeft, haat [Gods] ziel stellig” (Psalm 11:5; Spreuken 2:22).

  5. God leert zijn onderdanen hoe ze in vrede moeten leven. De Bijbel zegt over het resultaat van dat onderwijs: „Zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen moeten smeden en hun speren tot snoeimessen. Natie zal tegen natie geen zwaard opheffen, ook zullen zij de oorlog niet meer leren” (Jesaja 2:3, 4).

Miljoenen Getuigen van Jehovah over de hele wereld leren al van God hoe ze vrede moeten bevorderen (Mattheüs 5:9). Hoewel we tot veel verschillende etnische groepen behoren en in meer dan 230 landen wonen, weigeren we tegen onze medemensen te vechten.

Jehovah’s Getuigen leren nu al in vrede te leven