Doorgaan naar inhoud

Zijn Jehovah’s Getuigen tegen vaccinatie?

 Nee. Jehovah’s Getuigen zijn niet tegen vaccinatie. We zijn van mening dat elke christen zelf die beslissing moet nemen. Veel Getuigen van Jehovah kiezen ervoor om zich te laten vaccineren.

 We willen graag goede medische zorg en zijn blij met ontwikkelingen in de medische wetenschap die het risico op ernstige ziekten verminderen. Ook zijn we dankbaar voor de toewijding en het harde werk van artsen en verpleegkundigen, vooral in crisistijd.

 Jehovah’s Getuigen werken mee met instanties voor publieke gezondheidszorg. Zo hebben Jehovah’s Getuigen vanaf het begin van de COVID-19-pandemie op hun website in honderden talen materiaal gepubliceerd waarin iedereen wordt aangemoedigd om zich aan de plaatselijke veiligheidsmaatregelen te houden. Die omvatten het belang van afstand houden en het opvolgen van richtlijnen over samenkomsten, quarantaine, handen wassen, mondkapjes dragen en andere praktische maatregelen die door de overheid verplicht worden gesteld of worden aanbevolen (Romeinen 13:1, 2).

 Al tientallen jaren wordt in de publicaties van Jehovah’s Getuigen de nadruk gelegd op de volgende principes:

  •   Medische beslissingen zijn een persoonlijke keus (Galaten 6:5).

     ‘[Dit tijdschrift] beveelt geen enkele soort van geneesmiddel of therapie aan en verstrekt geen medisch advies. Ons doel is slechts de feiten te presenteren en het aan de lezer over te laten een oordeel te vellen en een beslissing te nemen’ (Ontwaakt!, 8 februari 1987).

     ‘De vraag of u en uw kinderen ingeënt moeten worden, is er een waarin u persoonlijk een beslissing moet nemen’ (Ontwaakt!, 8 januari 1966).

  •   We zoeken medische hulp omdat we het leven heel kostbaar vinden (Handelingen 17:28).

     ‘Jehovah’s getuigen trekken profijt van de bekwaamheden van diverse artsen wanneer zij gezondheidsproblemen hebben. Zij hebben het leven lief en willen graag alles doen wat redelijk en schriftuurlijk is om het te verlengen’ (De Wachttoren, 15 maart 1976).

     ‘Jehovah’s Getuigen aanvaarden medicijnen en medische behandelingen. Ze willen graag gezond blijven en lang leven. Er zijn zelfs Getuigen die arts zijn, net als de eerste-eeuwse christen Lukas. (...) Jehovah’s Getuigen hebben beslist waardering voor het harde werk en de toewijding van degenen van wie ze medische zorg en hulp krijgen’ (De Wachttoren, 1 februari 2011).