Doorgaan naar inhoud

Mag een christen medische behandelingen ondergaan?

Het antwoord uit de Bijbel

Ja. Jezus gaf aan dat zijn volgelingen medische hulp mochten zoeken toen hij zei dat ’de gezonden geen geneesheer nodig hebben, maar zij die iets mankeren wel’ (Mattheüs 9:12). De Bijbel is geen medisch handboek, maar geeft toch principes die nuttig zijn voor personen die Gods goedkeuring willen hebben.

Om over na te denken

1. Weet ik wat de voorgestelde behandeling inhoudt? De Bijbel raadt ons aan om naar betrouwbare informatie te zoeken in plaats van ’geloof te hechten aan elk woord’ (Spreuken 14:15).

2. Moet ik om een second opinion of zelfs een third opinion vragen? Het kan nuttig zijn meerdere deskundigen te raadplegen, vooral als u een ernstige aandoening hebt (Spreuken 15:22).

3. Zou ik door de behandeling het Bijbelse gebod overtreden om me ’te onthouden van bloed’? — Handelingen 15:20.

4. Is er bij de diagnose of de behandeling spiritisme betrokken? De Bijbel veroordeelt de „beoefening van spiritisme” (Galaten 5:19-21). Om na te gaan of er spiritisme bij betrokken is, kunt u nadenken over de volgende vragen:

  • Maakt de behandelaar gebruik van spiritisme?

  • Is de behandeling gebaseerd op het geloof dat ziekte wordt veroorzaakt door boze goden of door vijanden die tovenarij gebruiken?

  • Zijn er offers, bezweringen of andere spiritistische rituelen of voorwerpen betrokken bij het bereiden of gebruiken van de medicijnen?

5. Wordt mijn gezondheid een obsessie voor me? De Bijbel geeft het advies: „Laat uw redelijkheid aan alle mensen bekend worden” (Filippenzen 4:5). Redelijkheid zal u helpen u te concentreren op „de belangrijker dingen”, zoals de aanbidding van God (Filippenzen 1:10; Mattheüs 5:3).