Veelvoorkomende misvattingen

Fabel: Jehovah’s Getuigen wijzen de geneeskunde en medische behandelingen af.

Feit: We willen graag de best mogelijke zorg voor ons gezin en voor onszelf. Bij gezondheidsproblemen gaan we naar bekwame artsen voor medische en chirurgische zorg zonder bloed. We zijn blij met de medische vooruitgang. Bloedvrije behandelingen die ontwikkeld zijn voor Getuigen worden nu ook voor andere patiënten gebruikt. In veel landen kan elke patiënt nu de risico’s van een bloedtransfusie vermijden, zoals bloedoverdraagbare aandoeningen, immuunreacties en menselijke fouten.

Fabel: Jehovah’s Getuigen denken dat iemands geloof hem kan genezen.

Feit: We doen niet aan gebedsgenezing.

Fabel: Bloedvrije behandelingen zijn erg duur.

Feit: Behandelingen zonder bloed zijn kosteneffectief. *

Fabel: Veel Getuigen, ook kinderen, sterven elk jaar als gevolg van het weigeren van een bloedtransfusie.

Feit: Deze uitspraak is totaal ongefundeerd. Chirurgen voeren regelmatig complexe ingrepen uit zonder daarbij bloed te gebruiken, zoals hartoperaties, orthopedische operaties en orgaantransplantaties. * Zowel volwassen als minderjarige patiënten die geen bloedtransfusie krijgen, herstellen doorgaans even goed als of beter dan degenen die wel een bloedtransfusie krijgen. * Niemand kan met zekerheid beweren dat een patiënt zal overlijden als hij een bloedtransfusie weigert, of dat hij het zal overleven als hij een bloedtransfusie aanvaardt.

Waarom aanvaarden Jehovah’s Getuigen geen bloedtransfusies?

Dit is eerder een religieuze dan een medische kwestie. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament staat het gebod dat we ons moeten onthouden van bloed (Genesis 9:4; Leviticus 17:10; Deuteronomium 12:23; Handelingen 15:28, 29). Daarbij komt dat bloed in Gods ogen leven vertegenwoordigt (Leviticus 17:14). Uit gehoorzaamheid aan God en uit respect voor hem als de Levengever nemen we dus geen bloedtransfusies.

Veranderende standpunten

Complexe operaties kunnen met succes zonder bloedtransfusies worden uitgevoerd

Vroeger bezag de medische wereld methoden om bloedtransfusies te vermijden als extreem of zelfs suïcidaal, maar dat is de laatste jaren veranderd. In 2004 werd bijvoorbeeld in een medisch tijdschrift gezegd dat „veel van de technieken die voor Jehovah’s Getuigen zijn ontwikkeld, de komende jaren de standaard zullen worden”. * Een artikel in het tijdschrift Heart, Lung and Circulation uit 2010 zei dat „’bloedvrije chirurgie’ niet beperkt zou moeten worden tot JG [Jehovah’s Getuigen], maar een fundamenteel onderdeel zou moeten zijn van de dagelijkse gang van zaken bij operaties”.

Tegenwoordig gebruiken duizenden artsen over de hele wereld bloedbesparende technieken om complexe operaties uit te voeren zonder bloedtransfusie. Zulke transfusiealternatieven worden zelfs in ontwikkelingslanden gebruikt, en veel patiënten die geen Getuige zijn vragen om dezelfde behandeling.

^ ¶8 Zie Transfusion and Apheresis Science, jg. 33, nr. 3, blz. 349.

^ ¶10 Zie The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, jg. 134, nr. 2, blz. 287, 288; Texas Heart Institute Journal, jg. 38, nr. 5, blz. 563; Basics of Blood Management, blz. 2; en Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, jg. 4, nr. 2, blz. 39.

^ ¶10 Zie The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, jg. 89, nr. 6, blz. 918; en Heart, Lung and Circulation, jg. 19, blz. 658.

^ ¶14 Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, jg. 4, nr. 2, blz. 39.