Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Gezondheid

Gezondheid

Maakt het God iets uit of we op onze gezondheid letten?

„Kom niet terecht onder hen die zich bedrinken aan wijn, onder hen die vraatzuchtige vleeseters zijn.” — Spreuken 23:20.

WAAROM IS HET BELANGRIJK?

De Bijbel is geen medisch handboek en geeft ook niet voor elk aspect van ons leven regels. Toch heeft het voordelen te weten wat de Bijbel zegt over Gods kijk op gezondheid.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Er zijn veel Bijbelgedeelten die duidelijk maken hoe God hierover denkt. De Bijbel veroordeelt bijvoorbeeld schadelijke excessen, zoals dronkenschap en vraatzucht (Spreuken 23:20). De Wet die God aan het oude Israël gaf, bevatte maatregelen om besmetting tegen te gaan en ziekten soms zelfs te voorkomen. Er waren ook specifieke veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van ongelukken (Deuteronomium 22:8). Het is duidelijk dat de Bijbel ons aanmoedigt om goed op onze gezondheid te letten en redelijke maatregelen te nemen om die te beschermen.

 Hoe komt het dat we ziek worden?

’Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood.’ — Romeinen 5:12.

WAT MENSEN ZEGGEN

Veel mensen denken dat ziekte gewoon een evolutionair foutje is. Anderen geloven dat onze gezondheidsproblemen door mysterieuze krachten, zoals boze geesten, worden veroorzaakt.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Volgens de Bijbel worden we ziek doordat de eerste mensen tegen God in opstand zijn gekomen (Romeinen 5:12). Adam en Eva, onze stamouders, waren vóór hun opstand volmaakt gezond. Ze wisten dat ze zouden sterven als ze Gods liefdevolle zorg zouden afwijzen (Genesis 2:16, 17). Toch verbraken ze opzettelijk hun vriendschap met God waardoor ze hun volmaaktheid verloren. *

Adam en Eva hebben hun onvolmaaktheid aan ons doorgegeven. Dus ondanks alle inspanningen die gedaan worden om ziekte uit te bannen, worden we nog steeds ziek.

WAT KUNT U DOEN?

De Bijbel leert dat we met God verzoend kunnen worden door zijn wijze principes te volgen. Als u dat doet, zult u uiteindelijk volmaakt gezond in een paradijs op aarde leven (Jesaja 33:24). God belooft een eind te maken aan pijn, ziekte en dood (Openbaring 21:3, 4).

Is de Bijbel tegen medische behandelingen?

De gezonden hebben geen geneesheer nodig, maar zij die iets mankeren wel.” — Mattheüs 9:12.

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommigen promoten geloofsgenezing of gebedsgenezing in plaats van een medische behandeling.

WAT DE BIJBEL ZEGT

In Bijbelse tijden had God er geen bezwaar tegen als zijn aanbidders medische hulp inriepen (Genesis 38:28; Kolossenzen 4:14). Er staat niets in de Bijbel wat erop duidt dat God het gebruik van geneeskrachtige planten en zalven afkeurde of dat hij tegen dieetvoorschriften en andere medische behandelingen was. Jezus zei zelfs: „De gezonden hebben geen geneesheer nodig, maar zij die iets mankeren wel” (Mattheüs 9:12).

Toch keurt de Bijbel niet alle behandelmethoden goed. Zo worden bijvoorbeeld gebedsgenezing in deze tijd en behandelingen waarbij spiritisme betrokken is door God afgekeurd (Galaten 5:19-21). Maar natuurlijk is het verstandig om bij gezondheidsproblemen meteen medische hulp in te roepen die wel aanvaardbaar is voor God.

^ par. 10 In dit artikel verwijzen de woorden volmaakt en volmaaktheid naar de gezonde toestand waarmee de eerste mensen geschapen werden, vrij van ziekte en dood.