Doorgaan naar inhoud

Wat is het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen?

 Het Besturende Lichaam bestaat uit een kleine groep ervaren christenen die leiding geven aan Jehovah’s Getuigen over de hele wereld. Hun werk is tweeledig:

 Het Besturende Lichaam doet hetzelfde als ‘de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem’ in de eerste eeuw, die namens de hele christelijke gemeente belangrijke beslissingen namen (Handelingen 15:2, 6). Net als die getrouwe mannen zijn de leden van het Besturende Lichaam niet de leiders van onze organisatie. Ze laten zich leiden door de Bijbel en erkennen dat Jezus Christus door Jehovah God als Hoofd van de gemeente is aangesteld (1 Korinthiërs 11:3; Efeziërs 5:23).

Wie zijn de leden van het Besturende Lichaam?

 Het Besturende Lichaam bestaat uit de volgende personen: Kenneth Cook, Gage Fleegle, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Mark Sanderson, David Splane en Jeffrey Winder. Ze dienen op ons internationale hoofdkantoor in Warwick (New York).

Hoe is het Besturende Lichaam georganiseerd?

 Het Besturende Lichaam heeft zes comités samengesteld om verschillende aspecten van ons werk te coördineren. Elk lid dient in één of meerdere van die comités.

 •   Coördinatorscomité: Heeft het toezicht over juridische kwesties en komt in actie bij rampen, als Jehovah’s Getuigen vervolgd worden om hun geloof en bij andere dringende zaken die van invloed zijn op Jehovah’s Getuigen.

 •   Personeelscomité: Heeft het toezicht over de regelingen voor de Bethelfamilie.

 •   Uitgeverscomité: Heeft het toezicht over de productie en verzending van Bijbelse lectuur en de bouw van vergaderplaatsen, vertaalkantoren en bijkantoren.

 •   Dienstcomité: Houdt toezicht op de prediking van het ‘goede nieuws van het Koninkrijk’ (Mattheüs 24:14).

 •   Onderwijscomité: Coördineert het onderwijs dat gegeven wordt op bijeenkomsten, scholen en in audio- en videoproducties.

 •   Schrijverscomité: Coördineert het onderwijs dat gegeven wordt in gedrukte publicaties en op onze website en heeft het toezicht over het vertaalwerk.

 Naast het werk dat ze in deze comités doen, komen de leden van het Besturende Lichaam wekelijks samen om te bespreken wat de behoeften binnen de organisatie zijn. Ze gebruiken daarbij de Bijbel, laten zich leiden door de heilige geest en proberen tot unanieme beslissingen te komen (Handelingen 15:25).

Wie assisteren het Besturende Lichaam?

 Er zijn helpers aangesteld om de comités van het Besturende Lichaam te assisteren (1 Korinthiërs 4:2). Deze mannen zijn bekwaam en ervaren in het werk waarover hun comité het toezicht heeft, en ze zijn aanwezig op de wekelijkse vergaderingen ervan. Hoewel ze geen beslissingen nemen, geven ze nuttige raad en achtergrondinformatie, voeren ze de beslissingen van het comité door en houden ze toezicht op de vorderingen ervan. Soms worden ze door het Besturende Lichaam gevraagd om broeders en zusters in verschillende delen van de wereld te bezoeken of om een aandeel te hebben aan bijvoorbeeld een jaarvergadering of Gileadgraduatie.

LIJST VAN HELPERS

Comité

Naam

Coördinatorscomité

 • John Ekrann

 • Paul Gillies

 • Troy Snyder

Personeelscomité

 • Gerald Grizzle

 • Patrick LaFranca

 • Daniel Molchan

 • Ralph Walls

Uitgeverscomité

 • Robert Butler

 • Harold Corkern

 • Gajus Glockentin

 • Donald Gordon

 • Robert Luccioni

 • Alex Reinmueller

 • David Sinclair

Dienstcomité

 • Gary Breaux

 • Joel Dellinger

 • Betty Georges

 • Anthony Griffin

 • Seth Hyatt

 • Jody Jedele

 • Christopher Mavor

 • Baltasar Perla

 • Jonathan Smith

 • William Turner

 • Leon Weaver

Onderwijscomité

 • Ronald Curzan

 • Kenneth Flodin

 • William Malenfant

 • Mark Noumair

 • David Schafer

Schrijverscomité

 • Nicholas Ahladis

 • Per Christensen

 • Robert Ciranko

 • Kenneth Godburn

 • James Mantz

 • Izak Marais

 • Clive Martin

 • Leonard Myers

 • Herman van Selm

 • Gene Smalley