Doorgaan naar inhoud

Is het nodig om bij een georganiseerde religie te horen?

Het antwoord uit de Bijbel

 Ja, want God wil dat mensen bijeenkomen om hem te aanbidden. De Bijbel zegt: ‘Laten wij op elkaar letten ten einde tot liefde en voortreffelijke werken aan te sporen, het onderling vergaderen niet nalatend’ (Hebreeën 10:24, 25).

 Jezus zei tegen zijn volgelingen dat ze een georganiseerde groep zouden vormen: ‘Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde onder elkaar hebt’ (Johannes 13:35). Een belangrijke manier waarop Jezus’ volgelingen die liefde zouden tonen, was door met geloofsgenoten om te gaan. Ze zouden georganiseerd zijn in gemeenten die geregeld bijeenkomen voor aanbidding (1 Korinthiërs 16:19). Samen zouden ze een wereldwijde broederschap vormen (1 Petrus 2:17).

Het is niet voldoende om alleen maar bij een religie te horen

 De Bijbel laat zien dat mensen bijeen moeten komen om God te aanbidden maar leert niet dat ze Gods goedkeuring kunnen krijgen door alleen maar bij een religie te horen. Om door God goedgekeurd te worden, moet onze religie invloed hebben op ons dagelijks leven. De Bijbel zegt bijvoorbeeld: ‘De vorm van aanbidding [religie] die van het standpunt van onze God en Vader uit bezien rein en onbesmet is, is deze: voor wezen en weduwen zorgen in hun verdrukking en zichzelf onbevlekt van de wereld bewaren’ (Jakobus 1:27).