Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 LES 12

Hoe is onze prediking georganiseerd?

Hoe is onze prediking georganiseerd?

Spanje

Wit-Rusland

Hongkong

Peru

Kort voor zijn dood zei Jezus: ‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14). Maar hoe zou die wereldwijde prediking uitgevoerd worden? Jezus gaf het voorbeeld toen hij op aarde was (Lukas 8:1).

We bezoeken mensen thuis. Jezus leidde zijn volgelingen in de eerste eeuw op om het goede nieuws huis aan huis te prediken (Mattheüs 10:11-13; Handelingen 5:42; 20:20). Die evangeliepredikers kregen specifieke gebieden toegewezen waar ze mochten prediken (Mattheüs 10:5, 6; 2 Korinthiërs 10:13). Ook nu is onze prediking goed georganiseerd, en elke gemeente heeft zijn eigen gebied. Zo kunnen we Jezus’ gebod opvolgen om ‘tot het volk te prediken en een grondig getuigenis te geven’ (Handelingen 10:42).

We proberen mensen overal te bereiken. Jezus gaf ook het voorbeeld door op openbare plaatsen te prediken, zoals op het strand of bij een waterput (Markus 4:1; Johannes 4:5-15). Ook wij praten overal met mensen over de Bijbel — op straat, in zakenwijken, in parken of via de telefoon. We prediken tot onze buren, collega’s, klasgenoten en familie als daar een gelegenheid voor is. Dankzij al die inspanningen hebben miljoenen mensen op de hele aarde ‘het goede nieuws van zijn redding’ kunnen horen (Psalm 96:2).

Aan wie zou je willen vertellen wat het goede nieuws van Gods Koninkrijk is en wat het voor hun toekomst betekent? Hou de boodschap van hoop niet voor jezelf. Vertel die zo snel mogelijk aan anderen!

  • Welk ‘goede nieuws’ moet worden bekendgemaakt?

  • Hoe volgen Jehovah’s Getuigen de predikingsmethode van Jezus na?