Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Geloven Jehovah’s Getuigen in het Oude Testament?

Ja. Jehovah’s Getuigen geloven dat de hele Bijbel „door God geïnspireerd en nuttig” is (2 Timotheüs 3:16). Dat geldt dus voor zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, zoals deze delen van de Bijbel vaak worden genoemd. Meestal noemen Jehovah’s Getuigen ze de Hebreeuwse Geschriften en de christelijke Griekse Geschriften. Zo wordt de indruk vermeden dat bepaalde gedeelten van de Bijbel achterhaald of niet relevant zijn.

Waarom hebben christenen zowel het Oude als het Nieuwe Testament nodig?

Onder inspiratie van God schreef de christelijke apostel Paulus: „Alle dingen die eertijds werden geschreven, werden tot ons onderricht geschreven” (Romeinen 15:4). De Hebreeuwse Geschriften bevatten dus belangrijke informatie voor ons, zoals waardevolle geschiedenis en praktische raad.

  • Waardevolle geschiedenis. In de Hebreeuwse Geschriften staat een gedetailleerd verslag van de schepping en de zondeval van de mens. Zonder die informatie zouden we geen overtuigende antwoorden hebben op vragen als: Waar komen we vandaan? Waarom sterven we? (Genesis 2:7, 17) Bovendien is in de Hebreeuwse Geschriften te lezen hoe Jehovah omging met mensen die net als wij allerlei ups en downs hadden (Jakobus 5:17).

  • Praktische raad. De Bijbelboeken Spreuken en Prediker, die een deel zijn van de Hebreeuwse Geschriften, bevatten tijdloze levenslessen. Ze geven adviezen voor een gelukkig gezinsleven (Spreuken 15:17), voor een evenwichtige kijk op werk (Spreuken 10:4; Prediker 4:6), en voor een gelukkige jeugd (Prediker 11:9–12:1).

Bovendien kan het nuttig zijn de Wet van Mozes te bestuderen, opgetekend in de Thora (de eerste vijf boeken van de Bijbel). Hoewel die Wet niet voor christenen geldt, staan er wel waardevolle principes in die ons kunnen helpen gelukkig te zijn (Leviticus 19:18; Deuteronomium 6:5-7).