Doorgaan naar inhoud

Hoe wordt het werk van Jehovah’s Getuigen gefinancierd?

Hoe wordt het werk van Jehovah’s Getuigen gefinancierd?

 Ons wereldwijde werk wordt voornamelijk gefinancierd door vrijwillige bijdragen afkomstig van individuele Getuigen van Jehovah. a In onze vergaderplaatsen staan bijdragenbussen. Andere manieren om een donatie te doen staan op onze website onder Donaties. Er worden verschillende opties geboden: iemand kan bijvoorbeeld kiezen om een donatie te doen voor ons wereldwijde werk, voor plaatselijke onkosten of voor beide.

 Jehovah’s Getuigen hoeven geen tienden te betalen en hoeven ook geen specifiek bedrag of percentage van hun inkomen te schenken (2 Korinthiërs 9:7). We houden geen collectes en vragen geen entreegeld voor onze bijeenkomsten. Er wordt geen vergoeding gevraagd voor religieuze diensten in verband met een doop, begrafenis, trouwerij, enzovoorts. We vragen niet om geld en we zamelen ook geen geld in met bazaars, braderieën, diners, bakacties, bingo’s, loterijen of soortgelijke evenementen. Gegevens van degenen die een schenking doen worden niet openbaar gemaakt of met anderen gedeeld, tenzij landelijke wetgeving anders voorschrijft (Mattheüs 6:2-4). Er worden ook geen inkomsten gegenereerd met advertenties op onze websites of in onze publicaties.

 In elke gemeente van Jehovah’s Getuigen wordt maandelijks een financieel verslag beschikbaar gesteld op de bijeenkomsten, die voor iedereen toegankelijk zijn. De boekhouding van elke gemeente wordt regelmatig gecontroleerd om te garanderen dat de vrijwillige bijdragen op de juiste manier worden gebruikt (2 Korinthiërs 8:20, 21).

Manieren om een donatie te doen

 •   Bijdragenbussen: Voor donaties in contant geld staan er bijdragenbussen in Koninkrijkszalen, congreshallen en andere locaties waar onze bijeenkomsten worden gehouden.

 •   Online donaties: In veel landen kun je via de pagina ‘Een donatie doen aan Jehovah’s Getuigen’ een donatie doen met een creditcard, debitcard, via een bankoverschrijving of via andere elektronische betaalmethoden. b Sommige Getuigen kiezen ervoor elke maand ‘iets opzij te leggen’ en gebruiken een van deze methoden om een periodieke donatie in te stellen (1 Korinthiërs 16:2).

 •   Overige manieren: Sommige manieren om donaties te doen vergen langetermijnplanning en/of juridisch advies. Dat kan mogelijk belastingvoordeel opleveren voor degene die de donatie doet. Velen hebben er voordeel van gehad zich goed te laten informeren over mogelijkheden om schenkingen te doen bij leven of na overlijden. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke bijkantoor van Jehovah’s Getuigen als u een donatie wilt doen in de vorm van:

  •   overdracht van bankrekeningen

  •   verzekeringspolissen

  •   vastgoed

  •   aandelen en obligaties

  •   testamenten

 Zie de pagina ‘Een donatie doen aan Jehovah’s Getuigen’ voor meer informatie over welke methoden om te doneren er in uw land zijn.

a Er zijn ook niet-Getuigen die ons werk ondersteunen.

b Zie voor meer informatie de video Handleiding voor elektronische donaties.