Doorgaan naar inhoud

Zijn Jehovah’s Getuigen een protestantse religie?

 Nee. Jehovah’s Getuigen zijn wel christenen, maar we zijn niet protestants. Waarom niet?

 Protestantisme is wel gedefinieerd als „een religieuze beweging gekant tegen het rooms-katholicisme”. Hoewel Jehovah’s Getuigen het niet met bepaalde leringen van de katholieke kerk eens zijn, zijn we niet protestants om de volgende redenen:

  1.   Een aantal protestantse leringen is in strijd met wat de Bijbel leert. Zo leert de Bijbel dat er „één God” is, en niet een drie-eenheid (1 Timotheüs 2:5; Johannes 14:28). En de Bijbel leert duidelijk dat God slechte mensen niet straft in een hellevuur, maar met eeuwige vernietiging (Psalm 37:9; 2 Thessalonicenzen 1:9).

  2.   We protesteren niet tegen de katholieke kerk of andere religieuze groeperingen en proberen die ook niet te hervormen. We prediken gewoon het goede nieuws van Gods Koninkrijk en proberen anderen te helpen geloof te ontwikkelen in dat goede nieuws (Mattheüs 24:14; 28:19, 20). Ons doel is niet om andere religieuze groeperingen te hervormen, maar om oprechte mensen de waarheid te leren over God en zijn Woord, de Bijbel (Kolossenzen 1:9, 10; 2 Timotheüs 2:24, 25).