Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Hoe word ik een Getuige van Jehovah?

De stappen die nodig zijn om een van Jehovah’s Getuigen te worden, staan in Mattheüs 28:19, 20. Daar beschrijft Jezus wat u moet doen om een volgeling van hem te worden. Het houdt onder andere in dat u over Jehovah, God, moet vertellen, oftewel van hem moet getuigen.

Stap 1: Maak een studie van wat de Bijbel leert. Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht om discipelen te maken en hen te onderwijzen (Mattheüs 28:19, 20). Het woord dat vertaald is met ‘discipel’ betekent letterlijk ‘leerling’. De Bijbel, vooral het onderwijs van Jezus, bevat de informatie die u nodig hebt om een gelukkig en voldoening gevend leven te hebben (2 Timotheüs 3:16, 17). Door middel van een gratis Bijbelcursus helpen we u graag om erachter te komen wat de Bijbel leert (Mattheüs 10:7, 8; 1 Thessalonicenzen 2:13).

Stap 2: Pas toe wat u leert. Jezus zei dat degenen die ‘leren’ zich ook moesten houden aan ‘alles wat hij hun geboden had’ (Mattheüs 28:20). Dat betekent dat uw studie van de Bijbel meer moet zijn dan gewoon iets nieuws leren — misschien moet u wel grote veranderingen aanbrengen in uw denken en doen (Handelingen 10:42; Efeziërs 4:22-29; Hebreeën 10:24, 25). Iemand die toepast wat hij leert, wil Jezus graag navolgen en ontwikkelt vervolgens de persoonlijke wens om zijn leven aan Jehovah op te dragen (Mattheüs 16:24).

Stap 3: Laat u dopen (Mattheüs 28:19). In de Bijbel wordt de doop vergeleken met een begrafenis. (Vergelijk Romeinen 6:2-4.) Bij de doop is het alsof iemand sterft met betrekking tot zijn vorige leven en een nieuw leven begint. Bij de doop laat u in het openbaar zien dat u de eerste twee stappen die Jezus beschreef, hebt genomen en God om een rein geweten vraagt (Hebreeën 9:14; 1 Petrus 3:21).

Hoe weet ik of ik er klaar voor ben me te laten dopen?

Praat met de ouderlingen in de gemeente. Ze zullen willen weten of u begrijpt wat er bij de doop betrokken is, of u toepast wat u hebt geleerd en of u zich uit vrije wil aan God hebt opgedragen (Handelingen 20:28; 1 Petrus 5:1-3).

Gelden deze stappen ook voor kinderen van Jehovah’s Getuigen?

Ja. We voeden onze kinderen op ‘in het strenge onderricht en de ernstige vermaning van Jehovah’, zoals de Bijbel voorschrijft (Efeziërs 6:4). Maar als kinderen ouder worden, moeten ze zelf de beslissing nemen om kennis van de Bijbel in zich op te nemen, te aanvaarden en toe te passen; anders kunnen ze zich niet laten dopen (Romeinen 12:2). Uiteindelijk moet iedereen zelf een beslissing nemen als het gaat om aanbidding (Romeinen 14:12; Galaten 6:5).