Doorgaan naar inhoud

Mijden Jehovah’s Getuigen voormalige geloofsgenoten?

 Gedoopte Getuigen van Jehovah die niet langer prediken en misschien zelfs steeds minder met andere Getuigen omgaan, mijden we niet. We gaan juist naar ze toe en proberen hun belangstelling voor geestelijke dingen weer aan te wakkeren.

 Iemand die ernstig heeft gezondigd, wordt niet automatisch uitgesloten. Maar als een gedoopte Getuige er een gewoonte van maakt Bijbelse normen te overtreden en geen berouw heeft, wordt hij of zij gemeden, uitgesloten. De Bijbel zegt duidelijk: ‘Verwijder wie kwaad doet uit jullie midden’ (1 Korinthiërs 5:13).

 Wat als een man uitgesloten wordt maar zijn vrouw en kinderen nog steeds Getuigen van Jehovah zijn? De religieuze band met zijn gezin verandert, maar de bloedband blijft. De huwelijksband blijft intact en de genegenheid en dagelijkse gang van zaken binnen het gezin veranderen niet.

 Uitgesloten personen mogen naar onze religieuze diensten komen. Als ze willen, kunnen ze van de gemeenteouderlingen raad op geestelijk gebied krijgen. Het doel van die raad is ze te helpen weer een Getuige van Jehovah te worden. Uitgesloten personen die stoppen met verkeerd gedrag en laten zien dat ze zich echt weer aan Bijbelse normen willen houden, kunnen zich altijd vrij voelen om weer een Getuige van Jehovah te worden.