Doorgaan naar inhoud

Hebben Jehovah’s Getuigen hun eigen Bijbel?

 Jehovah’s Getuigen gebruiken voor hun studie van de Bijbel veel verschillende vertalingen. Maar ze gebruiken vooral graag de Nieuwewereldvertaling van de Bijbel als die in hun taal beschikbaar is, vanwege het gebruik van Gods naam, de nauwkeurigheid en de duidelijkheid.

  •   Gebruik van Gods naam. Sommige Bijbeluitgevers hebben niet altijd de eer gegeven aan wie die toekomt. Eén Bijbelvertaling bevat bijvoorbeeld een namenlijst van ruim 70 mensen die op de een of andere manier aan de uitgave ervan hebben meegewerkt. Toch laat die vertaling de naam van de Auteur, Jehovah, helemaal weg!

     Maar de Nieuwewereldvertaling heeft Gods naam hersteld op de duizenden plaatsen waar die in de oorspronkelijke tekst stond, terwijl het comité dat de vertaling heeft gemaakt anoniem blijft.

  •   Nauwkeurigheid. Niet alle vertalingen brengen de oorspronkelijke boodschap van de Bijbel nauwkeurig over. Zo geeft een Engelse vertaling Mattheüs 7:13 als volgt weer: ‘Gaat in door de nauwe poort, want de poort naar de hel is breed en de weg die ernaartoe voert is makkelijk.’ Maar in de oorspronkelijke tekst wordt in plaats van ‘hel’ de term vernietiging gebruikt. Misschien hebben de vertalers voor het woord hel gekozen omdat ze geloofden dat slechte mensen voor eeuwig in het hellevuur gepijnigd zouden worden. Maar die gedachte wordt niet door de Bijbel ondersteund. De Nieuwewereldvertaling geeft dit vers nauwkeurig als volgt weer: ‘Ga naar binnen door de nauwe poort, want breed is de poort en wijd is de weg die naar de vernietiging leidt.’

  •   Duidelijkheid. Een goede vertaling moet niet alleen nauwkeurig zijn, maar ook helder en makkelijk te begrijpen. In Romeinen 12:11 gebruikte de apostel Paulus bijvoorbeeld een uitdrukking die letterlijk ‘aan de geest kokend’ betekent. Omdat die uitdrukking in het Nederlands niet veel zegt, geeft de Nieuwewereldvertaling dit vers weer op een manier die makkelijker te begrijpen is. Er staat: ‘Laat je aanvuren door de geest.’

 Behalve dat de Nieuwewereldvertaling nauwkeurig en duidelijk is en Gods naam gebruikt, onderscheidt deze vertaling zich op nog een manier: er wordt geen geld voor gevraagd. Zo kunnen miljoenen mensen de Bijbel in hun eigen taal lezen — ook degenen die zich er normaal gesproken geen kunnen veroorloven.