Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Hebben Jehovah’s Getuigen zendelingen?

Ja. Jehovah’s Getuigen proberen allemaal, waar ze ook wonen, de instelling van een zendeling te hebben en geregeld met anderen over hun geloof te praten (Mattheüs 28:19, 20).

Daarnaast gaan sommige Getuigen tijdelijk of voor vast naar gebieden in hun eigen land waar veel mensen het goede nieuws uit de Bijbel nog niet hebben gehoord. Er zijn ook Getuigen die naar een ander land verhuizen om meer te kunnen evangeliseren. Ze vinden het fijn een aandeel te hebben aan de vervulling van de profetie van Jezus: „Gij zult getuigen van mij zijn (...) tot de verst verwijderde streek der aarde” (Handelingen 1:8).

In 1943 hebben we een school opgericht waar sommige zendelingen van ons een specifieke opleiding krijgen, de Wachttoren-Bijbelschool Gilead. Sinds die tijd hebben meer dan achtduizend Getuigen deze school doorlopen.