Doorgaan naar inhoud

BIJBELVERZEN UITGELEGD

Filippenzen 4:6, 7 — ‘Maak je nergens zorgen over’

 ‘Maak je nergens zorgen over, maar maak bij alles je verzoeken aan God bekend door te bidden, te smeken en te danken. Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je hart en je verstand beschermen door Christus Jezus’ (Filippenzen 4:6, 7, Nieuwewereldvertaling).

 ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’ (Filippenzen 4:6, 7, Herziene Statenvertaling).

Betekenis van Filippenzen 4:6, 7

 Als aanbidders van God heel erg bezorgd of angstig zijn, kunnen ze verlichting vinden door tot God te bidden. Hij belooft ze gemoedsrust te geven, waardoor ze worden geholpen met hun zorgen om te gaan en waardoor hun gedachten en emoties worden beschermd. In vers 6 worden enkele vormen van gebed genoemd die daarbij kunnen helpen.

 Smeken wil zeggen dat je God ergens dringend om verzoekt. Iemand kan net als Jezus tot God smeken als hij onder druk staat of in gevaar is (Hebreeën 5:7). Vaak worden zulke smekingen herhaald.

 Gods aanbidders kunnen ook specifieke verzoeken tot hem richten. Dat kunnen ze ‘bij alles’ doen, in elke situatie. Maar die verzoeken moeten overeenstemmen met Gods wil zoals die in de Bijbel te vinden is (1 Johannes 5:14).

 Als je God in gebed dankt, uit je waardering voor wat hij heeft gedaan en wat hij nog gaat doen. Nadenken over redenen om hem te danken helpt je een positieve kijk te hebben (1 Thessalonicenzen 5:16-18).

 God verhoort zulke gebeden door zijn aanbidders vrede te geven. ‘De vrede van God’ is de rust die voortkomt uit een hechte vriendschap met hem (Romeinen 15:13; Filippenzen 4:9). Die vrede ‘gaat alle begrip te boven’ omdat hij van God afkomstig is en hulp biedt die alle verwachtingen overtreft.

 In vers 7 wordt gezegd dat de vrede van God je hart kan beschermen. Het Griekse woord dat met ‘beschermen’ is vertaald, is verwant aan een militaire uitdrukking die beschrijft wat een garnizoen soldaten deed om een stad te bewaken. Zo kan ook de vrede van God iemand emotioneel en mentaal beschermen. Het helpt hem niet overmand te worden door zorgen en problemen.

 De vrede die God geeft beschermt je ‘door Christus Jezus’ omdat je dankzij Jezus een band met God kunt hebben. Jezus gaf zijn leven als loskoopoffer voor onze zonden. Als je in hem gelooft, kun je door God gezegend worden (Hebreeën 11:6). Jezus is ook ‘de weg’ om in gebed tot God te naderen. Hij zei: ‘Alleen via mij kun je bij de Vader komen’ (Johannes 14:6; 16:23).

Context van Filippenzen 4:6, 7

 Het Bijbelboek Filippenzen is een brief die de apostel Paulus schreef aan christenen in de stad Filippi. a In hoofdstuk 4 moedigt Paulus iedereen in de gemeente aan zich te verheugen. Hij bedankt ze voor hun vrijgevigheid, waar hij heel blij mee is (Filippenzen 4:4, 10, 18). Hij laat zien dat gebed resulteert in de vrede van God en hij vertelt waar je aan moet denken en wat je moet doen om hulp te krijgen van ‘de God van vrede’ (Filippenzen 4:8, 9).

a Gelegen in het huidige Griekenland.