Doorgaan naar inhoud

JONGE MENSEN VRAGEN

Waarom is het belangrijk een goede band met je broer of zus te hebben?

Waarom is het belangrijk een goede band met je broer of zus te hebben?

 Een ‘haat-liefdeverhouding’

 Er wordt wel eens gezegd dat broers en zussen een ‘haat-liefdeverhouding’ hebben. Je houdt van elkaar, maar soms kun je het even niet goed met elkaar vinden. Helena (18) zegt: ‘Mijn jongere broertje irriteert me. Hij weet precies wat hij moet doen of zeggen om me op de kast te jagen!’

 Sommige meningsverschillen tussen broers en zussen kunnen eenvoudig worden opgelost door goed te communiceren en te onderhandelen. Bijvoorbeeld:

 •   Twee broers die een kamer delen, maken ruzie over hun privacy. De oplossing? Leer compromissen te sluiten en geef elkaar de ruimte. Pas het Bijbelse principe uit Lukas 6:31 toe.

 •   Twee zussen ‘lenen’ zonder te vragen elkaars kleding. De oplossing? Praat erover en trek redelijke grenzen. Pas het Bijbelse principe uit 2 Timotheüs 2:24 toe.

 Soms hebben broers en zussen grotere problemen die ernstige consequenties kunnen hebben. Bekijk de volgende twee Bijbelse voorbeelden eens:

 •   Mirjam en Aäron waren jaloers op hun broer Mozes, wat trieste gevolgen had. Lees het verslag in Numeri 12:1-15. Vraag je daarna af: hoe kan ik voorkomen dat ik jaloers word op mijn broer of zus?

 •   Kaïns woede zette hem ertoe aan zijn broer Abel te vermoorden. Lees het verslag in Genesis 4:1-12. Vraag je daarna af: hoe kan ik mijn woede onder controle houden als ik een probleem heb met mijn broer of zus?

 Twee redenen om meningsverschillen bij te leggen

 Hoe moeilijk het ook kan zijn om met je broer of zus op te schieten, er zijn minstens twee redenen die het de moeite waard maken.

 1.   Het is een teken van volwassenheid. Alex zegt: ‘Ik werd altijd snel boos op mijn twee zusjes. Nu blijf ik rustig en heb ik meer geduld met ze. Ik ben volwassener geworden.’

   In de Bijbel staat: ‘Hij die langzaam is tot toorn, is overvloedig in onderscheidingsvermogen, maar wie ongeduldig is, verheft dwaasheid’ (Spreuken 14:29).

 2.   Het is een goede voorbereiding op de toekomst. Als je de onvolmaaktheden van je broers en zussen niet kunt verdragen, hoe ga je dan later om met bijvoorbeeld je echtgenoot, collega of werkgever?

   De realiteit: Het succes van je toekomstige relaties hangt af van hoe goed je kunt communiceren en onderhandelen. Deze vaardigheden kun je het beste in het gezin ontwikkelen.

   In de Bijbel staat: ‘Zijt indien mogelijk, voor zover het van u afhangt, vredelievend’ (Romeinen 12:18).

 Wil je graag hulp bij het oplossen van problemen met een broer of zus? Lees dan ‘Wat andere jongeren zeggen’ en bekijk het bijbehorende werkblad ‘Met je broer of zus opschieten’.