Doorgaan naar inhoud

JONGE MENSEN VRAGEN

Hoe kan ik beter met mijn ouders opschieten?

Hoe kan ik beter met mijn ouders opschieten?

 Test

 •   Met wie van je ouders verschil je het vaakst van mening?

  •  Vader

  •  Moeder

 •   Hoe vaak gebeurt dat?

  •  Soms

  •  Regelmatig

  •  Vaak

 •   Hoe groot is het meningsverschil dan?

  •  Het wordt snel en rustig opgelost.

  •  Het wordt opgelost, maar wel na veel geruzie.

  •  Het wordt niet opgelost, zelfs niet na veel geruzie.

 Als je niet met je ouders kunt opschieten, denk je misschien dat zij iets aan de situatie moeten doen. Maar we zullen zien dat jij ook iets kunt doen om het aantal meningsverschillen te verminderen en ze sneller op te lossen. Vraag je eerst af ...

 Hoe meningsverschillen ontstaan

 •   Eigen mening. Als je ouder wordt, ga je dieper over dingen nadenken. Je krijgt ook een sterkere mening, die soms botst met die van je ouders. Toch zegt de Bijbel: ‘Eer uw vader en uw moeder’ (Exodus 20:12).

   De realiteit: Het vereist volwassenheid en tact om een meningsverschil te hebben zonder onvriendelijk te zijn.

 •   Vrijheid. Als je volwassen wordt, zullen je ouders je waarschijnlijk meer vrijheid geven. Maar misschien krijg je niet zo veel vrijheid als je wilt, of moet je er nog even op wachten. Dat kan leiden tot meningsverschillen. Toch zegt de Bijbel: ‘Weest gehoorzaam aan uw ouders’ (Efeziërs 6:1).

   De realiteit: De hoeveelheid vrijheid die je in de toekomst van je ouders krijgt, hangt af van hoe je nu met je vrijheid omgaat.

 Wat je kunt doen

 •   Concentreer je op wat jij kunt doen. In plaats van je ouders de schuld te geven, kun je erover nadenken wat jij kunt doen om het probleem op te lossen. Jeffrey zegt: ‘Soms ontstaat een conflict niet door wat je ouders zeggen maar door jouw reactie daarop. Rustig spreken helpt om een meningsverschil op te lossen.’

   De Bijbel zegt: ‘Zijt indien mogelijk, voor zover het van u afhangt, vredelievend’ (Romeinen 12:18).

 •   Luister. ‘Dat vind ik het moeilijkst’, zegt Samantha (17). ‘Maar ik heb ook ervaren dat als je ouders merken dat je luistert, de kans groot is dat ze ook naar jou luisteren.’

   De Bijbel zegt: ‘Ieder mens moet vlug zijn om te horen, langzaam om te spreken’ (Jakobus 1:19).

  Een meningsverschil is net als vuur: als het niet onder controle wordt gehouden, kan het volledig uit de hand lopen

 •   Zie je ouders als teamgenoten. Vergelijk een meningsverschil met een sport. Maar je moet het probleem overwinnen, niet je vader of moeder. Adam zegt: ‘In een meningsverschil willen ouders wat het beste is voor de tiener en de tiener wil wat het beste is voor hemzelf. Eigenlijk horen ze dus bij jouw team.’

   De Bijbel zegt: ‘Laten wij dus de dingen nastreven die de vrede bevorderen’ (Romeinen 14:19).

 •   Toon begrip. ‘Het helpt me als ik bedenk dat ouders hun eigen problemen hebben. Die zijn meestal net zo lastig als die van ons’, zegt Sarah. Carla gaat nog verder. Ze zegt: ‘Ik probeer me te verplaatsen in de situatie van mijn ouders. Hoe zou het voor mij zijn om onder die omstandigheden een kind op te voeden? Wat zou het beste zijn voor mijn kind?’

   De Bijbel zegt: ‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander’ (Filippenzen 2:4, De Nieuwe Bijbelvertaling).

 •   Wees gehoorzaam. Uiteindelijk is dat wat de Bijbel van je vraagt (Kolossenzen 3:20). Het zal allemaal veel makkelijker gaan als je meewerkt. ‘Ik heb minder stress als ik gewoon doe wat mijn ouders van me vragen’, zegt Karen. ‘Ze hebben al zo veel voor me gedaan, dus dat is het minste wat ik kan doen.’ Gehoorzamen is een van de beste middelen tegen meningsverschillen.

   De Bijbel zegt: ‘Waar geen hout is, gaat het vuur uit’ (Spreuken 26:20).

 Tip. Als je het moeilijk vindt om te praten, probeer dan je gedachten op te schrijven. ‘Dat doe ik als ik niet in de stemming ben om te praten’, zegt Alyssa. ‘Het helpt me om me te uiten zonder te gaan schreeuwen of dingen te zeggen waar ik later spijt van krijg.’