Doorgaan naar inhoud

JONGE MENSEN VRAGEN

Zijn goede manieren echt belangrijk?

Zijn goede manieren echt belangrijk?

’Mensen houden de deur ook niet voor mij open; waarom zou ik dat dan wel moeten doen?’

’Ik kan wel betere dingen verzinnen om je druk over te maken dan alsjeblieft, dankjewel en sorry zeggen.’

’Waarom zou ik beleefd zijn tegen mijn broers en zussen? We zijn familie.’

Klinkt dat als iets wat jij zou kunnen zeggen? Dan kan het zijn dat je nu de voordelen van het hebben van goede manieren misloopt!

 Wat je over goede manieren moet weten

 Goede manieren hebben invloed op drie terreinen van je leven:

 1.   Je reputatie. Hoe je met mensen omgaat, laat een goede of een slechte indruk achter. Als je beleefd bent, zullen mensen je waarschijnlijk volwassen en verstandig vinden — en ze zullen je daar ook naar behandelen! Maar als je onbeleefd bent, zullen mensen de conclusie trekken dat je alleen in jezelf geïnteresseerd bent. Je wordt dan waarschijnlijk minder snel aangenomen en je kunt ook andere kansen mislopen. De Bijbel zegt: „Wie wreed is, schaadt zichzelf” (Spreuken 11:17, De Nieuwe Bijbelvertaling).

 2.   Je vrienden. De Bijbel zegt: „Bekleedt u bij al deze dingen echter met liefde, want ze is een volmaakte band van eenheid” (Kolossenzen 3:14). Dat geldt zeker voor vriendschappen. Mensen voelen zich aangetrokken tot iemand die beleefd is en ze goed behandelt. Maar wie wil er nou omgaan met iemand die lomp en onuitstaanbaar is?

 3.   Hoe anderen je behandelen. Jennifer zegt: „Als je altijd beleefd bent, zul je misschien merken dat zelfs de meest onbeschofte mensen je uiteindelijk beter gaan behandelen.” Als je ongemanierd bent, krijg je waarschijnlijk de tegenovergestelde reactie. De Bijbel zegt: „Met de maat waarmee gij meet, zal men u meten” (Mattheüs 7:2).

 Conclusie: Sociale contacten horen bij het leven. Hoe je anderen behandelt, heeft invloed op wat ze van je vinden en hoe ze met je omgaan. Goede manieren zijn dus echt belangrijk!

 Kun je iets verbeteren?

 1.   Beoordeel je manieren. Stel jezelf vragen zoals: Praat ik op een beleefde manier tegen volwassenen? Hoe vaak zeg ik alsjeblieft, dankjewel en sorry? Ben ik afgeleid als ik met anderen praat, bijvoorbeeld door mijn telefoon? Ga ik op een respectvolle manier met mijn ouders, broers en zussen om? Of neem ik het niet zo nauw omdat ze ’toch maar familie zijn’?

   De Bijbel zegt: „Toon respect voor elkaar en wees de ander daarin voor” (Romeinen 12:10, Groot Nieuws Bijbel).

 2.   Stel doelen. Schrijf drie punten op waarin je verbeteringen moet aanbrengen. Allison (15) zegt dat ze „een goede luisteraar moet worden in plaats van een goede prater”. David (19) vindt dat hij moet afleren om berichtjes te sturen als hij bij familie of vrienden is. „Het is niet respectvol. Eigenlijk zeg ik dan tegen ze dat ik liever met iemand anders praat.” Edward (17) zegt dat hij anderen niet steeds in de rede moet vallen. En Jennifer heeft zich voorgenomen beleefder te zijn tegen ouderen: „Vroeger zei ik altijd kort ’hallo’ tegen ouderen en dan zocht ik snel mijn vriendinnen op. Maar nu doe ik moeite om ze te leren kennen. Dat heeft me echt geholpen om aan mijn manieren te werken!”

   De Bijbel zegt: „Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander” (Filippenzen 2:4, NBV).

 3.   Kijk hoe het gaat. Hou een maand bij hoe het gaat met de punten waarin jij je wilt verbeteren. Vraag je aan het eind van de maand af: Ben ik door mijn manieren een beter mens geworden? Op welke terreinen kan ik nog iets verbeteren? Pas je doelen dan eventueel aan.

   De Bijbel zegt: „Zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet hun evenzo” (Lukas 6:31).