Doorgaan naar inhoud

JONGE MENSEN VRAGEN

Waarom zou je eerlijk zijn?

Waarom zou je eerlijk zijn?

 Waarom sommige mensen oneerlijk zijn

 Eerlijkheid wordt soms als nadelig bezien. Sommigen denken:

  •   Als ik niet tegen mijn ouders lieg, krijg ik huisarrest.

  •   Als ik niet spiek op het examen, krijg ik misschien een onvoldoende.

  •   Als ik dit niet steel, moet ik ervoor sparen.

 ‘Wat is het probleem eigenlijk?’, vraag je je misschien af. ‘Iedereen is weleens oneerlijk.’

 Dat is niet waar. Veel mensen — ook veel jongeren — denken dat het goed is eerlijk te zijn, en met reden. De Bijbel zegt: ‘Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten’ (Galaten 6:7). Met andere woorden, onze daden hebben altijd gevolgen. Soms goede, en soms slechte.

 Hier volgen wat nadelen van liegen.

  ‘Ik loog tegen mijn moeder over een jongen. Ze had door dat ik niet de waarheid sprak. De derde keer dat ik erover loog, was mijn moeder het zat. Ik kreeg twee weken huisarrest en mocht een maand lang mijn telefoon niet gebruiken en niet tv-kijken. Ik heb nooit meer tegen mijn ouders gelogen!’ — Anita.

 Om over na te denken: Waarom duurt het misschien weer even voordat Anita het vertrouwen van haar moeder heeft teruggewonnen?

 De Bijbel zegt: ‘Nu gij daarom onwaarheid hebt weggedaan, spreekt waarheid, een ieder van u met zijn naaste’ (Efeziërs 4:25).

  ‘Ik loog tegen mijn ouders en dacht dat ik ermee weg kon komen, totdat ze me later het hele verhaal nog eens lieten vertellen. Ik had zo veel verzonnen dat ik me de details van mijn verhaal niet meer kon herinneren. Als je gewoon de waarheid spreekt, heb je daar geen last van!’ — Anthony.

 Om over na te denken: Hoe had Anthony deze gênante situatie kunnen voorkomen?

 De Bijbel zegt: ‘Leugenlippen zijn iets verfoeilijks voor Jehovah, maar zij die in getrouwheid handelen, zijn hem welgevallig’ (Spreuken 12:22).

  ‘Een vriendin van me maakt haar verhalen altijd mooier dan ze zijn. Ze overdrijft en haalt dingen uit hun context. Ik hou van haar en probeer het allemaal niet te letterlijk te nemen. Maar het is echt moeilijk om haar te geloven en te vertrouwen.’ — Yvonne.

 Om over na te denken: Welk effect kunnen overdrijvingen en ‘kleine’ leugens op de reputatie van Yvonnes vriendin hebben?

 De Bijbel zegt: ‘Wij wensen ons in alle dingen eerlijk te gedragen’ (Hebreeën 13:18).

Een slechte fundering kan een heel gebouw beschadigen; zo kan oneerlijkheid je goede reputatie beschadigen

 Waarom eerlijk zijn goed is

 Kijk nu eens naar een paar voordelen van eerlijkheid.

  ‘Een vrouw die voor me liep, had wat geld laten vallen. Ik riep haar en gaf haar het geld terug. Ze was heel dankbaar. Ze zei: “Dat was heel aardig van je. Er zijn niet veel mensen zo eerlijk dat ze dit zouden doen.” Het was leuk dat ze mijn goede daad had opgemerkt!’ — Vivian.

 Om over na te denken: Waarom zal Vivians eerlijkheid de vrouw verbaasd hebben? Wat had Vivian er zelf aan dat ze eerlijk was?

 De Bijbel zegt: ‘Gelukkig zijn mensen (...) die altijd het goede doen’ (Psalm 106:3, Bijbel in Gewone Taal).

  ‘We werken als gezin in de schoonmaak, en soms als we een kantoor schoonmaken, zien we een muntje op de grond liggen. Dan leggen we het muntje op het dichtstbijzijnde bureau. Een werknemer raakte een beetje geïrriteerd omdat we zo eerlijk waren. Ze zei: ‘Het is maar tien cent!’ Maar weet je, ze vertrouwde ons altijd.’ — Julia.

 Om over na te denken: Hoe kan Julia later voordeel hebben van haar eerlijkheid als ze een referentie nodig heeft voor een nieuwe baan?

 De Bijbel zegt: ‘Doe uw uiterste best om u goedgekeurd aan God aan te bieden, als een werkman die zich nergens over behoeft te schamen’ (2 Timotheüs 2:15).

  ‘Op mijn loonstrookje stond dat ik 80 uur gewerkt had in plaats van 64. Het zou fijn zijn geweest om het geld te houden, maar dat kon ik gewoon niet. Ik vertelde het aan de boekhouder, en die was daar heel blij mee. Het bedrijf is succesvol, maar als ik het geld had gehouden, zou ik het gevoel hebben gehad dat ik het gestolen had.’ — Bethany.

 Om over na te denken: Is stelen van een bedrijf minder erg dan stelen van een persoon?

 De Bijbel zegt: ‘Want de slinkse persoon is iets verfoeilijks voor Jehovah, maar Zijn vertrouwelijke omgang is met de oprechten’ (Spreuken 3:32).