Doorgaan naar inhoud

JONGE MENSEN VRAGEN

Wat moet ik weten over seksueel geweld? — Deel 2: Verwerking

Wat moet ik weten over seksueel geweld? — Deel 2: Verwerking

 Omgaan met schuldgevoelens

 Veel slachtoffers van seksueel misbruik schamen zich heel erg voor wat er is gebeurd. Ze voelen zich er misschien zelfs verantwoordelijk voor. Zo zegt Karen (19), die tussen haar zesde en dertiende seksueel misbruikt werd: ‘Waar ik nog het meeste onder lijd, is het schuldgevoel. Ik denk vaak: “Waarom heb ik het misbruik zo lang toegelaten?”’

 Herken je jezelf in deze situatie? Denk dan eens aan het volgende:

  •   Kinderen zijn fysiek en emotioneel nog niet aan seks toe. Ze hebben geen idee wat het eigenlijk inhoudt. Als een kind met seksuele handelingen instemt, is dit dan ook geen bewuste keus. Het is dus niet de schuld van het kind als het misbruikt wordt.

  •   Kinderen zijn geneigd volwassenen te vertrouwen en vaak hebben ze de tactieken van perverse mensen niet door. Dat maakt een kind heel kwetsbaar. ‘Kindermisbruikers zijn er heel goed in zich anders voor te doen, en tegen hun slimme manipulatie kan geen kind op’, zegt het boek The Right to Innocence.

  •   Een kind dat misbruikt wordt, kan seksueel opgewonden raken. Als dit jou is overkomen, bedenk dan dat dit een automatische reactie van het lichaam is als het op een bepaalde manier aangeraakt wordt. Het wil dus niet zeggen dat je in staat was bewust met het misbruik in te stemmen of dat jou iets te verwijten valt.

 Suggestie: Je kent vast wel een kind dat zo oud is als jij was toen je werd misbruikt. Vraag je af: ‘Stel dat dit kind misbruikt zou worden, zou het dan eerlijk zijn hem of haar daar de schuld van te geven?’

 Dat was iets waar Karen over nadacht toen ze een keer op drie kinderen moest passen. Een van die kinderen was bijna zes, de leeftijd die Karen had toen ze voor het eerst misbruikt werd. Ze zegt: ‘Ik realiseerde me hoe kwetsbaar een kind van die leeftijd eigenlijk is en hoe kwetsbaar ik dus was op die leeftijd.’

 Feit: De dader is verantwoordelijk voor het misbruik. De Bijbel zegt dat God alleen de persoon die de misdaden pleegt verantwoordelijk stelt (Ezechiël 18:20).

 Iemand in vertrouwen nemen helpt

 Het kan een hulp zijn over het misbruik te praten met een volwassene die je vertrouwt. De Bijbel zegt: ‘Een vriend heeft te allen tijde lief, een broeder is geboren voor de tijd van nood’ (Spreuken 17:17, Willibrordvertaling).

 Het kan zijn dat je het veiliger vindt om er niet over te praten. Dat is heel begrijpelijk. Misschien heb je een soort muur opgetrokken om jezelf te beschermen tegen nog meer pijn. Toch moet je bedenken dat diezelfde muur ook een belemmering voor anderen kan zijn om je te helpen.

De muur van stilte die je tegen pijn beschermt, kan ook een belemmering voor anderen zijn om je te helpen

 Janet (23) voelde zich erg opgelucht toen ze met iemand over het misbruik had gepraat. Ze zegt: ‘Ik ben op heel jonge leeftijd misbruikt door iemand die ik kende en vertrouwde, en ik heb jaren mijn mond gehouden. Maar toen ik er eenmaal met mijn moeder over gesproken had, was het alsof er een zware last van mijn schouders was gevallen.’

 Janet begrijpt wel waarom sommigen er liever niet over praten. Ze zegt: ‘Misbruik is zo’n pijnlijk onderwerp. Maar in mijn geval was de pijn die ik voelde doordat ik ermee bleef rondlopen pas echt erg. Het was beter om er zo snel mogelijk over te praten.’

 ‘Een tijd om te genezen’

 Door het misbruik heb je misschien een verkeerd beeld van jezelf gekregen. Zo zou je kunnen denken dat je beschadigd en waardeloos bent of dat je alleen maar leeft voor de seksuele bevrediging van anderen. Maar je hebt nu de gelegenheid deze pijnlijke leugens achter je te laten. De Bijbel zegt dat er ‘een tijd om te genezen’ is (Prediker 3:3). Wat kan je hierbij helpen?

 De Bijbel bestuderen. In de Bijbel staan Gods gedachten. Die zijn zo krachtig dat je daarmee zelfs hardnekkige verkeerde ideeën — zoals de gedachte dat je niets waard bent — kunt weerleggen (2 Korinthiërs 10:4, 5). Lees bijvoorbeeld eens de volgende teksten en denk erover na: Jesaja 41:10; Jeremia 31:3; Maleachi 3:16, 17; Lukas 12:6, 7; 1 Johannes 3:19, 20.

 Gebed. Als je je zo waardeloos en schuldig voelt dat het je allemaal te veel wordt, bid dan tot Jehovah en vertel hem over alles waar je mee zit (Psalm 55:22). Je staat er nooit alleen voor!

 Ouderlingen. Deze christelijke mannen zijn ‘als een wijkplaats voor de wind (...) en een schuilplaats voor de slagregen’ (Jesaja 32:2). Ze kunnen je helpen een evenwichtige kijk op jezelf te krijgen en je leven weer op te pakken.

 Goede omgang. Let eens op mannen en vrouwen die als christenen een goed voorbeeld geven. Kijk hoe zij met elkaar omgaan. Na een tijdje zul je zien dat niet iedereen zijn macht gebruikt om een ander, van wie hij zegt te houden, te misbruiken.

 Tanya (18) heeft deze belangrijke les geleerd. Ze werd als kind al door verschillende mannen als lustobject behandeld. ‘Er was geen man in mijn directe omgeving die me geen pijn had gedaan’, zegt ze. Maar Tanya is na verloop van tijd gaan inzien dat er wel mannen bestaan die oprechte liefde tonen. Hoe is haar dat gelukt?

 Toen ze omging met een echtpaar dat een goed voorbeeld gaf van christelijk gedrag, veranderde haar kijk. Ze zegt: ‘Door het gedrag van de echtgenoot zag ik in dat niet alle mannen anderen misbruiken. Hij beschermde zijn vrouw en dat is zoals God het bedoeld heeft’ (Efeziërs 5:28, 29). a

a Als je te maken hebt met problemen als chronische depressiviteit, een eetstoornis, zelfverwonding, een alcohol- of drugsverslaving, een slaapstoornis of zelfmoordgedachten is het verstandig professionele hulp te zoeken.