Doorgaan naar inhoud

JONGE MENSEN VRAGEN

Hoe kan ik met zware tegenslagen omgaan?

Hoe kan ik met zware tegenslagen omgaan?

 Iedereen kan met tegenslagen te maken krijgen. ‘Niet de snellen hebben de wedloop, noch de sterken de strijd’, zegt de Bijbel. ‘Tijd en onvoorziene gebeurtenissen treffen hen allen’ (Prediker 9:11). Ook jongeren hebben soms zware tegenslagen te verwerken. Hoe zijn ze daarmee omgegaan? Hier volgen twee voorbeelden.

 REBEKAH

 Mijn ouders scheidden toen ik 14 was.

 Ik hield mezelf voor dat ze niet gingen scheiden, maar dat mijn vader gewoon wat tijd voor zichzelf nodig had. Hij hield van mijn moeder — waarom zou hij bij haar weggaan? Waarom zou hij bij mij weggaan?

 Ik vond het moeilijk om er met anderen over te praten. Ik wilde er niet aan denken. Ik was boos, hoewel ik dat toen niet doorhad. Ik had last van stress, en ik sliep slecht.

 Mijn moeder stierf aan kanker toen ik 19 was. Ze was mijn beste vriendin.

 Het was al heel erg dat mijn ouders uit elkaar gingen, maar de dood van mijn moeder was echt verschrikkelijk. Ik ben er nog steeds niet overheen. Het is nu nog moeilijker om te slapen en ik heb nog steeds stress.

 Maar er zijn ook dingen die me helpen. Spreuken 18:1 zegt bijvoorbeeld dat we ons niet moeten afzonderen, dus probeer ik dat advies op te volgen.

 Als Getuige van Jehovah probeer ik ook onze opbouwende, op de Bijbel gebaseerde publicaties te lezen. Een daarvan, die me heeft geholpen toen mijn ouders gingen scheiden, was Wat jonge mensen vragen — Praktische antwoorden. Vooral het hoofdstuk ‘Kan ik gelukkig zijn in een eenoudergezin?’ uit deel 2 is me bijgebleven.

 Een van mijn favoriete Bijbelteksten die me helpt met bezorgdheid om te gaan, is Mattheüs 6:25-34. In vers 27 vraagt Jezus: ‘Wie van u kan door bezorgd te zijn één el a aan zijn levensduur toevoegen?’

 Iedereen zal vervelende dingen meemaken, maar ik heb van het voorbeeld van mijn moeder geleerd dat het belangrijk is hoe je ermee omgaat. Ze heeft veel meegemaakt — een scheiding en later een dodelijke ziekte — maar ze is positief gebleven, en haar geloof in God is tot het laatst toe sterk gebleven. Ik zal nooit vergeten wat ze me over Jehovah heeft geleerd.

 Om over na te denken: Hoe kan het lezen van de Bijbel en op de Bijbel gebaseerde publicaties je helpen met tegenslagen om te gaan? — Psalm 94:19.

 CORDELL

 Toen ik 17 was, zag ik mijn vader zijn laatste adem uitblazen. De dood van mijn vader was het ergste wat ik ooit had meegemaakt. Ik was gebroken.

 Ik had het gevoel dat hij niet echt dood was, dat het niet echt mijn vader was die daar lag toen ze het lichaam afdekten. Ik dacht bij mezelf: morgen wordt hij weer wakker. Ik voelde me leeg en alleen.

 In ons gezin zijn we allemaal Getuigen van Jehovah, en toen mijn vader stierf, was onze gemeente een geweldige steun. Ze kookten voor ons, boden aan bij ons te blijven en bleven belangstelling tonen — niet even maar zolang het nodig was. Voor mij was hun steun een bewijs dat Jehovah’s Getuigen echte christenen zijn (Johannes 13:35).

 De Bijbeltekst uit 2 Korinthiërs 4:17, 18 is echt een steun voor me geweest. Daar staat: ‘Alhoewel de verdrukking van korte duur en licht is, bewerkt ze voor ons een heerlijkheid die van een steeds meer allesovertreffend gewicht is en eeuwig duurt, terwijl wij onze ogen niet gericht houden op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.’

 Dat laatste vers maakte diepe indruk op me. Het lijden van mijn vader was tijdelijk, maar wat God voor de toekomst belooft is eeuwig. Door de dood van mijn vader ging ik nadenken over de manier waarop ik mijn leven gebruikte en heb ik mijn doelen bijgesteld.

 Om over na te denken: Hoe kan tegenslag je helpen na te denken over je doelen in het leven? — 1 Johannes 2:17.

a Een el is een lengtemaat van ongeveer 45 centimeter.