Doorgaan naar inhoud

JONGE MENSEN VRAGEN

Hoeveel verantwoorde­lijk­heids­gevoel heb ik?

Hoeveel verantwoorde­lijk­heids­gevoel heb ik?

 Onderzoek jezelf!

 •  Ik ben . . . altijd, meestal, soms of nooit

  •  eerlijk

  •  betrouwbaar

  •  punctueel

  •  ijverig

  •  ordelijk

  •  behulpzaam

  •  respectvol

  •  zorgzaam

 •   Welke van die eigenschappen is je sterkste punt?

   Ga zo door (Filippenzen 3:16).

 •   Aan welke eigenschap moet je het meest werken?

 Dit artikel zal je daarbij helpen.

 Wat houdt verantwoordelijkheidsgevoel in?

 Mensen met verantwoordelijkheidsgevoel komen hun verplichtingen thuis, op school en in hun omgeving na. Ze realiseren zich dat ze verantwoording moeten afleggen voor wat ze doen. Dus als ze een fout maken, geven ze dat toe, bieden ze hun excuses aan en proberen ze het goed te maken.

 De Bijbel zegt: „Een ieder zal zijn eigen vracht dragen” (Galaten 6:5).

 Waarom moet ik me verantwoordelijk willen gedragen?

  Iemand met verantwoordelijkheidsgevoel gebruikt zijn talenten verstandig en de kans is groter dat hij gerespecteerd wordt, behandeld wordt als een volwassene en meer vrijheid krijgt.

 De Bijbel zegt: „Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning” (Spreuken 22:29, De Nieuwe Bijbelvertaling).

  Iemand met verantwoordelijkheidsgevoel is meestal vrijgevig en heeft vaker goede vriendschappen.

 De Bijbel zegt: „Beoefent het geven, en u zal gegeven worden” (Lukas 6:38).

  Iemand met verantwoordelijkheidsgevoel presteert iets en is daar terecht trots op, waardoor hij meer zelfvertrouwen krijgt.

 De Bijbel zegt: „Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn” (Galaten 6:4, NBV).

 Hoe krijg ik meer verantwoordelijkheidsgevoel?

 De volgende uitspraken kunnen je helpen antwoord te krijgen op die vraag. Welke beschrijven jouw gevoelens het best?

 „Het is frustrerend om als een klein kind behandeld te worden. Ik kan nog geen uur weg zijn zonder me bij m’n ouders te moeten melden!” — Kerri.

 „Meestal hebben mijn ouders er geen problemen mee als ik met vrienden op stap ga.” — Richard.

 „Als ik zie wat andere jongeren van mijn leeftijd mogen, denk ik: waarom mag ik dat niet van mijn ouders?” — Anne.

 „Mijn ouders laten me meestal gewoon mijn gang gaan. Ik ben heel blij dat ze me zo veel vrijheid geven.” — Marina.

 Conclusie: Sommige jongeren krijgen meer vrijheid dan andere. Hoe komt dat?

 De realiteit: Hoeveel vrijheid je krijgt, heeft vaak te maken met hoeveel krediet je opgebouwd hebt.

 Kijk bijvoorbeeld eens wat twee van de eerder genoemde jongeren zeggen.

 Richard: „Er was een tijd dat mijn ouders twijfelden of ik wel goed met vrijheid om kon gaan. Maar nu vertrouwen ze me omdat ik mijn vrijheid verstandig gebruik. Ik lieg niet tegen mijn ouders over waar ik heen ga of met wie ik ga. Meestal vertel ik mijn ouders gewoon uit mezelf wat mijn plannen zijn.”

 Marina: „Ik heb in mijn hele leven maar twee keer tegen mijn ouders gelogen, en beide keren zijn ze erachter gekomen. Sinds die tijd ben ik altijd eerlijk tegen ze. Ik vertel ze bijvoorbeeld altijd wat ik doe en ik laat iets van me horen als ik weg ben. Nu hebben ze veel meer vertrouwen in me.”

Wat krijgt bij jou prioriteit: klusjes of leuke dingen?

 Zou jij net zo behandeld willen worden als Richard en Marina? Onderzoek jezelf dan op de volgende terreinen:

THUIS

 •   Doe je altijd de klusjes die je worden opgedragen?

 •   Ben je op de afgesproken tijd thuis?

 •   Behandel je je familie met respect?

 Aan welke punten moet je werken?

 De Bijbel zegt: „Weest gehoorzaam aan uw ouders” (Efeziërs 6:1).

OP SCHOOL

 •   Zorg je dat je huiswerk op tijd af is?

 •   Doe je moeite om hogere cijfers te halen?

 •   Heb je goede studiegewoonten?

 Aan welke punten moet je werken?

 De Bijbel zegt: „Wijsheid is tot bescherming” (Prediker 7:12). Als je op school goed je best doet, zal dat je helpen een verstandig persoon te worden.

JE REPUTATIE

 •   Ben je eerlijk tegen je ouders en anderen?

 •   Kun je goed met geld omgaan?

 •   Heb je de reputatie dat je betrouwbaar bent?

 Aan welke punten moet je werken?

 De Bijbel zegt: ’Doe de nieuwe persoonlijkheid aan’ (Efeziërs 4:24). Je kunt werken aan je karaktertrekken en reputatie.

 Opdracht: Kies een punt uit waar je aan moet werken. Praat met anderen die hier juist goed in zijn, en vraag hun om advies. Schrijf op hoe je aan dat punt gaat werken en kijk dan een maandlang hoe het gaat. Hou bij wat goed ging en wat niet. Kijk aan het eind van de maand of je vooruit bent gegaan.