Doorgaan naar inhoud

JONGE MENSEN VRAGEN

Schepping of evolutie? — Deel 3: Waarom kan ik in schepping geloven?

Schepping of evolutie? — Deel 3: Waarom kan ik in schepping geloven?

„Als je in schepping gelooft, denken mensen misschien dat je niet goed bij je hoofd bent, dat je blijft vasthouden aan simpele ideeën die je van je ouders hebt geleerd of dat je gehersenspoeld bent.” — Jeanette.

 Denk jij dat ook? Dan twijfel je er misschien weleens aan of je in schepping moet geloven. En je wilt natuurlijk niet voor dom versleten worden. Wat kun je doen?

 Bezwaren tegen geloof in schepping

 1. Als je in schepping gelooft, denken anderen dat je iets tegen de wetenschap hebt.

 „Mijn leraar zei dat geloven in schepping iets is voor mensen die te lui zijn om na te denken over hoe de wereld in elkaar zit.” — Maria.

 Wat je moet weten: Als iemand zoiets zegt, kent hij niet alle feiten. Bekende wetenschappers zoals Galilei en Isaac Newton geloofden in een Schepper. Hun geloof botste niet met hun interesse voor de wetenschap. Ook nu zijn er heel wat geleerden die vinden dat wetenschap en geloof in schepping goed samengaan.

 Suggestie: Typ in het zoekvak van Watchtower ONLINE LIBRARY „vertelt over haar geloof” of „vertelt over zijn geloof” (met aanhalingstekens) om te lezen over wetenschappers die in schepping geloven. Hoe zijn zij tot die conclusie gekomen?

 Conclusie: Dat je in schepping gelooft, wil niet zeggen dat je tegen de wetenschap bent. Als je meer over de natuur leert, kan dat je geloof in een Schepper zelfs versterken (Romeinen 1:20).

2. Als je het scheppingsverhaal uit de Bijbel gelooft, vinden ze je een godsdienstfreak.

 „Veel mensen vinden het belachelijk om in schepping te geloven. Ze denken dat het verslag in Genesis een sprookje is.” — Jasmine.

 Wat je moet weten: Mensen hebben vaak verkeerde ideeën over het scheppingsverhaal uit de Bijbel. Sommigen zeggen bijvoorbeeld dat de aarde nog niet zo lang bestaat of dat het leven in zes dagen van 24 uur geschapen is. Geen van beide ideeën is in de Bijbel terug te vinden.

 •   Genesis 1:1 zegt gewoon: „In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Dat is niet in strijd met wetenschappelijke bewijzen dat de aarde miljarden jaren oud is.

 •   Het woord „dag” in Genesis kan een lange tijdsperiode betekenen. Zo slaat „dag” in Genesis 2:4 op alle zes de scheppingsdagen.

 Conclusie: Het scheppingsverhaal uit de Bijbel klopt met de wetenschappelijke feiten.

 Nadenken over je geloof

 Geloof in een Schepper is geen blind geloof. Het is juist gebaseerd op logica. Denk hier eens over na:

 Als je een camera, een vliegtuig of een huis ziet, weet je dat iemand die ontworpen heeft. Achter zulke dingen zit altijd een ontwerper. Waarom zou die logica dan niet opgaan voor het menselijk oog, een vogel of onze planeet, de aarde?

 Om over na te denken: Ontwerpers kopiëren vaak kenmerken die ze in de natuur waarnemen om hun eigen uitvindingen te verbeteren. En ze willen terecht erkenning voor hun werk. Is het dan logisch om een uitvinder en zijn werk wel die erkenning te geven maar de Schepper en Zijn schepping met veel ingewikkelder ontwerpen niet?

Is het logisch om te denken dat een vliegtuig een ontwerper heeft maar een vogel niet?

 Hoe kun je de bewijzen onderzoeken?

 Je kunt je geloof in schepping versterken door je te verdiepen in bewijzen uit de natuur.

 Suggestie: Typ in het zoekvak van Watchtower ONLINE LIBRARY „toeval of ontwerp” (met aanhalingstekens). Kies uit de rubriek „Toeval of ontwerp?” een paar onderwerpen die je leuk vindt. Bedenk dan bij elk artikel waarom je dat voorbeeld zo bijzonder vindt. Hoe versterkt het je geloof in een Ontwerper?

 Graaf dieper: Gebruik de volgende brochures om nog meer bewijzen te vinden voor schepping.

 •  Is het leven geschapen?

  •   De aarde heeft de perfecte locatie en voorzieningen om het leven in stand te houden. (Zie blz. 4-10.)

  •   In de natuur zijn veel voorbeelden van ontwerp te vinden. (Zie blz. 11-17.)

  •   Het Bijbelse scheppingsverhaal in Genesis klopt met wat de wetenschap zegt. (Zie blz. 24-28.)

 •  Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven

  •   Leven kan niet spontaan uit levenloze materie zijn ontstaan. (Zie blz. 4-7.)

  •   Levende organismen zijn veel te ingewikkeld om door ongeleide, spontane gebeurtenissen te zijn ontstaan. (Zie blz. 8-12.)

  •   DNA heeft een veel grotere opslagcapaciteit dan alle moderne technologie. (Zie blz. 13-21.)

  •   Het leven stamt niet af van een gemeenschappelijke voorouder. Uit het fossielenarchief blijkt dat de belangrijkste diergroepen plotseling zijn verschenen en zich niet geleidelijk hebben ontwikkeld. (Zie blz. 22-29.)

 „Door alles in de natuur, van de dieren op aarde tot het universum en de orde erin, ben ik er helemaal van overtuigd dat God bestaat.” — Thomas.