Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HULP VOOR HET GEZIN | JONGEREN

Bedwing je boosheid

Bedwing je boosheid

HET PROBLEEM

‘Ik schreeuwde naar mijn zus en gaf de deur zo’n zwaai dat de kledinghaak die erop zat door de muur ging. Het gat herinnerde me er steeds aan dat ik me als een kleuter had gedragen.’ — Diane. *

‘Ik schreeuwde: “Rotvader!” en gooide de deur dicht. Maar voordat de deur dichtviel, zag ik dat ik mijn vader gekwetst had, en ik wilde dat ik mijn woorden kon terugnemen.’ — Lauren.

Herken je jezelf in Diane en Lauren? Dit artikel kan je helpen.

WAT JE MOET WETEN

Woede-uitbarstingen beschadigen je reputatie. ‘Ik vond altijd dat anderen mijn slechte humeur maar moesten accepteren’, zegt Briana (21). ‘Maar toen viel me op dat iemand die zich niet beheerst eigenlijk voor schut staat. En ik dacht, zo kom ik dus ook over!’

De Bijbel zegt: ‘Een humeurige man doet dwaze dingen’ (Spreuken 14:17, Willibrordvertaling).

Als een vulkaan uitbarst, rennen mensen hard weg; ze zullen ook wegrennen als iemand op ontploffen staat

Door je woede stoot je mensen af. ‘Als je je zelfbeheersing verliest,’ zegt Daniel (18), ‘verlies je ook je waardigheid en het respect van anderen.’ Elaine (18) is het daarmee eens. Ze zegt: ‘Als je snel kwaad wordt, maak je mensen alleen maar bang.’

De Bijbel zegt: ‘Sluit geen vriendschap met een driftkop, en kom niet binnen bij iemand die een heethoofd is’ (Spreuken 22:24, Naardense Bijbel).

Je kunt veranderen. ‘Je hebt je gevoelens niet altijd in de hand,’ zegt Sara (15), ‘maar je kunt wel bepalen hoe je je uit. Je hoeft niet uit je vel te springen.’

De Bijbel zegt: ‘Een geduldig man is meer dan een groot strijder en wie zichzelf bedwingt is meer dan wie een stad verovert’ (Spreuken 16:32, WV).

WAT JE KUNT DOEN

Maak een plan. Zeg niet gewoon: ‘Zo ben ik nou eenmaal’, maar neem je voor om binnen een bepaalde periode, bijvoorbeeld een halfjaar, te veranderen. Hou in die periode een overzichtje bij. Als je je zelfbeheersing verliest, schrijf dan op (1) wat er gebeurde, (2) hoe je reageerde en (3) wat je beter had kunnen doen — en waarom. Neem je dan voor om de volgende keer zo te reageren. Tip: schrijf ook je succesjes op! Noteer hoe goed je je voelde toen je rustig bleef. — Bijbels principe: Kolossenzen 3:8.

Hap niet meteen. Als iets of iemand je irriteert, zeg dan niet meteen wat er in je opkomt. Haal even diep adem. ‘Als ik even diep ademhaal,’ zegt Erik (15), ‘kan ik rustig nadenken zodat ik niets doe of zeg waar ik later spijt van zal krijgen.’ — Bijbels principe: Spreuken 21:23.

Bekijk het van de andere kant. Soms word je misschien kwaad omdat je maar één kant van het verhaal kent: jouw kant. Probeer de situatie ook van de andere kant te zien. Jessica zegt: ‘Zelfs als iemand een lompe opmerking maakt, is er vaak een verklaring voor die me helpt er een beetje begrip voor op te brengen.’ — Bijbels principe: Spreuken 19:11.

Loop eventueel weg. De Bijbel zegt: ‘Verwijder u dus voordat de ruzie is uitgebroken’ (Spreuken 17:14). Uit die Bijbeltekst blijkt dat het soms beter is om bij een gespannen situatie gewoon weg te lopen. Blijf er niet over malen, zodat je nog kwader wordt, maar ga iets doen. ‘Ik merk dat mijn stress afneemt als ik wat ga sporten, en dat ik dan minder snel ontplof’, zegt Danielle.

Laat het los. De Bijbel zegt: ‘Raakt in beroering, maar zondigt niet. Zegt wat gij te zeggen hebt, in uw hart (...) en zwijgt’ (Psalm 4:4). Het is dus niet erg om je geïrriteerd te voelen. Maar de vraag is: wat doe je met dat gevoel? Richard zegt: ‘Als je je door anderen uit je tent laat lokken, doe je precies wat ze willen. Probeer volwassen te reageren en boven de situatie te staan.’ Als je dat doet, heb jij de controle, en niet je boosheid.

^ ¶4 Sommige namen in dit artikel zijn veranderd.