Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Lijden

Lijden

Sommige mensen denken dat God al het lijden veroorzaakt of dat het hem op z’n minst koud laat. Maar is dat wat de Bijbel leert? Het antwoord zal u misschien verbazen.

Veroorzaakt God lijden?

‘Dit is zeker: de almachtige God begaat geen kwaad.’ — Job 34:12, GNB.

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommigen zeggen dat alles wat er gebeurt, Gods wil is. Ze geloven dus dat God lijden veroorzaakt. Als er een natuurramp plaatsvindt, denken ze bijvoorbeeld dat dit Gods manier is om mensen die gezondigd hebben, te straffen.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel leert duidelijk dat God lijden niet veroorzaakt. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat als we moeilijkheden meemaken, het verkeerd zou zijn om te zeggen: ‘Ik word door God beproefd.’ Waarom? Omdat ‘God niet met kwade dingen kan worden beproefd, noch beproeft hij zelf iemand’ (Jakobus 1:13). God is dus nooit de oorzaak van beproevingen en het lijden als gevolg daarvan. Dat zou iets kwaads zijn, en ‘de almachtige God begaat geen kwaad’ (Job 34:12, Groot Nieuws Bijbel).

Als God niet verantwoordelijk is voor lijden, wie of wat dan wel? Helaas zijn we vaak het slachtoffer van wat andere onvolmaakte mensen doen (Prediker 8:9). Ook kunnen we ellende meemaken vanwege ‘onvoorziene gebeurtenissen’ — omdat we gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn (Prediker 9:11). De Bijbel leert dat ‘de heerser van deze wereld’, Satan de Duivel, uiteindelijk verantwoordelijk is voor alle ellende, want ‘de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze’ (Johannes 12:31; 1 Johannes 5:19). Satan — niet God — is dus degene die mensen laat lijden.

Kan het God iets schelen?

‘In al hun benauwdheid was het benauwend voor hem.’ — Jesaja 63:9.

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommige mensen denken dat het God koud laat dat we het moeilijk hebben. Eén schrijver noemt het Gods ‘schijnbare gebrek aan medegevoel als reactie op ons lijden’. Hij beweert dat als God bestaat, hij met ‘meedogenloze onverschilligheid’ naar mensen moet kijken.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Volgens de Bijbel is God helemaal niet meedogenloos of onverschillig. Ons lijden raakt hem juist diep, en hij gaat daar binnenkort zelfs een eind aan maken. Denk eens na over drie vertroostende waarheden in de Bijbel.

God is zich bewust van ons lijden. Vanaf het allereerste verdriet is geen enkele traan aan Jehovah’s * aandacht ontsnapt. Hij ziet alles (Psalm 11:4; 56:8). Toen zijn aanbidders bijvoorbeeld onderdrukt werden, zei God: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk (...) eraantoe is.’ Maar was hij zich maar vaag bewust van hun pijn? Nee, want hij voegde eraan toe: ‘Ik weet hoeveel ze moeten doorstaan’ (Exodus 3:7, GNB). Veel mensen worden door die gedachte getroost — God is zich bewust van alles wat ons overkomt, zelfs van moeilijkheden die anderen niet zien of niet volledig begrijpen (Psalm 31:7; Spreuken 14:10).

God heeft medelijden met ons als we ellende meemaken. Jehovah is zich niet alleen bewust van lijden; het raakt hem ook. God was bijvoorbeeld echt bezorgd toen zijn aanbidders het moeilijk hadden. De Bijbel zegt: ‘In al hun benauwdheid was het benauwend voor hem’ (Jesaja 63:9). Hoewel God in alle opzichten superieur is aan mensen, heeft hij empathie voor degenen die ellende meemaken — alsof hun pijn hem zelf raakt! Jehovah heeft ‘heel veel medelijden en begrip voor ons’ (Jakobus 5:11, Anne de Vries). Bovendien helpt Jehovah ons om moeilijkheden te doorstaan (Filippenzen 4:12, 13).

God zal aan al het lijden een eind maken. Volgens de Bijbel zal God binnenkort een eind maken aan ieders pijn en verdriet. Via zijn hemelse Koninkrijk zal Jehovah de omstandigheden op aarde drastisch veranderen — ten goede! De Bijbel belooft over die tijd dat God ‘elke traan uit hun ogen zal wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan’ (Openbaring 21:4). Hoe zit het met mensen die al gestorven zijn? God zal ze weer tot leven op aarde opwekken zodat ook zij van een leven zonder ellende kunnen genieten (Johannes 5:28, 29). Zullen mensen nog trauma’s hebben door vroeger lijden? Nee, want Jehovah belooft: ‘De vroegere dingen zullen niet in de geest worden teruggeroepen, noch zullen ze in het hart opkomen’ (Jesaja 65:17). *

^ ¶13 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.

^ ¶15 Waarom heeft God lijden een tijdlang toegelaten, en hoe zal hij er een eind aan maken? Zie hoofdstuk 8 en hoofdstuk 11 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.