Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | WAAR KOMEN WE VANDAAN?

Een logisch antwoord

Een logisch antwoord

VEEL mensen die de bewijzen hebben onderzocht, komen tot de conclusie dat we het leven te danken hebben aan een superieure intelligentie. Neem bijvoorbeeld Antony Flew, hoogleraar filosofie, die ooit een prominent voorstander van het atheïsme was. Toen hij meer leerde over de verbluffende complexiteit van het leven en de natuurwetten van het universum, veranderde Flew van mening. Hij verwees naar een manier waarop de oude filosofen redeneerden: ‘We moeten met het betoog mee, welke kant het ook opgaat.’ Voor professor Flew leidde het bewijs naar het bestaan van een Maker.

Gerard Hertel, die al eerder aangehaald is, trok dezelfde conclusie. Ondanks zijn expertise op het gebied van insectenkunde zei hij: ‘Ik vond geen bewijs dat leven spontaan uit niet-levende materie ontstaat. De orde en complexiteit van alles wat leeft overtuigden me ervan dat er Iemand moet zijn die alles organiseert en ontwerpt.’

Net zoals iemand meer over een kunstenaar te weten komt door zijn werk te bestuderen, leerde Hertel de eigenschappen van de Schepper kennen door de natuur te observeren. Hij nam ook de tijd om een boek te lezen dat aan de Schepper wordt toegeschreven — de Bijbel (2 Timotheüs 3:16). In de Bijbel vond hij logische antwoorden op vragen over de oorsprong van de mens en praktische oplossingen voor problemen waar veel mensen mee te maken hebben. Dat overtuigde hem ervan dat ook de Bijbel zijn oorsprong vindt bij een superieure intelligentie.

De Bijbel geeft inderdaad logische antwoorden op veel vragen. Waarom zou u die antwoorden niet eens onderzoeken?