Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 18

Waaraan zijn echte christenen te herkennen?

Waaraan zijn echte christenen te herkennen?

Miljarden mensen beweren christen te zijn. Maar ze geloven niet allemaal hetzelfde en ze leven niet allemaal naar dezelfde normen. Dus hoe kun je weten wie echte christenen zijn?

1. Wat is een christen?

Christenen zijn discipelen of volgelingen van Jezus Christus. (Lees Handelingen 11:26.) Hoe weet je of ze echte volgelingen van Jezus zijn? Jezus zei: ‘Als je vasthoudt aan mijn woorden, dan ben je echt mijn discipel’ (Johannes 8:31). Dat betekent dat echte christenen zich moeten houden aan Jezus’ leringen. En net zoals Jezus zijn leringen op de Schrift baseerde, baseren echte christenen hun geloofsovertuiging op de Bijbel. (Lees Lukas 24:27.)

2. Hoe tonen echte christenen liefde?

Jezus zei tegen zijn volgelingen: ‘Heb elkaar lief net zoals ik jullie heb liefgehad’ (Johannes 15:12). Hoe liet Jezus zien dat hij van zijn volgelingen hield? Hij bracht tijd met ze door, moedigde ze aan en hielp ze. Hij gaf zelfs zijn leven voor ze (1 Johannes 3:16). Ook echte christenen doen meer dan alleen praten over liefde. Uit hun woorden en daden blijkt duidelijk dat ze van elkaar houden.

3. Waar besteden echte christenen veel tijd aan?

Jezus gaf zijn volgelingen een taak. ‘Hij zond ze uit om Gods Koninkrijk te prediken’ (Lukas 9:2). In de eerste eeuw predikten christenen niet alleen op hun bijeenkomsten, maar ook in het openbaar en bij de mensen thuis. (Lees Handelingen 5:42 en 17:17.) Ook in deze tijd prediken echte christenen de waarheid uit de Bijbel, overal en tot alle mensen. Ze houden van hun medemens, en daarom gebruiken ze hun tijd en energie graag om de Bijbelse boodschap van hoop en troost met anderen te delen (Markus 12:31).

MEER LEREN

Hoe zie je het verschil tussen echte christenen en mensen die Jezus’ leringen en voorbeeld niet volgen?

4. Ze zoeken in de Bijbel naar de waarheid

De christenen in de eerste eeuw waardeerden Gods Woord

Niet iedereen die beweert christen te zijn, vindt het belangrijk wat echt in de Bijbel staat. Bekijk de VIDEO en bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Hoe zijn sommige kerken die zich christelijk noemen, andere dingen gaan onderwijzen dan Jezus?

Jezus onderwees de waarheid uit Gods Woord. Lees Johannes 18:37. Gespreksvraag:

 • Hoe kun je volgens Jezus christenen herkennen die ‘aan de kant van de waarheid staan’?

5. Ze prediken de waarheid uit de Bijbel

De christenen in de eerste eeuw predikten tot anderen

Voordat Jezus terugging naar de hemel, gaf hij zijn volgelingen een opdracht die in deze tijd nog steeds geldt. Lees Mattheüs 28:19, 20 en Handelingen 1:8. Gespreksvraag:

 • Op welke schaal zouden christenen prediken?

6. Ze passen toe wat ze prediken

Wat overtuigde een man ervan dat hij het ware christendom had gevonden? Bekijk de VIDEO en bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Hoe kwam het dat Tom genoeg had van religie?

 • Waarom is hij ervan overtuigd dat hij de waarheid heeft gevonden?

Daden zeggen meer dan woorden. Lees Mattheüs 7:21. Gespreksvraag:

 • Wat is voor Jezus belangrijker: wat we zeggen te geloven of wat we door onze daden laten zien?

7. Ze houden van elkaar

De christenen in de eerste eeuw hielden van elkaar

Hebben christenen echt hun leven gewaagd voor hun geloofsgenoten? Bekijk de VIDEO en bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Wat bewoog Lloyd Likhwide ertoe zijn leven te wagen voor Jack Johansson?

 • Vind je dat dit iets is wat een echte christen hoort te doen?

Lees Johannes 13:34, 35. Gespreksvragen:

 • Hoe zouden Jezus’ discipelen (echte christenen) mensen uit een ander land of van een ander ras behandelen?

 • Hoe zouden ze dat doen in oorlogstijd?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Het maakt niet uit welk geloof je hebt, als je maar in Jezus gelooft.’

 • Welke Bijbeltekst kun je gebruiken om te laten zien waaraan je echte christenen kunt herkennen?

SAMENVATTING

Echte christenen houden zich aan Bijbelse leringen, tonen zelfopofferende liefde voor elkaar en maken de waarheid uit de Bijbel bekend.

Overzichtsvragen

 • Waar baseren echte christenen hun geloofsovertuiging op?

 • Aan welke eigenschap zijn echte christenen te herkennen?

 • Welke opdracht voeren echte christenen uit?

Persoonlijk doel

EXTRA

Kom meer te weten over een groep die probeert Jezus’ voorbeeld en leringen te volgen.

Jehovah’s Getuigen — Wie we zijn (1:13)

Hoe vond een voormalige non ‘een wereldwijde geestelijke familie’?

‘Alle antwoorden kwamen uit de Bijbel!’ (De Wachttoren, 1 april 2014)

Kijk hoe echte christenen liefde tonen voor geloofsgenoten die een ramp meemaken.

Hulpverlening na rampen (fragment) (3:57)

Waaraan zouden Jezus’ volgelingen volgens hem te herkennen zijn? Welke overeenkomsten zijn er tussen christenen in de eerste eeuw en echte christenen in deze tijd?

‘Hoe herken je echte christenen?’ (De Wachttoren, 1 maart 2012)