Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 59

Je kunt volharden ondanks vervolging

Je kunt volharden ondanks vervolging

Vroeg of laat zullen alle christenen met tegenstand te maken krijgen, en zelfs met vervolging. Moet je je daar zorgen over maken?

1. Waarom verwachten we vervolging?

De Bijbel zegt duidelijk: ‘Iedereen die toegewijd aan God en als volgeling van Christus Jezus wil leven, zal vervolgd worden’ (2 Timotheüs 3:12). Jezus werd vervolgd omdat hij geen deel van Satans wereld was. Ook wij zijn geen deel van de wereld, dus verbaast het ons niet als we worden vervolgd door de regeringen en religieuze organisaties van deze wereld (Johannes 15:18, 19).

2. Hoe kun je je op vervolging voorbereiden?

Het is belangrijk om je vertrouwen in Jehovah nu al te versterken. Maak elke dag tijd om te bidden en in zijn Woord te lezen. Bezoek geregeld de gemeentevergaderingen. Die dingen zullen je de kracht geven die je nodig hebt om vervolging moedig te doorstaan, ook als die van familieleden komt. De apostel Paulus, die vaak werd vervolgd, schreef: ‘Jehovah is mijn helper, ik zal niet bang zijn’ (Hebreeën 13:6).

Je kunt ook moediger worden door geregeld te prediken. Prediken leert ons om op Jehovah te vertrouwen en mensenvrees te overwinnen (Spreuken 29:25). Als je nu de moed ontwikkelt om te prediken, zul je goed voorbereid zijn om ook te blijven prediken als de overheid beperkingen oplegt aan ons werk (1 Thessalonicenzen 2:2).

3. Welke voordelen heeft het om onder vervolging te volharden?

Natuurlijk is het niet leuk om vervolgd te worden. Maar als je onder vervolging volhardt, wordt je geloof sterker. Je krijgt een hechtere band met Jehovah omdat je zijn hulp ervaart als je het gevoel hebt dat je niet sterk genoeg bent. (Lees Jakobus 1:2-4.) Jehovah vindt het heel erg om ons te zien lijden, maar het maakt hem blij als we volharden. De Bijbel zegt: ‘Als je lijden verduurt omdat je het goede doet, is dat iets waar God blij mee is’ (1 Petrus 2:20). De beloning die Jehovah zal geven aan iedereen die trouw volhardt, is eeuwig leven in een wereld zonder tegenstanders van de ware aanbidding (Mattheüs 24:13).

MEER LEREN

Kom te weten waarom het mogelijk is om Jehovah ondanks vervolging trouw te blijven en hoe hij ons zal belonen.

4. Je kunt volharden ondanks tegenstand van familie

Jezus was heel realistisch toen hij zei dat familieleden onze keus om Jehovah te aanbidden niet altijd zullen ondersteunen. Lees Mattheüs 10:34-36. Gespreksvraag:

 • Hoe kunnen familieleden reageren als iemand ervoor kiest om Jehovah te gaan dienen?

Bekijk de VIDEO voor een voorbeeld hiervan. Gespreksvraag:

 • Wat zou jij doen als een familielid of een vriend zou proberen je ervan af te houden Jehovah te dienen?

Lees Psalm 27:10 en Markus 10:29, 30. Bespreek na het lezen van elke Bijbeltekst de volgende vraag:

 • Hoe kan deze belofte je helpen als je te maken krijgt met tegenstand van familie of vrienden?

5. Blijf Jehovah dienen ondanks vervolging

Er is moed nodig om Jehovah te dienen als anderen proberen ons daarvan af te houden. Bekijk de VIDEO. Gespreksvraag:

 • Hoe helpen de voorbeelden in deze video je om moed te ontwikkelen?

Lees Handelingen 5:27-29 en Hebreeën 10:24, 25. Bespreek na het lezen van elke Bijbeltekst de volgende vraag:

 • Waarom is het zo belangrijk om ermee door te gaan Jehovah te aanbidden, ook als er beperkingen gelden voor onze prediking of vergaderingen?

6. Jehovah zal je helpen te volharden

Getuigen van Jehovah van verschillende leeftijden en achtergronden zijn Jehovah ondanks vervolging trouw blijven dienen. Bekijk de VIDEO om te zien wat hen daarbij geholpen heeft. Gespreksvraag:

 • Wat hielp de Getuigen in de video om te volharden?

Lees Romeinen 8:35, 37-39 en Filippenzen 4:13. Bespreek na het lezen van elke Bijbeltekst de volgende vraag:

 • Hoe verzekert deze Bijbeltekst jou ervan dat je elke beproeving kunt doorstaan?

Lees Mattheüs 5:10-12. Gespreksvraag:

 • Waarom kun je ondanks vervolging gelukkig zijn?

Miljoenen aanbidders van Jehovah hebben volhard ondanks tegenstand. Dat kun jij ook!

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Ik weet niet of ik vervolging aan zou kunnen.’

 • Welke Bijbelteksten kunnen iemand het vertrouwen geven dat het wel mogelijk is?

SAMENVATTING

Het maakt Jehovah heel gelukkig als we hem ondanks vervolging blijven dienen. Met zijn hulp kunnen we volharden!

Overzichtsvragen

 • Waarom kunnen christenen vervolging verwachten?

 • Wat kun je nu al doen om je op vervolging voor te bereiden?

 • Wat zal je helpen het vertrouwen te krijgen dat je Jehovah ondanks beproevingen kunt blijven dienen?

Persoonlijk doel

EXTRA

Een jonge broeder legt uit hoe Jehovah hem hielp te volharden toen hij gevangenzat vanwege zijn neutraliteit.

Volharden ondanks vervolging (2:34)

Kijk wat een echtpaar hielp om Jehovah trouw te blijven ondanks jarenlange tegenstand.

Jehovah dienen tijdens veranderingen (7:11)

Lees hoe je moedig kunt volharden onder vervolging.

‘Bereid je nu al op vervolging voor’ (De Wachttoren, juli 2019)

Hoe moet je tegenstand van familie bezien, en hoe kun je ermee omgaan?

‘De waarheid brengt geen vrede maar een zwaard’ (De Wachttoren, oktober 2017)