Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 38

Wees dankbaar voor het leven dat God heeft gegeven

Wees dankbaar voor het leven dat God heeft gegeven

Het leven kan heel mooi zijn. Zelfs als we te maken hebben met problemen, kunnen we meestal nog wel van bepaalde dingen in het leven genieten. Hoe kun je laten zien dat je dankbaar bent voor het leven? En wat is de belangrijkste reden om dat te doen?

1. Waarom moeten we dankbaar zijn voor het leven?

We moeten dankbaar zijn voor het leven omdat we het gekregen hebben van onze lieve Vader, Jehovah. Hij is ‘de bron van het leven’ — hij heeft al het leven gemaakt (Psalm 36:9). ‘Hijzelf geeft aan iedereen leven en adem en alle dingen’ (Handelingen 17:25, 28). Jehovah geeft ons wat we nodig hebben om in leven te blijven. Maar hij doet meer. Dankzij hem is het mogelijk dat we van het leven genieten. (Lees Handelingen 14:17.)

2. Hoe kun je Jehovah laten zien dat je dankbaar bent voor het leven?

Al vanaf het moment dat je werd verwekt, geeft Jehovah om je. In een gebed dat Jehovah in de Bijbel heeft laten opnemen, zei David, een van zijn aanbidders, tegen hem: ‘Uw ogen zagen mij zelfs als embryo’ (Psalm 139:16). Jehovah vindt je leven heel kostbaar. (Lees Mattheüs 10:29-31.) Het zou hem veel pijn doen als iemand bewust een eind zou maken aan het leven van een ander, of zelfs aan zijn eigen leven a (Exodus 20:13). Het zou Jehovah ook pijn doen als we ons leven onnodig in gevaar brengen of geen voorzorgsmaatregelen nemen om het leven van anderen te beschermen. Als je respect toont voor je eigen leven en dat van anderen, laat je zien dat je dankbaar bent voor dit prachtige cadeau van God.

MEER LEREN

Op wat voor manieren kun je laten zien dat je dankbaar bent voor het leven?

3. Zorg goed voor je gezondheid

Als iemand zich aan Jehovah opdraagt, belooft hij Jehovah dat hij zijn hele leven zal gebruiken om Hem te dienen. Het is alsof hij zijn lichaam aan God aanbiedt als een offer. Lees Romeinen 12:1, 2. Gespreksvragen:

 • Wat zou je moeten motiveren om goed voor je gezondheid te zorgen?

 • Wat zijn een paar manieren waarop je dat kunt doen?

4. Wees veiligheidsbewust

De Bijbel spoort ons aan om gedrag te vermijden dat ons in gevaar kan brengen. Bekijk de VIDEO om te zien wat je kunt doen om op je veiligheid te letten.

Lees Spreuken 22:3 en bespreek daarna hoe je op de veiligheid van jezelf en anderen kunt letten . . .

 • in huis.

 • op het werk.

 • tijdens het sporten.

 • als je onderweg bent.

5. Heb respect voor het leven van een ongeboren kind

David beschreef in poëtische taal hoeveel belangstelling Jehovah heeft voor het leven en de ontwikkeling van een ongeboren kind. Lees Psalm 139:13-17. Gespreksvraag:

 • Wanneer begint voor Jehovah het leven van een persoon: bij de conceptie of bij de geboorte?

Jehovah’s wetten voor het oude Israël beschermden moeders en hun ongeboren kinderen. Lees Exodus 21:22, 23. Gespreksvragen:

 • Hoe dacht Jehovah over iemand die per ongeluk een eind maakte aan het leven van een ongeboren kind?

 • Hoe zou hij denken over iemand die dat expres doet? b

 • Wat vind je van Gods kijk hierop?

Bekijk de VIDEO.

Zelfs als een vrouw het leven als kostbaar beziet, kan ze het gevoel hebben dat abortus de enige optie is. Lees Jesaja 41:10. Gespreksvragen:

 • Als een vrouw onder druk staat om een abortus te laten doen, wie zou ze dan om hulp moeten vragen? Waarom?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Een vrouw mag zelf bepalen wat er met haar lichaam gebeurt. Als ze een abortus wil, is dat haar keus.’

 • Wat overtuigt jou ervan dat Jehovah het leven van een moeder en haar ongeboren kind kostbaar vindt?

SAMENVATTING

De Bijbel leert ons dat we het leven moeten koesteren, respecteren en beschermen omdat we het van Jehovah hebben gekregen. Dat geldt zowel voor ons eigen leven als dat van anderen.

Overzichtsvragen

 • Waarom vindt Jehovah een mensenleven kostbaar?

 • Wat vindt Jehovah ervan als iemand expres een eind maakt aan het leven van een mens?

 • Waarom ben jij dankbaar voor het leven?

Persoonlijk doel

EXTRA

Hoe kun je Jehovah voor het leven bedanken?

Het leven is een wonder (2:41)

Als een vrouw een abortus heeft laten doen, kan God haar dan vergeven?

‘Wat zegt de Bijbel over abortus?’ (artikel op jw.org)

Lees waarom Gods kijk op het leven invloed zou moeten hebben op het soort ontspanning dat we kiezen.

‘“Extreme sporten” — Dient u het risico te nemen?’ (Ontwaakt!, 8 oktober 2000)

Hoe kan de Bijbel een hulp zijn als iemand aan zelfmoord denkt?

‘Ik wil dood: Kan de Bijbel me helpen als ik zelfmoordgedachten heb?’ (artikel op jw.org)

a Jehovah geeft heel veel om mensen die het emotioneel moeilijk hebben (Psalm 34:18). Hij begrijpt de emotionele pijn die tot zelfmoordgedachten kan leiden, en hij wil graag helpen. Wat kan Jehovah’s hulp voor iemand betekenen? Zie het artikel ‘Ik wil dood: Kan de Bijbel me helpen als ik zelfmoordgedachten heb?’ onder ‘Extra’ in deze les.

b Personen die een abortus hebben laten doen, hoeven zich niet door schuldgevoelens te laten kwellen. Ze kunnen vergeving krijgen van Jehovah. Zie voor meer informatie het artikel ‘Wat zegt de Bijbel over abortus?’ onder ‘Extra’ in deze les.