Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 40

Hoe kun je rein zijn in Gods ogen?

Hoe kun je rein zijn in Gods ogen?

Stel je voor hoe een moeder haar zoontje klaarmaakt voor school. Ze zorgt ervoor dat hij gewassen is en dat zijn kleren netjes en schoon zijn. Op die manier blijft hij gezond en zien anderen dat zijn ouders goed voor hem zorgen. Ook onze lieve Vader, Jehovah, wil dat we rein zijn, zowel in letterlijk als in moreel opzicht. Rein zijn is goed voor onszelf, en Jehovah wordt erdoor geëerd.

1. Wat betekent het om letterlijk rein te zijn?

Jehovah zegt tegen ons: ‘Jullie moeten heilig zijn’ (1 Petrus 1:16). Heiligheid heeft te maken met letterlijke en morele reinheid. Letterlijk rein zijn betekent dat je geregeld een douche of bad neemt en dat je je kleding, huis en vervoermiddelen schoon en netjes houdt. Je kunt ook helpen bij het schoonmaken van de Koninkrijkszaal. Als je letterlijk rein bent, wordt Jehovah erdoor geëerd (2 Korinthiërs 6:3, 4).

2. Welke gewoonten moet je vermijden om rein te zijn?

De Bijbel spoort ons aan: ‘Reinig je van elke verontreiniging van lichaam en geest’ (2 Korinthiërs 7:1). Daarom is het belangrijk om alles te vermijden wat schadelijk kan zijn voor ons lichaam of onze geest. We willen graag dat onze gedachten aangenaam zijn voor Jehovah, en daarom doen we ons best om ongepaste gedachten af te wijzen (Psalm 104:34). We letten er ook op dat we geen obscene of smerige taal gebruiken. (Lees Kolossenzen 3:8.)

Wat zijn nog meer dingen waardoor we letterlijk of moreel onrein zouden worden? Dingen als tabak, drugs en het kauwen van betelnoten of cocabladeren zijn schadelijk voor ons lichaam. Door zulke dingen niet te gebruiken, vermijden we veel gezondheidsproblemen en tonen we respect voor het leven dat God ons heeft gegeven. We doen ook ons best om moreel rein te blijven door te vechten tegen onreine gewoonten zoals masturbatie en het kijken naar porno (Psalm 119:37; Efeziërs 5:5). Het is vaak niet makkelijk om zulke gewoonten te overwinnen, maar Jehovah kan ons daar echt bij helpen. (Lees Jesaja 41:13.)

MEER LEREN

Kijk hoe letterlijke reinheid Jehovah eert en hoe je onreine gewoonten kunt overwinnen.

3. Letterlijke reinheid eert Jehovah

Als je Jehovah’s wetten voor het oude Israël leest, kom je te weten wat zijn kijk op reinheid is. Lees Exodus 19:10 en 30:17-19. Gespreksvragen:

 • Wat leer je uit die teksten over Jehovah’s kijk op letterlijke reinheid?

 • Welke goede gewoonten zullen je helpen om letterlijk rein te blijven?

Letterlijk rein zijn kost tijd en moeite. Maar het is mogelijk, waar je ook woont en wat je financiële situatie ook is. Bekijk de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Waarom zullen de mensen tot wie we prediken meer respect voor Jehovah hebben als ze zien dat onze spullen schoon en netjes zijn?

4. Overwin slechte gewoonten

Jehovah kan ons helpen om elke slechte gewoonte te overwinnen

Als je rookt of drugs gebruikt, weet je misschien hoe moeilijk het is om die gewoonte te overwinnen. Wat kan je helpen? Denk erover na welke gevolgen je gewoonte heeft. Lees Mattheüs 22:37-39. Bespreek daarna welk effect het gebruik van tabak of drugs zou hebben op . . .

 • je band met Jehovah.

 • je familie en anderen in je omgeving.

Om een slechte gewoonte te kunnen overwinnen, heb je een plan nodig. a Bekijk de VIDEO.

Lees Filippenzen 4:13. Gespreksvraag:

 • Hoe kan een goede routine van gebed, Bijbelstudie en vergaderingsbezoek iemand de kracht geven om een slechte gewoonte te overwinnen?

5. Vecht tegen onreine gedachten en gewoonten

Lees Kolossenzen 3:5. Gespreksvragen:

 • Hoe weten we dat pornografie, sexting en masturbatie onrein zijn in Jehovah’s ogen?

 • Vind je het redelijk dat Jehovah van ons verwacht dat we moreel rein zijn? Waarom?

Leer hoe je kunt vechten tegen onreine gedachten. Bekijk de VIDEO.

Jezus gebruikte een illustratie om te laten zien dat er soms resolute actie nodig is om moreel rein te blijven. Lees Mattheüs 5:29, 30. Gespreksvraag:

 • Jezus bedoelde niet dat we onszelf moeten verwonden maar dat we in actie moeten komen. Wat voor resolute actie kan iemand ondernemen om onreine gedachten te vermijden? b

Misschien vind je het moeilijk om onreine gedachten te overwinnen, maar Jehovah waardeert je inspanningen. Lees Psalm 103:13, 14. Gespreksvraag:

 • Als je tegen een onreine gewoonte vecht, hoe moedigt deze tekst je dan aan om het niet op te geven?

Een terugval betekent geen nederlaag!

Het is makkelijk om te denken: ik heb gefaald, dus ik kan het net zo goed opgeven. Maar denk hier eens over na: Als een hardloper struikelt en valt, betekent dat nog niet dat hij de wedstrijd verloren heeft. En hij hoeft ook niet helemaal opnieuw te beginnen. Een terugval betekent dus niet dat je het gevecht tegen een slechte gewoonte verloren hebt. En het betekent ook niet dat je helemaal geen vorderingen hebt gemaakt. Een terugval is normaal als je tegen een slechte gewoonte vecht. Geef het niet op! Met Jehovah’s hulp kun je de slechte gewoonte overwinnen.

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Het is een verslaving. Ik kan er niet mee stoppen.’

 • Welke Bijbeltekst kun je gebruiken om de persoon te laten zien dat hij met Jehovah’s hulp een slechte gewoonte kan overwinnen?

SAMENVATTING

Als ons lichaam, onze geest en ons gedrag rein zijn, hebben we Jehovah’s goedkeuring.

Overzichtsvragen

 • Waarom is het zo belangrijk om rein te zijn?

 • Wat betekent het om letterlijk rein te zijn?

 • Hoe kun je je gedachten en je gedrag rein houden?

Persoonlijk doel

EXTRA

Welke eenvoudige dingen kun je doen om letterlijk rein te zijn als je het niet breed hebt?

Gezondheid en hygiëne: Handen wassen (3:01)

Praktische tips die je kunnen helpen om te stoppen met roken.

‘Tips om te stoppen met roken’ (Ontwaakt!, mei 2010)

Lees hoe een man zijn pornoverslaving overwon.

‘Het ging vaak mis voordat het goed ging’ (De Wachttoren nr. 4 2016)

a In ‘Tips om te stoppen met roken’ onder ‘Extra’ worden praktische tips gegeven die een hulp kunnen zijn om een verslaving te overwinnen.

b Zie voor tips om de gewoonte van masturbatie te overwinnen ‘Hoe kan ik met de gewoonte van masturbatie stoppen?’ in het boek Wat jonge mensen vragen — Praktische antwoorden, Deel 1, hoofdstuk 25.