Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 57

Wat als je een ernstige zonde begaat?

Wat als je een ernstige zonde begaat?

Ook al hou je heel veel van Jehovah en doe je echt je best om niets te doen wat hem pijn doet, je zult af en toe fouten maken. Maar bepaalde zonden zijn ernstiger dan andere (1 Korinthiërs 6:9, 10). Als je een ernstige zonde begaat, bedenk dan dat Jehovah nog steeds van je houdt. Hij wil je graag vergeven en helpen.

1. Wat moet je doen om Jehovah’s vergeving te krijgen?

Personen die van Jehovah houden hebben veel verdriet als ze beseffen dat ze een ernstige zonde hebben begaan. Maar ze vinden troost in Jehovah’s belofte aan zijn aanbidders: ‘Al waren je zonden scharlakenrood, ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw’ (Jesaja 1:18). Als iemand oprecht berouw heeft, zal Jehovah hem volledig vergeven. Waaruit blijkt oprecht berouw? Iemand die echt spijt heeft van wat hij heeft gedaan, zal ermee ophouden het slechte te doen en zal Jehovah om vergeving smeken. Dan zal hij zijn best doen om de verkeerde gewoonten of manier van denken die tot de zonde hebben geleid te veranderen, en hij zal moeite doen om weer volgens Jehovah’s normen te leven. (Lees Jesaja 55:6, 7.)

2. Hoe gebruikt Jehovah de ouderlingen om je te helpen als je zondigt?

Jehovah zegt dat we ‘de ouderlingen van de gemeente bij ons moeten roepen’ als we een ernstige zonde begaan. (Lees Jakobus 5:14, 15.) Die aangestelde broeders houden van Jehovah en zijn schapen. Ze weten hoe ze ons kunnen helpen om onze band met Jehovah te herstellen (Galaten 6:1).

Hoe helpen de ouderlingen je als je een ernstige zonde begaat? Twee of drie ouderlingen zullen je aan de hand van de Bijbel correctie geven. Ze zullen je ook praktisch advies en aanmoediging geven om je te helpen niet opnieuw te zondigen. Misschien zullen ze je deelname aan bepaalde christelijke activiteiten een tijdje beperken totdat je weer geestelijk sterk bent. Om de gemeente tegen schadelijke invloeden te beschermen, zullen de ouderlingen personen die ernstige zonden begaan en geen berouw hebben, uit de gemeente sluiten.

MEER LEREN

Vergroot je waardering voor de manieren waarop Jehovah ons helpt als we een ernstige zonde begaan.

3. Zonden bekennen leidt tot geestelijk herstel

Als we een zonde begaan, raakt dat Jehovah, dus het is terecht dat we een zonde aan hem bekennen. Lees Psalm 32:1-5. Gespreksvraag:

 • Waarom is het goed voor ons om onze zonden aan Jehovah te bekennen en niet te proberen onze zonden te verbergen?

Nadat we onze zonden aan Jehovah hebben bekend, is het belangrijk om ook hulp te vragen aan de ouderlingen. Dan zullen we ons een stuk beter voelen. Bekijk de VIDEO. Gespreksvraag:

 • Hoe hielpen de ouderlingen Canon om terug te komen bij Jehovah?

We moeten open en eerlijk tegen de ouderlingen zijn. Ze zijn er om ons te helpen. Lees Jakobus 5:16. Gespreksvraag:

 • Waarom is het makkelijker voor de ouderlingen om ons te helpen als we eerlijk tegen ze zijn?

Beken je zonde, wees eerlijk tegen de ouderlingen en aanvaard de liefdevolle hulp van Jehovah

4. Het doel van uitsluiting

Als iemand die een ernstige zonde heeft begaan, weigert om Jehovah’s normen te volgen, dan kan hij niet langer een deel van de gemeente zijn. Hij wordt dan uit de gemeente gesloten, en we gaan niet meer met hem om en praten zelfs niet meer met hem. Lees 1 Korinthiërs 5:6, 11 en 2 Johannes 9-11. Gespreksvraag:

 • Omgang met een berouwloze zondaar is te vergelijken met zuurdesem die brooddeeg laat gisten. Welke invloed zou zulke omgang op de gemeente hebben?

Veel personen die ooit zijn uitgesloten, zijn later in de gemeente teruggekomen. Waarom? Hoewel de correctie pijnlijk was, zijn ze daardoor gaan beseffen dat ze moesten veranderen (Psalm 141:5). Bekijk de VIDEO. Gespreksvraag:

 • Welke positieve uitwerking had het op Sonja dat ze uitgesloten werd?

Waarom kan er worden gezegd dat de uitsluitingsregeling . . .

 • Jehovah’s naam eert?

 • laat zien dat Jehovah redelijk en liefdevol is?

5. Jehovah vergeeft ons als we berouw hebben

Jezus vertelde een illustratie die ons helpt te begrijpen hoe Jehovah zich voelt als iemand berouw heeft. Lees Lukas 15:1-7. Gespreksvraag:

 • Wat leert dit je over Jehovah?

Lees Ezechiël 33:11. Gespreksvraag:

 • Welke belangrijke stap hoort bij berouw?

Net als een herder geeft Jehovah heel veel om zijn schapen

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Ik ben bang dat ik word uitgesloten als ik de ouderlingen over mijn zonde vertel.’

 • Wat zou je zeggen tegen iemand die zich zo voelt?

SAMENVATTING

Als we een ernstige zonde begaan, maar daar oprecht spijt van hebben en vastbesloten zijn om die zonde niet te herhalen, zal Jehovah ons vergeven.

Overzichtsvragen

 • Waarom is het goed voor ons om onze zonden aan Jehovah te bekennen?

 • Wat moeten we doen als we willen dat Jehovah onze zonden vergeeft?

 • Als je een ernstige zonde begaat, waarom moet je dan hulp vragen aan de ouderlingen?

Persoonlijk doel

EXTRA

Kijk hoe een man ervaarde dat Jehovah barmhartig is, zoals staat in Jesaja 1:18.

Twijfel nooit aan Jehovah’s barmhartigheid (5:02)

Waarom kunnen we zeggen dat de uitsluitingsregeling voordelen heeft voor iedereen die erbij betrokken is?

‘Waarom uitsluiting een liefdevolle regeling is’ (De Wachttoren, 15 april 2015)

Hoe kun je de uitsluitingsregeling uitleggen aan iemand die geen Getuige is?

‘Mijden Jehovah’s Getuigen voormalige geloofsgenoten?’ (artikel op jw.org)

Lees in het verhaal ‘Ik moest terug naar Jehovah’ waarom een man die van de waarheid was afgedwaald het gevoel had dat Jehovah hem weer tot zich trok.

‘De Bijbel verandert levens’ (De Wachttoren, 1 april 2012)