Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 06

Hoe is het leven ontstaan?

Hoe is het leven ontstaan?

De Bijbel zegt over God: ‘U hebt alle dingen geschapen’ (Openbaring 4:11). Geloof je dat? Sommigen denken dat het leven is ontstaan door willekeurige, ongeleide processen. Als dat waar is, dan zou het puur toeval zijn dat we bestaan. Maar als Jehovah God het leven heeft geschapen, zou je verwachten dat het leven een doel heeft. a Kijk eens wat de Bijbel over het ontstaan van het leven zegt en waarom er goede redenen zijn om dat te geloven.

1. Hoe is het universum ontstaan?

In de Bijbel staat: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ (Genesis 1:1). De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat het universum een begin heeft gehad. Hoe heeft God het universum geschapen? Hij gebruikte zijn ‘actieve kracht’, zijn heilige geest, om alles in het universum te maken, waaronder de sterrenstelsels, sterren en planeten (Genesis 1:2).

2. Waarom heeft God de aarde gemaakt?

Jehovah ‘heeft de aarde niet voor niets geschapen, maar haar gemaakt om bewoond te worden’ (Jesaja 45:18). Hij maakte de aarde zo dat het een aangename plek was waar mensen voor altijd zouden kunnen leven. (Lees Jesaja 40:28 en 42:5.) Volgens wetenschappers is de aarde uniek. Voor zover bekend is het de enige planeet waar menselijk leven mogelijk is.

3. Wat maakt mensen anders dan dieren?

Nadat Jehovah de aarde had geschapen, maakte hij de planten en de dieren. ‘Vervolgens schiep God de mens naar zijn beeld.’ (Lees Genesis 1:27.) Wat maakt mensen uniek? Omdat we naar Gods beeld gemaakt zijn, kunnen we zijn eigenschappen navolgen, zoals liefde en rechtvaardigheid. Hij heeft ons ook gemaakt met het vermogen talen te leren, kunst te waarderen en van muziek te genieten. En we kunnen onze Schepper aanbidden, iets wat dieren niet kunnen.

MEER LEREN

Welke bewijzen zijn er dat het leven ontworpen is en dat je het scheppingsverhaal in de Bijbel kunt geloven? Wat leren de mooie eigenschappen van mensen ons over God?

4. Het leven is ontworpen

Als mensen dingen uit de natuur namaken, krijgen ze daar de eer voor. Wie zou de eer voor het originele ontwerp moeten krijgen? Bekijk de VIDEO. Gespreksvraag:

 • Welke dingen uit de natuur hebben mensen nagemaakt?

Elk huis wordt door iemand ontworpen en gebouwd. Maar wie heeft de dingen in de natuur ontworpen en gemaakt? Lees Hebreeën 3:4. Gespreksvragen:

 • Welke ontwerpen in de natuur maken indruk op je?

 • Is het redelijk om te geloven dat het universum en alles erin is ontworpen? Waarom?

Wist je dit?

Artikelen en video’s over dit onderwerp zijn te vinden op jw.org in de rubrieken ‘Is het ontworpen?’ en ‘Standpunten over de oorsprong van het leven’.

‘Natuurlijk wordt elk huis door iemand gebouwd, maar degene die alles heeft gebouwd, is God’

5. Het scheppingsverhaal in de Bijbel is geloofwaardig

In Genesis hoofdstuk 1 beschrijft de Bijbel hoe de aarde en het leven erop ontstaan zijn. Is dat verslag betrouwbaar of is het gewoon een verzinsel? Bekijk de VIDEO. Gespreksvragen:

 • Zegt de Bijbel dat de aarde en het leven erop in zes dagen van 24 uur gemaakt zijn?

 • Vind je het scheppingsverhaal in de Bijbel logisch en geloofwaardig? Waarom wel of niet?

Lees Genesis 1:1. Gespreksvraag:

 • Wetenschappers zeggen dat het universum een begin heeft gehad. Klopt dat met wat je net in de Bijbel hebt gelezen?

Sommige mensen denken dat God evolutie heeft gebruikt om het leven te scheppen. Lees Genesis 1:21, 25, 27. Gespreksvragen:

 • Zegt de Bijbel dat God een eenvoudige levensvorm maakte en die liet evolueren in vissen, zoogdieren en mensen? Of heeft hij alle hoofdsoorten b van de levensvormen geschapen?

6. Mensen zijn een unieke schepping van God

Jehovah heeft zowel de mensen als de dieren gemaakt. Maar er zijn grote verschillen tussen mensen en dieren. Lees Genesis 1:26. Gespreksvraag:

 • We zijn naar Gods beeld gemaakt. Dus wat zegt ons vermogen om liefde en medegevoel te tonen over Gods persoonlijkheid?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Het scheppingsverhaal in de Bijbel is een verzinsel.’

 • Wat denk jij? Waarom?

SAMENVATTING

Jehovah heeft het universum en al het leven gemaakt.

Overzichtsvragen

 • Wat zegt de Bijbel over het ontstaan van het universum?

 • Liet God de verschillende levensvormen evolueren uit een eenvoudige levensvorm of heeft hij ze allemaal geschapen?

 • Wat is er zo uniek aan mensen?

Persoonlijk doel

EXTRA

Ontdek voorbeelden van ontwerp in de natuur.

‘Wat leren we van de natuur?’ (Ontwaakt!, september 2006)

Kijk hoe een vader het scheppingsverhaal uit de Bijbel aan zijn zoontje uitlegt.

Jehovah heeft alles gemaakt (2:37)

Blijkt uit gevonden fossielen of wetenschappelijke experimenten dat het leven is geschapen of dat het door toeval is ontstaan?

Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven (brochure)

a In les 25 wordt besproken waarom God de mensen heeft gemaakt.

b In de Bijbel wordt de term soort in een ruime betekenis gebruikt voor categorieën van planten en dieren.