Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave


Hoe haal je zo veel mogelijk uit deze Bijbellessen?

Hoe haal je zo veel mogelijk uit deze Bijbellessen?

Neem eerst deze inleiding door en bekijk daarna de VIDEO.

EERSTE GEDEELTE

Lees steeds dit eerste gedeelte om je voor te bereiden op de les. De vetgedrukte vragen (A) en de Bijbelteksten (B) laten de belangrijkste punten uitkomen. Bij sommige Bijbelteksten staat als extra instructie ‘lees’.

MIDDELSTE GEDEELTE

De alinea (C) onder Meer leren legt kort uit wat er volgt. De onderkopjes (D) vormen een inleiding tot de bespreking. Samen met een leraar lees je de Bijbelteksten, beantwoord je de vragen en bekijk je de video’s.

VIDEO: Hiermee wordt verwezen naar multimedia die een aanvulling zijn op de tekst. Sommige video’s gaan over waargebeurde verhalen. In andere video’s worden realistische situaties uitgebeeld die niet echt zijn gebeurd.

Kijk goed naar de afbeeldingen en bijschriften (E), en denk erover na hoe je zou reageren op wat Sommigen zeggen (F).

LAATSTE GEDEELTE

De les eindigt met de Samenvatting en Overzichtsvragen (G). Vul de datum in waarop je de les hebt afgerond. Onder Persoonlijk doel (H) vind je een punt waarmee je aan de slag kunt gaan. Onder Extra (I) staat aanvullende informatie die je voor jezelf kunt lezen of bekijken.

Hoe vind je een Bijbeltekst?

De Bijbel is een verzameling van 66 kleine boeken en bestaat uit twee delen: de Hebreeuws-Aramese Geschriften (Oude Testament) en de christelijke Griekse Geschriften (Nieuwe Testament).

In deze cursus wordt naar Bijbelteksten verwezen met het Bijbelboek (A), het hoofdstuk (B) en het vers of de verzen (C).

Zo verwijst Johannes 17:3 naar het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 17, vers 3.