Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 44

Hebben alle feestdagen Gods goedkeuring?

Hebben alle feestdagen Gods goedkeuring?

Jehovah wil dat we van het leven genieten. Daar horen soms ook feestjes bij. Maar hebben alle feestdagen en vieringen Jehovah’s goedkeuring? Hoe kun je in dit opzicht laten zien dat je van Jehovah houdt?

1. Waarom keurt Jehovah veel feestdagen af?

Misschien zal het je verbazen dat veel feestdagen een heidense oorsprong hebben of gebaseerd zijn op on-Bijbelse leerstellingen. Veel van zulke feestdagen hebben een link met valse religie. Ze kunnen bijvoorbeeld verband houden met spiritisme of gebaseerd zijn op de gedachte dat de ziel onsterfelijk is. Sommige feestdagen hebben te maken met bijgeloof of het idee dat iets geluk brengt (Jesaja 65:11). Jehovah waarschuwt zijn aanbidders: ‘Ga uit hun midden weg (...), raak het onreine niet meer aan’ (2 Korinthiërs 6:17). a

2. Wat vindt Jehovah van vieringen waarbij ongepaste eer aan mensen wordt gegeven?

Jehovah waarschuwt dat we ons niet moeten ‘verlaten op mensen’. (Lees Jeremia 17:5.) Bij sommige feestdagen worden regeerders, militairen of nationale symbolen geëerd of wordt de onafhankelijkheid van een land gevierd (1 Johannes 5:21). Bij andere worden politieke of maatschappelijke bewegingen geëerd. Wat zou Jehovah ervan vinden als we ongepaste eer geven aan mensen of organisaties, vooral als die ideeën promoten die ingaan tegen Zijn wil?

3. Wat voor gedrag maakt sommige feestdagen onaanvaardbaar?

De Bijbel veroordeelt ‘dronkenschap, wilde feesten en drinkpartijen’ (1 Petrus 4:3). Op sommige feestdagen is losbandig en immoreel gedrag heel gewoon. Als we Jehovah’s vrienden willen zijn, moeten we ver uit de buurt blijven van zulke morele onreinheid.

MEER LEREN

Kom te weten hoe je Jehovah’s goedkeuring kunt krijgen door verstandige beslissingen te nemen over feestdagen en vieringen.

4. Doe niet mee aan feestdagen die Jehovah onteren

Lees Efeziërs 5:10. Gespreksvragen:

 • Waar moet je over nadenken voordat je beslist of je aan een feestdag meedoet?

 • Welke feestdagen worden in jouw omgeving gevierd?

 • Denk je dat Jehovah die feestdagen goedkeurt?

Heb je er bijvoorbeeld weleens over nagedacht wat God van verjaardagen vindt? In de Bijbel wordt nergens gezegd dat aanbidders van Jehovah verjaardagen vierden, maar er wordt wel in gesproken over twee verjaardagen van mensen die Jehovah niet aanbaden. Lees Genesis 40:20-22 en Mattheüs 14:6-10. Gespreksvragen:

 • Wat zijn de overeenkomsten tussen deze verjaardagen?

 • Wat leren deze Bijbelverslagen je over Jehovah’s kijk op verjaardagen?

Misschien vraag je je af: maakt het Jehovah echt iets uit of ik meedoe aan een verjaardag of een andere on-Bijbelse viering? Lees Exodus 32:1-8. Bekijk daarna de VIDEO. Bespreek daarna de gespreksvragen.

 • Waarom is het belangrijk om te weten te komen wat Jehovah aanvaardbaar vindt?

 • Hoe kun je dat doen?

Hoe weet je of God een feestdag afkeurt?

 • Is de feestdag gebaseerd op on-Bijbelse leerstellingen? Kom dat te weten door je in de oorsprong ervan te verdiepen.

 • Wordt er ongepaste eer gegeven aan mensen, organisaties of nationale symbolen? We willen vooral Jehovah eren, en we vertrouwen erop dat hij alle problemen in de wereld zal oplossen.

 • Gaan de gebruiken die erbij horen in tegen Bijbelse normen? Het is belangrijk om moreel rein te blijven.

5. Help anderen om je overtuiging te respecteren

Het kan moeilijk zijn om nee te zeggen als je onder druk wordt gezet om mee te doen aan feestdagen die Jehovah afkeurt. Leg je standpunt geduldig en tactvol uit. Bekijk de VIDEO om te zien hoe je dat kunt doen.

Lees Mattheüs 7:12. Gespreksvragen:

 • Als familieleden niet hetzelfde geloven als jij, zou het dan goed zijn om tegen ze te zeggen dat ze een feestdag niet zouden moeten vieren?

 • Hoe zou je je familie duidelijk kunnen maken dat je nog steeds van ze houdt en ze waardeert, ook al vier je geen feestdagen meer met ze?

6. Jehovah wil dat we gelukkig zijn

Jehovah wil graag dat we samen met familie en vrienden leuke dingen doen. Lees Prediker 8:15. Gespreksvraag:

 • Hoe laat dit vers zien dat Jehovah wil dat we gelukkig zijn?

Jehovah wil dat zijn aanbidders plezier in het leven hebben en van elkaars omgang genieten. Bekijk de VIDEO om te zien hoe onze internationale congressen daar een mooi voorbeeld van zijn.

Lees Galaten 6:10. Gespreksvragen:

 • Moeten we meedoen aan feestdagen om ‘goed te zijn’ voor anderen?

 • Waar word je gelukkiger van: als je verplicht een cadeautje geeft op een feestdag of als je spontaan iets geeft?

 • Veel Getuigen organiseren af en toe een feestje voor hun kinderen en geven ze op onverwachte momenten cadeautjes. Als je kinderen hebt, wat voor leuke dingen zou je dan voor ze kunnen doen?

SOMMIGEN ZEGGEN: ‘Wat maakt het uit wat de oorsprong van een feestdag is? Het gaat erom dat je tijd met je familie en vrienden doorbrengt.’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

Jehovah wil graag dat we samen met familie en vrienden van het leven genieten. Maar hij wil niet dat we feestdagen vieren die hij afkeurt.

Overzichtsvragen

 • Welke vragen kunnen je helpen te bepalen of Jehovah een feestdag wel of niet afkeurt?

 • Hoe kun je je familie en vrienden helpen om je beslissingen in verband met feestdagen te begrijpen?

 • Hoe weet je dat Jehovah wil dat we gelukkig zijn en plezier in het leven hebben?

Persoonlijk doel

EXTRA

Lees meer over een aantal specifieke feestdagen die christenen niet vieren.

‘Waarom vieren Jehovah’s Getuigen bepaalde feestdagen niet?’ (artikel op jw.org)

Vier redenen waarom we geloven dat God verjaardagen niet goedkeurt.

‘Waarom vieren Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen?’ (artikel op jw.org)

Kijk hoe kinderen die van Jehovah houden hem tijdens de feestdagen blij kunnen maken.

Jehovah vindt je kostbaar (11:35)

Miljoenen christenen kiezen ervoor om geen Kerstmis te vieren. Hebben ze het gevoel dat ze iets missen?

‘Ze hebben iets beters gevonden’ (De Wachttoren, 1 december 2012)

a Eindnoot 5 laat zien wat je kunt doen in bepaalde situaties in verband met het vieren van feestdagen.